Stipendier för studerande i hela landet

Stipendium för studerande

Stiftelsen Greve H S Mörner och hans Makas Stipendiefond

Sedan minst 1/5 av fondens avkastning lagts till kapitalet skall övrig avkastning utbetalas till stipendier.

Stipendium skall utgå med minst fyrahundra kronor om året. Om fondens avkastning tillåter kan flera stipendier utdelas varje år, dock med förbehåll att varje stipendiebelopp inte sätts lägre än att det med hänsyn till ändrat penningvärde kan anses motsvara fyrahundra kronor under nuvarande tid.

Stipendium från fonden skall underlätta stipendietagarens utbildning vid universitet, teknisk, militär eller annan utbildningsanstalt i Sverige eller i utlandet, vid vilken det för inträde krävs realskoleexamen eller studentexamen eller kunskapsprov som svarar mot någon av dessa examina, vidare vid sjökrigsskolan, konstakademien, musikaliska akademien eller annan svensk eller utländsk utbildningsanstalt, jämförlig med någon av dessa.

Stiftelsen Greve H S Mörner och hans Makas Stipendiefond
Box 2022
Riddarhuset
103 11 STOCKHOLM

Förmögenhet:  4,538,039 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.