Fonder & Stipendier 6

Borlänge

Namn

Borlänge kommuns fonder

Bidrag ur stiftelserna och fonderna delas ut varje vår och sista ansökningsdag är 1 mars.
Längst ned på sidan hittar du en ansökningsblankett.

Blanketten ska skickas med post till
Borlänge kommun
Ekonomikontoret
781 81 BORLÄNGE.

-Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond-

-Stiftelsen Justine Solbergs donationsfond-

-Stiftelsen Elsa och Axel Söderlinds fond för barnhemsbarn och handikappade barn-

-Stiftelsen Carl XIV Johan m fl donationsfond-

-Lorichska stiftelsens m fl fond-

http://www.borlange.se/siteassets/dokument/ansokan-om-bidrag-ur-stiftelser-forvaltade-av-borlange-kommun.pdf

http://www.borlange.se/kommun-och-politik/stiftelser-stipendier-och-fonder/stiftelser-fonder-omsorg-och-hjalp/

-John och Elna Backströms stiftelse-

http://www.borlange.se/siteassets/dokument/ansokan-om-bidrag-ur-stiftelsen-john-och-elna-backstrom.pdf

Ändamål

-Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond-

Ändamål:
Stiftelsens medel ska användas till kostnader för barn och ungdom i samband med hälso- och sjukvård som allmän försäkring inte svarar för eller som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

-Stiftelsen Justine Solbergs donationsfond-

Ändamål:
Stiftelsen utdelas den 15 juli varje år till äldre människor som är bosatta i Domnarvet eller gamla Borlänge.

-Stiftelsen Elsa och Axel Söderlinds fond för barnhemsbarn och handikappade barn-

Ändamål:
Av stiftelsens kapital fördelas avkastningen lika mellan barnhemsbarn och handikappade barn, exempelvis vartannat år till vardera kategori.

-Stiftelsen Carl XIV Johan m fl donationsfond-

Ändamål:
Utdelning ur stiftelsen ska användas till sociala ändamål för personer som är folkbokförda i Borlänge kommun. Ansvarig nämnd är Arbetsmarknads- och socialnämnden.

-Lorichska stiftelsens m fl fond-

Ändamål:
Stiftelsen utdelas som belöning till personer för långvarig och trogen tjänst. Det är politikerna i Omsorgsnämnden som tar beslut som utdelning.
Dokument

-John och Elna Backströms stiftelse-

Ändamål:
Stiftelsen delar årligen ut bidrag i form av stipendier till skötsamma och framåtsträvande tonåringar som genomgår teoretisk eller praktisk utbildning. Stipendiet ges till tonåringar som förlorat någon av sina föräldrar och som har extra kostnader för sitt studerande, till exempel busskort.
Ansökan kan ske av enskilda personer, boende och folkbokförda i Borlänge kommun.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober, utdelning sker under hösten. Beslut om vem som får stipendiet tas av politikerna i Barn- och bildningsnämnden.

Falu kommun

Sundborns församling

Namn

-Carlborgsons stiftelse-

Ändamål

Studerande på gymnasienivå eller högre nivå
Folkbokförd i Sundborns församling

Hela Landet

Namn

-Bertha och Jan Langlets Stiftelse-

Organisationsnummer: 802014-1878

Adress: Box 2867
Postnummer: 187 28
Ort: TÄBY
Telefonnummer: 08-320600
Fax: 08-320280

Ändamål

Ändamål:
Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur.

Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.

Hela Landet

Namn

Stöd och Stipendier till sjömän och blivande sjömän
-STIFTELSEN STOCKHOLMS SJÖMANSHEM-

Ansökningsblankett för Stipendier finns att ladda ner. Klicka här!

http://stockholmssjomanshem.se/wp-content/uploads/2015/03/SSH_ny-ansokan.pdf

Ansökningsblankett för Stipendier finns att ladda ner. Klicka här!
http://stockholmssjomanshem.se/wp-content/uploads/2015/03/SSH_ny-ansokan.pdf

Ansökan om stipendium
Vill du ansöka om stipendium gör du det genom att ladda ner och skriva ut vår ansökningsblankett. Klicka här!
http://stockholmssjomanshem.se/wp-content/uploads/2015/03/SSH_ny-ansokan.pdf

Observera att blankett med bilagor måste vara postad senast den 10 februari, respektive 10 oktober, aktuell termin.

