Tekn Dr Marcus Wallenbergs SAS-Stiftelse

Fond för behövande pensionärer i SAS och deras äkta makor/makar samt till änkor/änklingar efter sådana pensionärer.

ÄNDAMÅL

Att lämna bistånd till behövande pensionärer i SAS och deras äkta makor/makar samt till änkor/änklingar efter sådana pensionärer.

Tekn Dr Marcus Wallenbergs SAS-Stiftelse

SAS, avdelning STOIZ-I

195 87 STOCKHOLM

08-7970000