Fond för vård av barn med posttraumatisk stress i Göteborg

Gåva Ivan Andersson

Gåva Ivan Andersson

Göteborgs stad

Till vård av i Göteborgsstad bosatta neurasteniker, företrädesvis barn Neurasteniker, Göteborgsstad, företrädesvis barn

Utdelning 6 ggr per år

Söks via kurator på Sahlgrenska

Posted in Fonder & Stipendier.