Äpplen för nordligt klimat

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord.

Odla.nu

Ingen trädgård bör vara utan äppelträd, det är fantastiska träd med vacker blomning och goda frukter som ger varje trädgård en sagolik stämning som inbjuder till lek och svalkande skugga.

Först ska man leta upp det bästa möjliga läget på tomten med optimala jordförhållanden, med många soltimmar och skyddat läge mot för mycket vind, det ger alltid bäst tillväxt, blomknoppsbildning och fruktutveckling.

Bäst är mullrika väldränerade jordar av lättare typ, gärna med inslag av grus passar fruktträden bäst. De blir fort varma på våren och hinner torka upp på hösten, avmognad och övervintring gynnas då.  Och finns inte denna typ av jord måste man skapa eller köpa detta och skapa ett mikroklimat åt träden.

Sedan är det viktigt att plantera med ordentligt avstånd till andra större träd genom att rotsystemet brukar sprida sig lika brett som grenverket men under jorden och kommer då konkurrera om vatten och näringstillgång.

Tidig vårplantering eller höst är säkrast och vattna vid torka de första två åren.

Är jorden kompakt och sämre dränerad plantera på en rejält upphöjd planteringsbädd!

Kalciumbehovet är störst under försommaren och vid plantering bör jorden grundkalkas om pH-värdet understiger 6. Sedan räcker det att tilläggskalka en gång om året med t ex dolomitkalk som också innehåller för fruktmognaden nödvändig magnesium eller träaska. Fruktträdets behov av kalcium är störst under de första 6 veckorna efter blomningen för uppbyggnad av skott, blad och frukter. Och benmjöl "is da shit", ta ett spett och gör några hål runt fruktträdet på våren och häll i benmjölet i hålen. Om du har hund kan de frestas att gräva upp benmjölet men det kan avhjälpas med att lägga större stenar över jorden.

Längre upp i Sverige eller över zon 5, blommar äppelträden normalt i början av juni. Regn och kyla gör att bina, som är de viktigaste pollinerare, tappar stinget och befruktningen blir då sämre. Även frostnätter kan ibland skada blommorna. Hjälp dem som pollinerar genom att sätta en massa höstlökar så en massa blommor kommer upp tidigt på våren som t ex krokus.

Då äppelblomman nästan aldrig är självfertil måste den få pollen från någon annan lämplig sort för att bli befruktad, korspollineras. Nästan alla sorter som blommar samtidigt, även prydnadsaplar, duger som pollendonerare åt varandra. Så det är bara att så äppelfrön för glatta livet om man har stor tomt. Man kan ju även köpa specifika träd som pollinerar varandra enligt pollineringstabell men placera dem inte i olika mikroklimat i trädgården då blommar de inte samtidigt!

Äppelträd börjar normalt att bära frukt när de blir 3-6 år beroende på sort och grundstam. Roten och grundstam påverkar växtkraften och härdigheten. Men ett ungt äppelträd ska helst inte ge frukt förrän det är starkt nog att bära den. Därför ska blommor och kart plockas bort de två första åren.

Köp endast äppleträd som är ympade på snabbväxande träd som A2! Ympade träd har mycket kortare livslängd är frösådda och väljer man ett B9 träd (långsamväxande) kanske man inte inte ens kommer att få se ett äpple innan trädet tynar bort efter typ 25 år!

Om fruktsättning dröjer kan man genom minskad kvävegödsling, minimal beskärning stimulera blomknoppsbildning.

Om det blir för rik kartsättning på unga träd är inte bra. minst 30-50 blad per kart behöver äppelträdet för att utveckla sin frukt och orka bilda blad/blomknoppar inför nästa år. Rikgivande äppelsorter har lätt att hamna i vartannatårsbäring. Genom kartgallring blir frukten välutvecklad och får bättre smak, kvalité och trädets kondition och härdighet ökar, vilket är extra viktigt i nordligt klimat och bör ske från slutet av juli, gallra så att det blir en tvärhands bredd mellan varje kart.

