Klimatvård för reumatiker och för personer med neurologiska sjukdomar

Rehabilitering i varmare klimat

klimatvård

Klimatvård i Spanien på Costa del sol! För reumatiska och neurosjukdomar i Europas bästa klimat.

 

  • Neurologiska sjukdomar eller skador, t ex MS, Parkinson, stroke och postpolio
  • Reumatiska sjukdomar, t ex reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, psoriasisartrit

 

Finansiering

Försäkringskassan eller din arbetsgivare kan finansiera vistelsen och ge förhandsbesked. SCR hjälper dig med ansökan.
 
rehabilitering i varmere klimat

Ansök om finansiering av rehab-vistelse

Ansökan via Landsting

Region Östergötland
Från och med 1/7 2016 har vi kontrakt med Region Östergötland gällande vuxna med neurologiska besvär samt barnreumatiker. Ansökningsblankett kan hämtas här
https://webclient.rushfiles.one/PublicLink.aspx?saf2=oLPZsDviOI8kIPjefpO3d8cLBI6AJg

Stockholms Läns Landsting, SLL
Vi har avtal med SLL för specialiserad rehabilitering i varmt klimat för personer med reumatisk sjukdom, lättare funktionsnedsättning.
Information och ansökningsblanketter finns på:
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/Ej-vardval/Klimatvard—rehabilitering-i-varmt-klimat/

Region Skåne
Region Skåne har avtal med oss för rehabilitering i varmt klimat gällande personer med neurologisk sjukdom med uttalade besvär samt personer med reumatisk sjukdom med uttalade besvär.
Information om ansökningstid, ansökningsblanketter kommer så snart det är klart.

Sörmlands Landsting
Vi har avtal med Sörmlands Landsting gällande klimatrehabilitering av vuxna och barn med reumatisk sjukdom samt personer med neurologisk sjukdom från och med 2017-01-01.

Information om Sörmlands klimatrehabilitering och ansökan finns på
http://www.landstingetsormland.se/funktionshinder/Barn-och-ungdomsrad/Rehabilitering-i-varmt-klimat/

Region Västra Götaland

Vi har avtal med region Västra Götaland för klimatrehabilitering för personer med reumatisk sjukdom både vuxna och barn samt för personer med neurologisk sjukdom.  Innan de börjar skicka till oss skall de göra en inspektion av vår nya anläggning vilket sker under våren 2017 fö.r att förhoppningsvis börja skicka från hösten 2017.
Information och ansökning finns här:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Rehabiliteringsvistelser/

Finansiering med hjälp av försäkringskassan

Förhandsbesked FK ( gällande diagnoser som ”normalt” innebär längre rehabilitering)

Sedan oktober 2014 har man rätt att söka rehabilitering varsomhelst inom EU. Du kan göra detta genom att ansöka om sk förhandsbesked via Fk. Ansökan skall innehålla behandlingsplan som vi gör tillsammans med dig som söker. Du behöver också ett intyg/remiss från din läkare som styrker ditt behov av rehabilitering samt att du själv ska beskriva dina besvär och dina mål med rehabiliteringen. Kontakta oss via mail på info@src.care så utformar vi en ansökan tillsammans med dig. Ansökningsblankett 5421 samt mer information hämtar du på;

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/om_du_planerar_vard_utomlands

Det kan fn dröja upp till 3 månader innan besked så var ute i god tid. Vid positivt besked från FK får du betala din rehab och ligga ute med pengarna men är garanterad att få betalt av Fk i efterhand. Kostnaderna för resan betalas alltid av patienten medan kost och logi ingår i rehabiliteringen hos oss. När du har din rehabilitering beviljad så bokar vi och planerar din vistelse hos oss.

Bra detaljerad beskrivning av hela processen hittar du på

http://www.rehabvalet.se/vardgivare/rehabilitering-neurologi-utland/

Här kan du lyssna på ett inslag om förhandsbesked

Radioinslag om förhandsbesked

Förhandsbesked gäller alla skrivna i Sverige oavsett ålder.

Här kan du ladda ner vår lathund med ansökningsproceduren och länkar till blanketter

https://webclient.rushfiles.one/PublicLink.aspx?saf2=dHGY2p4TdBL6GNozvaLrqOo410eUSZ

Rehabiliteringsgaranti FK/Landsting för besvär som inte ryms inom ovanstående

Rehabiliteringsgarantin gäller personer mellan 16 och 67 år som är sjukskrivna eller riskerar att bli det på grund av:

  • långvarig smärta i rygg, nacke, axlar och generaliserad smärta

  • lindriga till medelsvåra depressioner, ångesttillstånd och stressrelaterade besvär.

