Per Skårmans Stiftelse

främja vård och uppfostran av barn

Per Skårmans Stiftelse
Box 10068
100 55 Stockholm
0709-252575

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål:

  1. Att främja vård och uppfostran av barn
  2. Utöva hjälpverksamhet bland behövande
  3. Att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, i första hand av ungdoms- och idrottslärare
  4. Samt att främja vetenskaplig forskning, främst inom områdena teknik och medicin.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att utdela stipendier eller andra anslag till enskilda personer och/eller forskargrupper, institutioner, föreningar eller andra juridiska personer som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnts förverkliga stiftelsens ändamål.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev