Fond för äldre behövande i Sundsvall

STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND

STIFTELSEN B J WESSLERS DONATIONSFOND

Fonden lämnar följande bidrag som kan sökas av privatpersoner

och organisationer i Sundsvall

1) 20 % till mindre bemedlade pensionärer, bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.

2) 20 % för konvalescentvård och rekreationsresor till äldre sjuka

kvinnor vilka annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att bekosta sådana utgifter.

Utdelning sker till kvinnor bosatta inom Sundsvalls kommun efter kommunsammanläggningar åren 1965 och 1974.

Intyg från läkare, diakonissa eller liknande ska bifogas ansökan.

3) 10 % som bidrag till föreningar eller organisationer inom Sundsvallsdistriktet, som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.

Observera att ansökan, när det gäller ändamålen under 1 och 2 ovan, endast kan göras på särskild ansökningsblankett som kan fås på Nordeas kontor Vängåvan i Sundsvall eller beställas på telefon

08–579 428 22 eller via e-post stiftelseadministration@nordea.com

Ansökan skall före 2 nov skickas till:

Stiftelsen B J Wesslers Donationsfond

Nordea Stiftelsetjänst G273

105 71 Stockholm.

Beviljat bidrag utbetalas senast den 6 december
Brev skickas endast till dem som beviljats bidrag, brev om avslag skickas alltså inte ut

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 119 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.