Fond för vila och rekreation på landet åt äldre boende i Eskilstuna som lever i mindre goda ekonomiska förhållanden.

Stiftelsen Kyrkans sommarhem för gamla

Stiftelsen Kyrkans sommarhem för gamla
Box 307
Eskilstuna församling
631 04 ESKILSTUNA
016-17 07 00

Bereda sommarhemsvistelse för i Eskilstuna kyrkoskrivna personer, företrädesvis äldre, vilka är i behov av vila och rekreation på landet och som lever i mindre goda ekonomiska förhållanden.

Posted in Fonder & Stipendier.