Stipendium till kvinnligt skapande med anknytning till Hallsberg

Föreningen Karin Bergöö Larssons vänners Kulturstipendium

Om stipendiet –

Föreningen Karin Bergöö Larssons vänners
Kulturstipendium

Välkommen att söka:

ETT STIPENDIUM PÅ 10 000  KRONOR

Stipendiet skall uppmuntra kvinnligt skapande.
Stipendiet skall ges till en kvinna, eller kvinnlig grupp, som bor i, är verksam i eller på annat sätt har anknytning till Hallsbergs kommun.

Ansökningsblankett och anvisningar kommer att läggas ut här under våren 2019

På föreningens uppdrag
Ulrik Jansson