Är du snusare, bor i Göteborg, över 19 år och behöver 2200kr!?

Delta i en studie om snusning och få kompensation

Ja då kan du anmäla dig till en snusstudie!

Alla besök sker på Medicinargatan i Göteborg
Ersättning: 2200:- (skattepliktigt)

Besök 1 (ca 1 timme)
Hälsokontroll för att se om du är lämplig att delta I studien.
Du väljer någon av nedan dagar och önskar en tid, en timme tar besöket.
6/11 och 7/11 kl 8.00 - 17.00
samt 15/11 kl 10.00 - 17.00.

Besök 2 till 5, (ca 1,5 timme) behandlingsbesök
Studien omfattar totalt 4 försöksdagar om vardera ca 1,5 timmar, med minst en veckas uppehåll mellan varje försöksdag. Du bokar in försöksdatumen med personal på laboratoriet.
Du kommer att instrueras att hålla portionspåsen under överläppen 60 minuter medan mätningar av surhetsgrad (pH) sker i munhålan. Vid de besök du får negativ- eller positiv kontroll får du skölja munnen med respektive lösning under 60 sekunder varefter den spottas ut. Därefter görs mätningar av surhetsgrad (pH) i munhålan under 60 minuter.

Uppföljningssamtal 5-10 dagar efter sista behandlingsbesöket
Du blir upprind av laboratoriet fem till tio dagar efter det sista besöket och vi följer upp hur det är med din hälsa och din övriga eventuella medicinering.

Vad måste du tänka på under studietiden?
• För att resultaten av studien skall bli så tillförlitliga som möjligt, måste du följa vissa restriktioner.
• Du får inte delta i någon annan medicinsk studie samtidigt med denna.
• Du får inte använda tandtråd 72 timmar innan besöken till laboratoriet.
• Du får inte borsta tänderna 48 timmar innan besöken till laboratoriet.
• Du får inte äta eller dricka från två timmar innan ett besök tills efter doseringen.
• Du får inte använda några droger. Om du behöver ta något läkemedel under studiens gång, måste du meddela försöksledningen detta innan försöksdagen eller när du kommer till forskningslaboratoriet.
• Du som är kvinna får inte bli gravid under studiens gång.
• Du får inte använt antibiotika fyra veckor innan samt under studieperioden.

Mer info och anmälan kan du få om du kontaktar oss på CTC via
info@ctc-ab.se

 

Posted in Tjäna pengar.