Anna Platins Stiftelse

Äldre i Göteborg tillhörande Pauvres Honteux

Stiftelsenamn: Anna Platins Stiftelse
Organisationsnummer: 857206-4189
c/o Adress:  
Adress: Carl Johans kyrkoplan 1
Postnummer: 414 55
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-7319205
Fax:  
E-post: hans.damerau@svenskakyrkan.se
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål:

Behållna avkastningen skall utdelas till i Göteborg boende äldre personer, som äro att räkna till egentliga "Pauvres Honteux" d.v.s. personer, som sett bättre dagar men senare kommit i fattiga omständigheter.

Understödsbeloppen skola utgöra Femhundra (500) kronor per år och person, medan den del av avkastningen, som icke uppgår till 500 kronor, reserveras till påföljande år. Understödstagares namn skall hemlighållas.

År:  
Posted in Fonder & Stipendier.