Fonder för behövande, sjuka och handikappade och äldre bosatta i Göteborg

Allmänna hjälpföreningen

ÄNDAMÅL: Hjälp till behövande, sjuka och handikappade och äldre bosatta i Göteborg.
ANSÖKAN: Kontakta föreningen eller diakon i din församling för närmare upplysningar.
KONTAKTDETALJER
Allmänna hjälpföreningen
c/o SEB
Västerg. 1 A
411 23 GÖTEBORG
Telefon: 031-711 1411
E-mejl:
Webbsida:
 
  Kontaktperson: Charlotta Ljungdahl
Telefon: 031- 731 85 07