Stiftelsen Anna Maria Edith Wolffs donation

Vård av behövande reumatiskt sjuka.

Stiftelsen Anna Maria Edith Wolffs donation

ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att främja vård av behövande reumatiskt sjuka.

SEB

Private Banking, Stiftelser

106 40 STOCKHOLM

08-763 73 00