Ansökan skickas till:
STIFTELSEN STOCKHOLMS SJÖMANSHEM
Box 4189
102 64 Stockholm

http://stockholmssjomanshem.se/

Ändamål

Stipendier kan utgå till sjömän och blivande sjömän som studerar vid skolor i Sverige och på Åland som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för ovan nämnda målgrupper.
Stipendier utgår normalt med ett fast belopp per termin eller annan lämplig tidsenhet. Extra tillägg kan utgå till de som har försörjningsplikt för minderåriga barn.

Utbildningsstöd
Utbildningsstöd kan utgå till organisationer och läroanstalter i Sverige som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för sjömän och blivande sjömän.

Utbildningsstöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Särskilt stöd
Särskilt stöd kan utgå till enskilda sjömän och deras familjer som befinner sig i ekonomiska trångmål.

Särskilt stöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Stipendier
Stipendier kan utgå till sjömän och blivande sjömän som studerar vid skolor i Sverige och på Åland som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för ovan nämnda målgrupper.

Stipendier utgår normalt med ett fast belopp per termin eller annan lämplig tidsenhet. Extra tillägg kan utgå till de som har försörjningsplikt för minderåriga barn.

Utbildningsstöd
Utbildningsstöd kan utgå till organisationer och läroanstalter i Sverige som bedriver grundutbildning och fortbildningskurser för sjömän och blivande sjömän.

Utbildningsstöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Särskilt stöd
Särskilt stöd kan utgå till enskilda sjömän och deras familjer som befinner sig i ekonomiska trångmål.

Särskilt stöd utgår normalt som ett penningbelopp vars storlek grundar sig på det beslut som styrelsen, i varje enskilt fall, har tagit till inskickad ansökan.

Hela Landet

Namn

- Barnallergifonden-

Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.
Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.

Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
Handlingar skickas inte tillbaka.
Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.

Sekretesspolicy

Av sekretesskäl avhandlas inga ärenden via telefon.
Ansökningshandlingarna behandlas konfidentiellt.
Beslut meddelas skriftligen.

När kan man söka?

Sista ansökningsdag är den 1 april 2016.

Ansökningsblanketten finnas för nedladdning från och med den 1 mars.

Har du frågor om Barnallergifonden?

Kontakta Anneli Stenberg!
E-post: info@astmaoallergiforbundet.se
Telefon 08 506 28 203

http://astmaoallergiforbundet.se/vad-du-kan-gora/sok-bidrag/

Ändamål

Att söka bidrag från Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 april samt den 1 november.

Vem kan söka?

Ansökan görs av barnets/barnens målsman.
Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Är du inte medlem så kan du bli det här. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år

Till vad kan man söka?

Rekreationsresa
En ”guldkant” till exempel en fest, upplevelse, cykel
eller musikinstrument
Föreningsaktivitet

Hela Landet

Namn

-SverigesBarn-

För att sända in ansökningar eller för att begära ansökningshandlingar var vänlig att maila till info@sverigesbarn.se så skickar vi blanketten.

Kontakt
090-820 01 80
info@sverigesbarn.se
Pilgatan 11, 903 30 Umeå

http://www.sverigesbarn.se/default.asp

Ändamål

Den övergripande målsättningen för stiftelsen SverigesBarn är att vara den hjälpande handen för barn som lever i familjer under ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden.
Genom att finansiera insatser ges barnen ökade möjligheter till berikande och meningsfulla aktiviteter.
Stiftelsen vill vara den hjälpande handen och jobbar med direkta insatser mot varje barn och utifrån varje enskilt barns behov.
Barnens behov är utgångspunkten för alla våra insatser och vårt arbete.

Skåne

Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt.

Namn

-Sture och Angelica Leanders Stiftelse-
Stiftelsen är grundad av kapten Sture Leander och hans hustru Angelica Leander.

