Bidrag till bostadshyra åt i Göteborg boende kvinnor

Stiftelsen Niels R Parelius donationsfond

ÄNDAMÅL

Av medlens årliga avkastning skall en tiondel läggas till kapitalet.

Återstoden av den årliga avkastningen skall användas till understöd i form av bidrag till bostadshyra åt i Göteborg boende kvinnor, vilka haft anställning å kontor, i större butiker eller affärsföretag, i skolor, å telefon, telegraf, post eller liknande annan inrättning och vilka på grund av ålder eller undsatt hälsa icke är i tillfälle att fortsätta med dyligt för sitt uppehälle.

Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 2013-05-15 får såväl kapital som avkastning förbrukas för ändamålet.

Stadsledningskontoret

Juridiska Avdelningen

404 82 GÖTEBORG

031-3680000