Fond för Barn boende inom Härlanda församling i Göteborg

Aina Guldéns Minne

ÄNDAMÅL: Barn och ungdoms vård, fostran och utbildning.

VEM KAN SÖKA: Boende inom Härlanda församling.

ANSÖKAN: Kontakta diakon i församlingen.

KONTAKTDETALJER
Aina Guldéns Minne
Härlanda församling
Box 17123
402 61 GÖTEBORG
Telefon: 031-7318020
E-mejl: harlanda.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbsida: http://www.svenskakyrkan.se/harlanda
 
  Kontaktperson: Helen Ericsson
Telefon: 031-731 80 28
Posted in Fonder & Stipendier.