För en trädgård i zon 5-6 bör man välja härdigast möjliga sort. Tidigt mognade sorter avmognar snabbare därför finns det fler härdiga sommarsorter än vintersorter. Att sorten är härdig, har jämn bördighet och är goda är viktigare än att den är rikgivande. Många sorter går även att importera från Finland, Ukraina, Serbien och Ryssland.

ODLINGSVÄRDA ÄPPELSORTER för zon 5-6

Huvitus (zon 6)

Huvitus är ett sommaräpple,  en gammal äppelsort vars ursprung är Finland. Äpplet är litet och dess skal som mestadels har en grönaktig färg, är torrt och tjockt. Köttet på äpplet är fast, mört, saftigt, och har en sötsyrlig smak. Är en bordsfrukt som har en kort hållbarhet. Ätes direkt från trädet.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerade jordar. Pollineras av Transparente Blanche, Gyllenkrok Astrakan och Oranie. Bör kartgallras för större frukt.

Silvia (zon 6)

En svenskförädlad sort utförd i Alnarp 1945, introducerades i handeln 1970. Är Norrbottens landskapsäpple. Ett medelstort gulgrönt äpple med saftigt, vitt fruktkött och sötsyrlig, mild, god smak. Frukten är en bordsfrukt och bör ätas direkt eftersom det har kort hållbarhet, väldigt god till mos. Blir ett stort och rikbärande träd. Sorten är härdig och mer lämpad för odling i norra delarna av Sverige.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Mognar i Norrland i slutet av augusti eller början av september  Har svaga grenvinklar och fodrar därför noggrann uppbyggnadsbeskärning. Blommar medeltidigt och pollineras av t ex. Birgit Bonnier, Oranie och Rödluvan.

Annons för Odla.nuÄpple 'Silva' E A2 finns på Granngården.se

Transparente Blanche (zon 6)

Är en äppelsort som utsetts till landskapsäpple för Västerbotten men kommer ursprungliga från Baltikum. Härdigt och relativt starkväxande med tidig och rik bördighet.

Medelstor gulvit, frukt med ett fast, saftigt fruktkött. Har en sötsyrlig fin smak med en angenäm arom. Är en bordsfrukt som  mognar i början september och bör konsumeras direkt ifrån trädet, väldigt god till mos.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrika och väldränerad jord. Pollineras av bl a Alice, Aroma, Katja, Melba och Oranie.

Annons för Granngården'Glasäpple', Latinskt namn: Transparente Blanche finns på Granngården

Gyllenkroks Astrakan (zon 5)

En gammal sort med oklart ursprung men är idag Östergötlands landskapsäpple.

Ett välsmakande sommaräpple med vitt, mjukt och saftigt fruktkött. Frukten är medelstor och ljusgrön med röda strimmor. Mognar i början av september  och bör avnjutas direkt från trädet. Har angenäm doft och mycket gott dessertfrukt.

Svagväxande träd som pollineras av andra medeltidigt blommande sorter, t ex. James Grieve, Katja, Signe Tillisch och Sävstaholm. Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrik jord.

Annons för Odla.nuÄpple 'Gyllenkroks Astrakan' E A2 finns på Odla.nu

Stenbock (zon 6)

En vallpojke, kallad Stenbocken, sådde på 1700-talet kärnor som han tagit hem från Norge. Ett ytterst härdigt träd med utbrett växtsätt med kraftiga trubbiga grenvinklar. Brukar vara förskonad mot skador genom att trädets växtsätt klarar både snö och frukttyngder och trädet övervallar snabbt beskärningsytor.  Är Värmlands landskapsäpple.  Mognar i september och frukten är gulvit och medelstor med ett aromatiskt kött som äts direkt.

Sävstaholm (zon 6)

Ett medelstort gulvitt äpple med röda strimmor och ett glänsande skal. Äpplet är saftigt med vitt fruktkött och god sötsyrlig smak. Är en bordsfrukt och är godast att äta direkt, blir mjöligt som övermoget. Ett träd som rekommenderas till de norra delarna av Sverige, där den där håller sig frisk och fin. Angrips tyvärr av skorv och mjöldagg i de södra delarna av Sverige.