Varje landsting i Sverige har sina egna rehabiliteringsåtgärder och när du ansöker hos FK om att få göra din rehabilitering hos oss tex för en utmattningsdepression , provas vår rehabilitering dess innehåll samt kostnader gentemot det som erbjuds i ditt landsting. FK kan sedan bevilja dig finansiering för hela eller delar av din vistelse hos oss, vård samt kost och logi. Resan bekostas alltid av patienten själv. Tillvägagångssättet för ansökan är det samma som ovanstående. Remiss från din läkare som väl stryker ditt rehabiliteringsbehov, en vårdplan utarbetat av oss tillsammans med dig, samt din egen beskrivning av din situation. Ansökan görs på blankett 5421

Ytterligare en möjlighet att genomföra en rehabvistelse hos oss med hjälp av FK är att den vård du får hos oss ersätts genom din remiss på polikliniska behandlingar och att du själv väljer att stå för kost och logi. Se mer information nedan;

Poliklinisk behandling på SRC

Nytt från den 1 oktober 2014 är även att patienter med en svensk remiss på vård kan välja att få den utförd även hos oss på SRC, utan att vi har vårdavtal med just ditt landsting. Om du har en remiss till sjukgymnast, samtal med kurator, arbetsterapeut eller läkarkontakt kan du använda den remissen hos oss. Det kan även vara en remiss på gruppträning, bassäng, avslappning, ja, allt som ryms inom den svenska sjukvården som också vi tillhandhåller. För förhandsbesked skickar du in din remiss tillsammans med blankett 5421. Du kan också välja att genomföra dina besök hos oss och betala dessa, och i efterhand skicka in kvitton och remiss till FK. Precis som i Sverige betalar du upp till frikortsbeloppet, skillnaden är att du först i efterhand får din ersättning utbetalt. Våra taxor är de samma som i Sverige, detta gör att du får hela beloppet tillbaka.

Den polikliniska behandlingen kan se ut på två sätt;

Du bor utanför anläggningen och kommer till SRC för behandling eller besök på uppgjorda tider kanske 1-2 gånger i veckan. En lösning som kan passa Dig som bor på kusten kortare eller längre perioder av året.

Du väljer att bo på anläggningen och bekostar kost och logi själv, medan din vård bekostas av FK. En god ide vid intensivare rehabilitering efter tex operation , då du får tillgång till alla våra aktiviteter varje dag och kan genomföra 1-4 av dina besök/träningar/behandlinga dagligen, enskilt eller i grupp beroende på remiss och ditt behov.

Förebyggande sjukpenning under din rehabvistelse på SRC

Under perioden som en rehabilitering genomförs har man rätt till förebyggande sjukpenning från FK, för att minska inkomstbortfallet. Den förebyggande sjukpenningen bekostas i sin helhet av FK, oavsett om du är anställd eller har egen firma. Karensdagar kan förekomma om du har enskild firma, dock inte om du är anställd. Förebyggande sjukpenning kan sägas vara en planerad form av sjukskrivning och ges då rehabiliteringen syftar till att bibehålla arbetsförmågan. Det ska finnas medicinska skäl för en rehabilitering och rehabiliteringen ska vara ordinerad av en läkare. Vår erfarenhet säger att våra kunder/patienter i de allra flesta fall, utan problem, har rätt till förebyggande sjukpenning även då de kommer från en ”vanlig” sjukskrivning eller arbetslöshet. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/sjukvard/alternativ_till_sjukskrivning/forebyggande_sjukpenning

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/sjuk/anstalld_ny/forebyggande_sjukpenning

Arbetsgivare – AFA

Arbetsgivare anslutna till AFA kan ansöka om rehabiliteringsstöd med upp till 50%. Mer information finns på:

https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/rehabiliteringsstod/

Ansökningsblanketter kan laddas ned här:

https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/rehabiliteringsstod/

Fonder

Det finns ett flertal fonder främst inom de olika patientföreningarna som ger bidrag till rehabilitering. Du finner information kring dessa stipendier och fonder på respektive patientförenings hemsida

https://reumatikerforbundet.org/bli-medlem/Bidrag/

Olika lokalföreningar kan även ha sina egna fonder som medlemmar kan söka.

Neuroförbundet har också sina fonder och stipendier som medlemmar kan söka medel ur för rehabilitering. Även här finns det lokalt förankrade fonder som kan vara aktuella.

http://neuroforbundet.se/

I Sverige finns det dessutom ett otal allmänna fonder och stipendier. En god ide är att kontakta kuratorn i vårdteamet på hemmaplan för att få information och hjälp med ansökan.

Ytterligare en användbar länk är

http://www.svcr.se/

SVCR står för Svenska kommittén för rehabilitering.

Habiliteringen inom varje enskilt landsting har även de tillgång till fonder. Om dessa kan man söka information på respektive landstingen hemsida, habiliteringens hemsida eller på www.1177.se

 
 
Posted in Fonder & Stipendier.