Fond för studerande från Linköping

Stiftelsen Wilhelm Zethelius Stipendiefond

Stiftelsen Wilhelm Zethelius Stipendiefond
Box 7253
Gärde Wesslau Adv byrå K-A Olsson
103 89 STOCKHOLM
08-58724000

Org. Nr: 802012-6523

Stiftelsens ändamål är att främja barns eller ungdoms uppfostran eller utbildning genom utdelning av stipendier. Utöver avkastningen må en mindre del av kapitalet tas i anspråk för utdelning.

Posted in Dagens Tips.