Fond för reumatiker inom Göteborgs och Bohus läns landstings område.

Stiftelsen Sonja och John Petterssons Minnesfond

Påfågelöga på kärleksört

Påfågelöga på kärleksört

Stiftelsen Sonja och John Petterssons Minnesfond

Stiftelsen ger bidrag till behövande reumatiker, medlemmar boende inom Göteborgs och Bohus läns f d landstingsområde, för handikapputrustning, behandlingsresor mm.

Ansökningstiderna är 31/1, 31/10.

Gåvor tages tacksamt emot på SEB 5766-100 38 13

Var god kontakta Reumatikerdistriktet Bohus Län,
Box 545, 442 15 KUNGÄLV eller reumatikerdistrikt.bohuslan@hotmail.se för närmare upplysningar.

Bilagor
Posted in Fonder & Stipendier.