Odla grönsaker och bär och sälj!

Efterfrågan på svenska, närproducerade produkter har ökat

Odling av grönsaker och bär – din framtidsbransch!

Efterfrågan på svenska, närproducerade produkter har ökat stadigt och snabbt under senare år. Folk vill köpa svenskt och efterfrågar svenskt – men produkterna tar i dagsläget slut för tidigt. Våra duktiga grönsaks-, frukt- och bärodlare producerar för fullt, och är kända för att erbjuda fina produkter med bästa kvalitet. MOEK har därför idag större efterfrågan än vi har produkter att sälja. Det vill vi ändra på.

Mellansvenska odlare, MOEK, bjuder därför i samarbete med LRF Östergötland in till en praktiskt inriktad träff om hur det är att vara odlare, vad marknaden efterfrågar och vad du som producent behöver ha kunskap om. Inbjudan riktar sig till dig som är/vill bli företagare, som funderar på att satsa på odling och vill veta mer om branschen trädgård. Passa på att se om detta är din framtida verksamhet och ställ dina frågor till företrädare för branschen. Odlare från MOEK närvarar och svarar på frågor. Vi avslutar dagen med ett studiebesök hos kålrots- och rabarberodlarna Erik och Anders Blomqvist och hör mer om hur de jobbar med sin produktion.

Mer info

Posted in Spara & tjäna pengar.