Fond för ekonomiska bidrag till behövande äldre eller sjuka personer i första hand inom Sexdrega församling

Stiftelsen Greve Carl Bondes donation

Stiftelsen Greve Carl Bondes donation
Pastorexpeditionen, Församlingshemmet
512 77 SEXDREGA
0325-18640

Behållna avkastningen av donationshemmanet och stiftelsens kapital skall i första hand användas till ekonomiska bidrag till behövande äldre eller sjuka personer i första hand inom den del av Sexdrega församling som utgjordes av Hillareds församling och i andra hand inom Sexdrega församling. Dessa understödstagare utses av stiftelsens förvaltare efter hörande av socialnämnden. Understödet lämnas i form av penningbidrag. I den mån avkastningen icke behöver tagas i anspråk i enlighet med föreskrifterna härom må den användas till bestridande helt eller delvis av kostnaderna för en församlingssyster med verksamhetsort inom Sexdrega församling.

Förmögenhet:  2,790,995 kr

Posted in Dagens Tips.