Solros på nära håll!

Fågelmat

fågelmat

Både rolig och vacker och på hösten ger den mat till fåglarna!

Om solrosen med frön börjar sloka kraftigt kan du klippa av fröblomman med 1 dm stjälk, klippa bort några dm av stjälken för att sedan sticka i blomdelen i den ihåliga stjälken som står kvar i backen, så står solrosen stadigare ett tag till åt fåglarna!

Posted in Trädgård.