Fond för behövande barnfamiljer i Stockholm

Stiftelsen Jacob Wallenbergs och Madeleine Sagers Minnesfond

Stiftelsenamn: Stiftelsen Jacob Wallenbergs och Madeleine Sagers Minnesfond
Organisationsnummer: 802017-3327
Adress: Lemshaga Säteri
Postnummer: 134 61
Ort: Ingarö
Telefonnummer: 08-570 389 00
Kontaktperson: Hans Lindroth
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Stiftelsens ändamål är:

a. att främja vetenskaplig undervisning eller forskning

b. att främja ungdoms vård och uppfostran eller utbildning

c. att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.

År: 2018