Ansökningstid: 15 Mars
Utdelning: Juni månad

Ansökan:

http://www.leandersstiftelse.se/
Adress:
Sture och Angelica Leanders stiftelse
Kronborgsgatan 2c
252 22 Helsingborg
Telefon: 042-21 70 19
E-post: leander@leandersstiftelse.se

Ändamål

Ändamål: Understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta människor.

Ansökan:
Stiftelsen lämnar bidrag till behövande, som antingen är
-minst 65 år gamla eller
-sjuka eller handikappade då gäller ingen åldersgräns

Berättigade att söka är personer bosatta inom Helsingborg och Landskrona kommuner samt inom Luggude, Åsbo och Bjäre kontrakt.

Sandvikens kommun

Namn

-Stiftelsen den Göranssonska Fonden-

Sista ansökningsdag är den 15 februari och 30 september varje år.
Ansökan sänds till: Stiftelsen den Göranssonska Fonden, c/o Sandvik AB, 811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5145

Ändamål

Stiftelsen grundades av Konsul Göran Fredrik Göransson under tidigt 1900-tal. Stiftelsen lämnar stipendier till studerande med anknytning till Sandvikens kommun. Bidrag lämnas till långvarigt sjuka och funktionshindrade som ej är pensionärer och som är bosatta i Sandvikens kommun.
Föreningar och organisationer verksamma i Sandvikens kommun inom områdena barn, ungdom, kultur och funktionshinder kan även söka bidrag hos stiftelsen.

Bidragen är behovsprövade.

Vem kan söka:
• Du ska vara bosatt i Sandvikens kommun.
• För studiebidrag gäller att sökande ska vara bosatt i Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder anställd på Sandvik AB i Sandviken.

Vad kan man söka:

Studiebidrag (endast e-ansökningar)
Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder)
Tandvård
Glasögon
Stiftelsen lämnar även bidrag till föreningar och organisationer

Hela Landet

Namn

_Sveriges Fibromyalgiförbunds minnesfond-
bildades år 2000 till minnet av förbundets försäkringskonsult Kerstin Fransson.
förbundets medlemmar i Kerstin Franssons anda.

JORDHYTTEGATAN 11, Göteborg

031-414411

Bidrag till fonden sätts in på Sveriges Fibromyalgiförbunds
postgirokonto 150 05 20-0. Märk talongen: Kerstin Franssons Minne!

Ändamål

Fondens syfte är att hjälpa och stödja

I första hand skall medlemmar kunna söka medel ur fonden för att anlita juridisk eller annan expertis i försäkringsfrågor.
I andra hand skall medel kunna sökas för behandling, kurortsvistelse eller vistelse i varmare klimat.

Hela Landet

Namn

_Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)_

Fonder och ekonomiskt stöd som Veteraner och Anhöriga kan söka.

http://www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/lankar

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Ändamål

Fonder och ekonomiskt stöd som Veteraner och Anhöriga kan söka.

Kamrathjälpen
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas Kamrathjälpskonto.

Kungafonden
Den som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av skada, sjukdom eller dödsfall som inträffat under något av följande förhållanden.

Försvarets understödsnämnd
Försvarets understödsnämnd har till uppgift att förvalta två stiftelser vars syfte är att
ge yrkesofficerare, yrkesofficerares änkor och barn ekonomiskt stöd i enlighet med
donatorernas intentioner.

Veteranstöd Rapid Reaction
är upprättade för dig som är utlandsveteran och som hamnat i ekonomisk knipa av akut karaktär.

Hela Landet

Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från landsändar.

Namn

-Carl August Söderlunds Stiftelse-

Carl August Söderlunds Stiftelse

Box 4015

10261 Stockholm

tel 08-7436800

Ändamål

Ändamål:

Skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer.

Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp på minst 5000 kr användas som stöd åt behövande församlingsbor.

