Fond för kvinnor som avtjänar eller nyligen avtjänat kriminalvårdspåföljd

Fond för kvinnor som sitter eller nyligen suttit i fängelse

Ansökan

 

Vem kan söka bidrag?

Bidragspolicy

  • Organisationer som inom stiftelsens verksamhetsområde aktivt arbetar med utsatta kvinnor.
  • Kvinnor som avtjänar eller nyligen avtjänat kriminalvårdspåföljd. Bidrag kan lämnas för behov som inte kan tillgodoses av annan huvudman. Ansökan ska ske tillsammans med kriminalvårdstjänsteman.

 

När kan man söka bidrag?

Senast 1 april. Ansökningar från enskilda kvinnor kan lämnas under hela året.

 

Hur ska man söka bidrag?

  • För organisationer genom en utförlig beskrivning av verksamheten och behoven av stöd från stiftelsen.
  • För enskilda kvinnor ska ansökan göras tillsammans med kriminalvårdstjänsteman som ska tillstyrka/bestyrka ansökan. Ansökningen ska göras på särskild blankett. (Ansökningar som inte uppfyller dessa krav behandlas inte.) Utbetalning av tillstyrkta medel sker som regel inte direkt till den sökande utan ska ske på sätt som säkerställer att medlen används på avsett sätt.

 

Ansökningsblankett

Ansökan

 

Ansökan om bidrag skickas till

Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem
c/o SEB, Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm
 
Posted in Dagens Tips, Fonder & Stipendier.