Fonder för behövande i Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommuns hjälpstiftelser som du som privatperson kan söka pengar ifrån

Hjälpstiftelser

 

Örnsköldsviks kommun förvaltar en rad hjälpstiftelser som du som privatperson kan söka pengar ifrån.

Vill du söka pengar från någon av dessa hjälpstiftelser, skriv ett brev till kommunens ekonomiavdelning. Skriv varför du söker och vad pengarna ska användas till.

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Skicka ansökan till
Örnsköldsviks kommun
Kommunledningsförvaltningen - Ekonomi
891 88 Örnsköldsvik

Märk kuvertet "Ansökan hjälpstiftelse"

 

Stiftelse, ändamål och användningsområde

 

Arnäs hjälpstiftelse

Maria och J O Domeijs minnesstiftelse
Maria Noréns donationsstiftelse

 

Används till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 

Astrid och Reinhold Olssons hjälpfondsstiftelse

 

Används till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta gamla och sjuka människor vilka kunna anses vara i behov av hjälp.

 

Axel Nordqvist donationsstiftelse

Används inom Örnsköldsviks kommuns område enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för i första hand trevnad och trivsel för pensionärer, i andra hand ekonomisk hjälp till mindre bemedlade pensionärer. Avkastningen, sedan en tiondel har lagts till kapitalet, får dock ej användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

 

C G Kallenberg och Olof Perssons donationsstiftelse

 

Ska fördelas mellan de varje år inom Själevads församling tio först födda barnen.

 
 

Grundsunda hjälpstiftelse

Eufrosyne Sellstedts understödsstiftelse

 

Används till förmån för inom Grundsunda församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

 

Inez Lindqvists understödsstiftelse  

 

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska ske vid jultid.

 

Johan Axlings stiftelse

 

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 

Jon Nilssons trivselstiftelse 

 

Används inom Anundsjö församlings område enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för anordnande av festlighet vid åldringshem varje år den 31 januari.

 

Jon Nilssons minnesstiftelse

 

Används till förmån för inom Anundsjö församlings område anordnande av festligheter vid ålderdomshem varje år den 31 januari.

 

Karin och Johan Sundströms donationsstiftelse  

 

Enligt beslut av Kammarkollegiet den 1 augusti 1978 ska avkastningen användas till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

 

Knut Olssons minnesstiftelse

 

En tredjedel ska Arnäs församling erhålla till blommor till gamla vid Arnäsgården. Två tredjedelar ska Örnsköldsviks församling erhålla till blommor åt gamla vid Örnsköldsgården och sjukhemmet i Örnsköldsvik.

 

L O Kinbergs stiftelse

 

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 

N J Nätterlunds donationsstiftelse

 

Används till förmån för inom Nätra och Sidensjö bosatta familjer eller enskilda personer som efter behovsprövning tilldelas bidrag till vila och rekreation som inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

 

Ottilia och Carl Kusoffskys donationsstiftelse

 

Används till förmån för inom Örnsköldsvik församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 

Sidensjö sockens sjuksköterskestiftelse

 

Används till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 

Själevads hjälpstiftelse

N P Engbloms donationsstiftelse
Annie Svenssons minnesstiftelse
Felix Norbergs stiftelse
J Mattssons stiftelse   

 

Används till förmån för inom Själevads församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske vid jultid.

 
 
 

Örnsköldsviks hjälpstiftelser

Bengt Ammelins julgåvostiftelse
Rådman G A Öhgrens julgåvostiftelse
Birger Östrands gåvostiftelse
Stadsläkaren Nils Huss Minnesstiftelse
L L Jonssons gåvostiftelse
Kristina Hägglunds donationsstiftelse
Ordenssällskapet F Ws nödhjälpsstiftelse
Örnsköldsviks köpmannaförenings understödsstiftelse
Lars Olof Hägglöfs julgåvostiftelse   

 

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske vid jultid.  

http://www.ornskoldsvik.se/omsorgochhjalp/ekonomiforsorjningsstod/hjalpstiftelser.4.33413099136f658053c3966.html

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.