Erikshjälpens Kungsbackafond

Behövande i Kungsbacka

Genom Kungsbackafonden kan föreningar och organisationer som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun få ett ekonomiskt stöd.

Pengarna delas ut två gånger per år, på våren under Eriksdagen samt vid ett tillfälle på hösten. Vid varje tillfälle kan flera föreningar få bidrag.

Fonden är en del av ett avtal om samverkan kring second hand-verksamheten, mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Det innebär att en del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till en fond för insatser riktade till barn och unga i kommunen. Samverkan handlar också om att tillsammans kunna erbjuda fler arbetsträningsplatser med en ökad kvalitet och variation på uppgifter.

Ansökningar tas emot löpande.

Vilka kan söka medel?

Ideella/idéburna föreningar och organisationer, som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Kungsbacka kommun, kan ansöka om medel ur fonden.

Verksamheten ska finnas till för unga (0-25 år) som är bosatta i eller regelbundet deltar i aktiviteter i Kungsbacka kommun.

Fonden delar inte ut individuella bidrag eller stipendier till privatpersoner. Vi lägger särskild vikt vid stöd till socialt och ekonomiskt utsatta grupper av barn och unga.

Verksamheten kan till exempel handla om:

  • Hållbar utveckling
  • Integration
  • Demokratisering
  • Hälsofrämjande
  • Internationalisering
  • Jämställdhet
  • Utbildning

Vem bestämmer vilka som ska få pengar?

En särskild stipendiegrupp läser igenom och kontrollerar alla ansökningar. Den består av representanter från Erikshjälpen och från Kungsbacka kommun. Stipendiegruppen rekommenderar sedan vilka som ska få medel ur fonden. Utdelning sker vår och höst.

Kontaktperson

Fredrik Hagelvik, Programkoordinator Sverige fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

Sista ansökningsdag
Vår 15 mars
Höst 30 september

Till hemsida och ansökan>