Mognar i mitten av september.  Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Blommar tidigt och pollineras av t ex. Gyllenkroks Astrakan och Oranie.

Mantet (zon 5)

Det är en äppelsort som har sitt ursprung i Kanada. Trädet växer medelstarkt med oval krona. Har tidig och rik bördighet. Mantet plockas i september då det mognat i zon 5, och har en kort hållbarhet. Köttet har en lätt mandelsmak, och doftar mer än de flesta äpplen. Blomningen på detta äpple är sen, och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Cox Orange, Gloster, Guldparmän, Ingrid Marie, James Grieve, Jonathan och Katja.

Alice (zon 4-5)

En svensk sort som är framtagen på Balsgård på 1960-talet där ena föräldern är sorten Ingrid Marie. Alice får medelstora ljusgula äpplen med en röd täckfärg. Fruktköttet är vitt och äpplet har en sötsyrlig och god smak. Trädet bär mycket rikligt och redan vid ung ålder. Är en bordsfrukt och kan förvaras i några veckor. Är känslig mot angrepp av skorv och monilia.

Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrika, väldränerade jordar. Trädet är medel starkväxande och upprätt och blir 4-6 meter högt. Ger frukt efter ca 3-4 år. Pollineras bl a av Aroma, Cox's Orange, Ingrid Marie, Janmes Grieve, Katja, Sylvia och Transparente Blanche.

Annons för GranngårdenÄpple 'Alice' finns på Granngården

Åkerö (zon 5)

En mycket gammal sort som tros kommit till Sverige 1759 ifrån Holland och är idag Södermanlands landskapsäpple. Åkerö är ett starkväxande träd som får medelstora, tegelröda frukter med vitgult rätt grovt fast kött med en söt, svagt syrlig och god arom. Härdigt träd men bör planteras i skyddat läge för bra fruktutveckling. Är en bordsfrukt som skördas i oktober och blir ätmoget i november - december.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrika och väldränerade jordar. Pollineras av James Grieve, Oranie, Singne Tillisch, Summerred, Sävstaholm, Transparente Blanche och Wealthy.

Annons för GranngårdenMiniträd Äpple 'Åkerö' finns på Granngården

Charlamovsky (zon 6)

Gammal rysk sort som får relativt stora äpple som är gulvita med en rödfläckig täckfärg på solsidan. Fruktköttet är krispigt, något grovkornigt och saftigt med en syrlig smak och svag arom. Anses som ett av de härdigaste äppelträden. Passar som hushållsfrukt men går bra till att äta direkt från trädet, gott äpple att göra must eller mos av. Skördas i början av oktober och kan lagras i ca en månad. God motståndskraft mot sjukdomar men kan drabbas av fruktmögel.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Pollineras till exempel av Silva, 'Transparente Blanch' och Gyllenkroks Astrakan.

Melba (zon 5)

Härdigt, tidigt bördigt träd från Kanada. Detta äpple bör inte odlas i södra Sverige, då det kan drabbas av skorv där. Skalet på detta äpple är gröngult och rött. Köttet är vitt och fast, med en söt och syrlig smak. God arom. Äpplet mognar i oktober och håller några veckor. Äpplet passar både som ätäpple och som köksäpple.

Blomningen är tidig, och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Gyllenkroks Astrakan, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Transparente Blanche, Wealthy och Åkerö.

Annons för Odla.nuÄpple 'Röd Melba' E A2 finns på Granngården.se

Antonovka (zon 6)

Trädet är friskt och mycket härdigt från Ukraina som ger stora, äggrunda och gulgröna äpplen. Grönvitt, fast, saftigt kött med syrlig smak och svag arom. Antonovka är ett utmärkt hushållsäpple som mognar i början av oktober och innehåller mycket pektin vilket gör att den passar bra till gelé och mos. Rätt lagrade kan de konsumeras till jul. Sorten är frisk och motståndskraftig mot skorv, och mycket härdig.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Pollineras till exempel av Cox Pomona, Gyllenkroks Astrakan och Silva.