Stipendier till tidigare elever från Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan

Stiftelsen Janneman Schmidts fond

Stiftelsen Janneman Schmidts fond

Du som är 16-25 år, studerar och tidigare ha varit elev på Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan eller Hultskolan kan ansöka om bidrag från Stiftelsen Janneman Schmidts fond.

Ändamål

"Fondens ändmål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt. Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden. Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek. Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun. Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun. Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6."

Ansökan

I ansökan ska du motivera varför du söker bidrag ur fonden. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

  • För- och efternamn
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Tiosiffrigt personnummer
  • Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar

Sista ansökningsdatum är 31 mars varje år.

Skicka ansökan till:

Hovåsskolan (märk kuvertet med "Till ansvarig för Janneman Schmidts fond")
Box 1015
405 21 Göteborg

Frågor?

Kontakta Hovåsskolan på 031-366 34 10, 031-366 34 00 eller 031-366 34 01