Stiftelsen Signe och Göte Johanssons Understödsfond

Stiftelsen Signe och Göte Johanssons Understödsfond

Stiftelsen Signe och Göte Johanssons Understödsfond
SEB Private Banking Institutioner & Stiftelser 10640 STOCKHOLM
Telefon: 08-763 7220 telefontid mån ons tors kl 13-15.
E-mejl: privatebanking@seb.se
ÄNDAMÅL: Är dels att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, särskilt med inriktning på personer som genom egen eller familjeförsörjares sjukdom, anstaltsvistelse eller dylikt kommit i nödställd belägenhet, dels ock att understödja vetenskaplig forskning, speciellt på områden som har samband med kriminalitet, narkotikamissbruk och annan social missanpassning.
 
VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och institutioner i hela Sverige kan söka.
ANSÖKAN: Senast 31 oktober på särskild blankett.