Fond för elever på kommunala gymnasieskolan i Katrineholm för språkresor

Stiftelsen Katrineholms Rotaryklubbs Resestipendiefond

Stiftelsen Katrineholms Rotaryklubbs Resestipendiefond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till en eller flera studieresor till ett land, vars språk eleven studerar på gymnasiet. För att kunna söka bidrag ska du gå näst sista årskursen på den kommunala gymnasieskolan i Katrineholm.

Nästa ansökningstid: april-maj 2019, blankett läggs upp i mitten av april 2019.

Nästa utdelning: maj 2019.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Katrineholms Rotaryklubbs Resestipendiefond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

https://www.swedbank.se/privat/kunderbjudanden/stiftelser/stiftelser-som-swedbank-forvaltar.html

 

 

 

Posted in Fonder & Stipendier.