Fond för behövande inom Bollnäs församling

Stiftelsen Ingeborg och Otto Schenströms donationsfond

Stiftelsen Ingeborg och Otto Schenströms donationsfond
Box 1013
821 13 BOLLNÄS
0278-63 92 67

Kapitalet skall bibehållas oförändrat. Avkastningen används i främsta rummet inom Bollnäs församling vari inbegripes Annefors och Katrinebergs kapellag, kyrkoskrivna och fattiga personers behov, vilka ej åtnjuta fattigvård och i övrigt sådana Bollnäs borgerliga och kyrkliga kommunders behov, som ej enligt lag skall främjas av kommunala medel.

Posted in Fonder & Stipendier.