Sjuk ofta? Söka särskilt högriskskydd!

ARKIV 2014 – 2021

PANKPRAKTIKAN INNEHÅLL

Arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader

Särskilt högriskskydd Källa: Försäkringskassan

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensavdragen. 

Har jag rätt till särskilt högriskskydd?

Du omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning antingen kommer att vara

  • sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller
  • sjuk länge (fler än 28 dagar i följd).

Du måste också vara försäkrad i Sverige.

Hur ansöker jag?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Kontakta din läkare och få ett läkarutlåtande som beskriver varför du kommer att vara sjuk ofta eller länge.

2. Ansök

Du ansöker på Mina sidor.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sarskilt_hogriskskydd

Posted in Dagens Tips.