Fond för kvinnliga studenter från Söderköping

Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Mathilda von Schwerin född Hagberg donationsfond

Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Mathilda von Schwerin född Hagberg donationsfond
Söderköpings kommun
614 80 SÖDERKÖPING
0121-18100

Fondens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

Förmögenhet:  625,905 kr

Posted in Fonder & Stipendier.