Fond för handikappade i Malmö

Dahlgrenska stiftelsen

Honungsros

Dahlgrenska stiftelsen
Box 5011
200 71 MALMÖ
040-49 74 28

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Ansökningsblankett beställs direkt från stiftelsen på adress ovan och skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 dec årligen. Sökande skall vara 1. Bosatt i Malmö minst 10 år. 2. Ha fyllt 50 år. 3. Handikapp eller långvarig sjukdom ger företräde. 4. Bidrag kan endast avse hjälp till hyran.
Posted in Fonder & Stipendier.