Östersunds kommun

Namn

-Stiftelsen Pauvres Honteux i Östersund-

Ladda ner ansökningsblanketten och skicka in den ifylld till:
Inger Jonasson, Roddarvägen 14C, 831 52 Östersund

Ladda ner Ansökningsblankett
http://pauvreshonteux.se/

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att för i Östersund eller dess närmaste omnejd boende behövande kvinnor bereda möjlighet till
bostäder i stiftelsens egna fastigheter och/eller lämna bidrag till deras uppehälle.
Stiftelsens verksamhet består idag i att kunna lämna bidrag till behövande kvinnor boende i Östersunds kommun.

Östergötland

Namn

Stöd från stiftelser i Östergötland

Så här ansöker du om bidrag
• Skriv ett brev om varför du söker pengar från Region Östergötlands stiftelser. Du behöver inte ange en specifik stiftelse.

• Skicka gärna med kopior på högkostnadskort för vård och kvitton för vård och läkemedel eller andra utgifter som du önskar hjälp med. Du kan också skicka läkarintyg, intyg från kurator eller journal som visar var du, eller den ansökan gäller, har fått vård.

• Om ansökan är för psykiatrisk vård är det bra att skicka med intyg, fakturakopia eller journal som visar att du har varit inlagd vid psykiatrisk enhet.

• Skicka underlag som visar familjens ekonomiska situation, till exempel kopior på självdeklaration eller utdrag från Försäkringskassan.

• Ange ditt bankkontonummer och vilken bank du har, så kan pengar betalas ut omgående om ansökan beviljas.

• Kom ihåg namn, adress och telefonnummer.

• Du som söker medel ur Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar: skicka med ett personbevis från Skatteverket. Det ska vara barnets personbevis med alla relationer och adresser.

Skicka ansökningshandlingarna till:
Region Östergötlands stiftelseförvaltning
581 91 Linköping

-A och F Adolfssons stiftelse för hörselskadade barn-

-Stiftelser till förmån för äldre patienter-

-Alma och Salomon Alborgs stiftelse-

-Berta Viktoria Carlssons stiftelse för vård av behövande barn-

-Föreningen Mjölkdroppens barnstiftelse-

-Gret-Lis och Ruben Engrens stiftelse-

-Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar-

-N. Anderssons stiftelse för synskadade-

-Provinsialläkarbostadsstiftelsen-

-Stiftelsen för medicinsk vård av barn-

-Stiftelsen Johan Gustaf Westmans barnbördshus-

-Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena-

-Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård-

-Västra sjukvårdsstiftelsen för medicinsk vård-

http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Stod-fran-stiftelser/

Ändamål

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd.

Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.
För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.
Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

-A och F Adolfssons stiftelse för hörselskadade barn-

Ändamål:
För hörselskadade barn i Östergötlands län.

Stiftelser till förmån för äldre patienter
För patienter i geriatrisk verksamhet.
Patienter kan söka bidrag för vårdkostnader, vissa hjälpmedel och rekreation.
Personal kan ansöka om bidrag för att åstadkomma trevnad, glädje och förströelse för patienterna.

-Alma och Salomon Alborgs stiftelse-

Ändamål:
För patienter som bor i Kisa, har fått vård vid Vårdcentralen Kisa och behöver hjälp med sina kostnader för sjukhusvård.

-Berta Viktoria Carlssons stiftelse för vård av behövande barn-

Ändamål:
För patienter under 16 år som behandlas eller under det senaste året har behandlats inom lungmedicinsk slutenvård i Region Östergötland.

-Föreningen Mjölkdroppens barnstiftelse-

Ändamål:
För mödrar i Norrköpings kommun som behöver stöd för att ge sina barn bättre förhållanden.

-Gret-Lis och Ruben Engrens stiftelse-

Ändamål:
För äldre patienter som vårdas inom sjukvården eller äldreomsorgen i Åtvidaberg.

-Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar-

Ändmål:
För ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare.

-N. Anderssons stiftelse för synskadade-

Ändamål:
För synskadade med omfattande behov av vård eller hjälpmedel.

-Provinsialläkarbostadsstiftelsen-

Ändamål:
För patienter från Kisa, Västra Eneby, Horn, Hycklinge, Tidersrum, Oppeby, Hägerstad, Kättilstad, Tjärstad och Ulrika.

