Fond för fattiga i Västerås

Stiftelsen Sundinska understödsfonden

Stiftelsen Sundinska understödsfonden
Stadshuset Konsult och Service
Västerås Stad
721 87 VÄSTERÅS
021-39 10 03
kontaktcenter@vasteras.se

Den för utdelning disponibla avkastningen skall med iakttagande av testamentets föreskrifter användas för understöd till mindre bemedlade personer, vilka minst under tio års tid varit bosatta inom kommunen.

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html

  • sista ansökningsdag på våren är 15 april.
  • sista ansökningsdag på hösten är 30 september.
 Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökanWord

 
Posted in Fonder & Stipendier.