Svensk~Franska stiftelsen

Stipendium för att studera i frankrike

Svensk~Franska stiftelsen

Stipendier för studier och forskning i Frankrike

Med anor sedan 1935 har Svensk-Franska Stiftelsen verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier till svenska medborgare.

Så här söker du

Börja med att läsa stiftelsens stadgar, så att du är säker på att du är behörig att söka. Villkoren finns här.

Läs igenom ansökningsformuläret och skanna de bilagor du vill ha med.

Fyll i ansökan och ladda upp bilagorna på ansökningssidan.

Utbetalning

Tilldelat stipendium utbetalas först sedan antagningsbevis eller motsvarande handling skickats in till stiftelsen.

Slutrapport är obligatorisk

Efter avlutade studier skall du inom två månader skicka in en studierapport. Rapportformulär finns här.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars.

https://svensk-franska-stiftelsen.se/