Fond till kläder för fattiga barn i Vittsjö kommun

Anton Anderssons stiftelse för beklädnad av fattiga barn

Anton Anderssons stiftelse för beklädnad av fattiga barn
Hobbystigen 10
Claes Persson
280 22 Vittsjö
703456459

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall årligen 75% användas till att årligen vid juletid bekläda intill tjugo fattiga barn tillhöriga Vittsjö kommun.

Posted in Fonder & Stipendier.