-Stiftelsen för medicinsk vård av barn-

Ändamål:
För vårdnadshavare till behövande barn under 18 år som bor i Norrköping, Valdemarsvik, Finspång eller Söderköping.

-Stiftelsen Johan Gustaf Westmans barnbördshus-

Ändamål:
För mödrar från i första hand Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling i Linköping, som fött barn på Universitetssjukhuset i Linköping och som behöver ekonomisk hjälp med kläder och andra förnödenheter.

-Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena-

Ändamål:
För patienter som vårdas inom Region Östergötlands psykiatriska slutenvård.

-Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård-

Ändamål:
För patienter som vårdas på Universitetssjukhuset i Linköping med tillhörande primärvård.

-Västra sjukvårdsstiftelsen för medicinsk vård-

Ändamål:
För patienter som bor i Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Hela Landet

Namn

-Stieg Larssons Stiftelse-

All information ska lämnas på bifogade ansökningsblankett, som ska vara fullständigt ifylld.
Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska insändas senast den 1 september året efter det att ansökan beviljats.
Ansökan ska sändas in i 3 exemplar.
Ofullständig ansökan beaktas inte.
Ansökningstid
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september.

Ansökan insändes till
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
Ansökan om bidrag
Stieg Larssons Stiftelse
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm
http://www.stieglarssonsstiftelse.se/wp-content/uploads/2013/03/A7666.pdf

Ändamål

Ändamål
Stiftelsen ska verka i Stieg Larssons anda genom att öka kunskap om och stärka grundläggande demokratiska värderingar främst inom åsikts- och yttrandefrihet.
Ändamålet ska främjas genom att lämna bidrag främst till forskning och utbildning men det kan också främjas på annat sätt, som styrelsen finner lämpligt, exempelvis genom att stötta dem som blivit utsatta för
-Kvinnovåld
-Rasism
-Främlingsfientlighet
-Diskriminering
Stiftelsen har också möjlighet att lämna bidrag eller på annat sätt hjälpa journalister som med fara för sin och sin familjs liv och säkerhet belyser de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även verka för en etisk journalistik.
Bidrag ges i första hand till organisationer samt forskare vid högskola och universitet.

Östersund

Östersunds församling

Namn

https://www.svenskakyrkan.se/ostersund

Ändamål

Samstiftelsen för diakonal verksamhet i Östersunds församling

Av den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 3/4 användas till diakonal verksamhet och 1/4 till behövande inom Östersunds församling (f d Östersunds stad), med företräde för kvinnor.

Stockholms län

Namn

Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser

Ändamål

Det finns bidrag att söka

Stockholms läns landsting förvaltar cirka 155 stiftelser. Kuratorn eller fondhandläggaren vid respektive sjukhus eller vårdcentral kan tala om vilka förutsättningar som gäller för att få söka bidrag från dessa stiftelser.
Varje år delas pengar ut från de stiftelser som Stockholms läns landsting förvaltar. Förutom medel till forskning och utbildning finns det bidrag att söka för patienter med olika sjukdomar.

Vem kan söka medel från stiftelserna?

I allmänhet gäller att den sökande ska vara eller har varit patient vid något sjukhus eller någon vårdcentral inom Stockholms län.

Många stiftelser är knutna till ett visst sjukhus, till exempel Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset eller något annat sjukhus. Från dessa stiftelser kan alltså endast personer som är eller har varit patient söka bidrag. Det finns även stiftelser som inte är knutna till ett visst sjukhus.

För alla stiftelser som delar ut bidrag till patienter gäller att den sökande är behövande. I detta sammanhang är behövande ett ekonomiskt begrepp. Den tolkning av begreppet behövande som skattemyndigheterna gör är att den sökande bör ha låg inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Vidare gäller att den sökande är bosatt och mantalsskriven inom Stockholms län.

För vissa stiftelser gäller att den sökande är bosatt inom Stockholm stad eller ibland också i en särskild församling inom Stockholm stad.
Beskrivning av stiftelserna

De flesta stiftelser är knutna till olika sjukhus. Övriga stiftelser hittar du under rubriken ”Stockholms läns sjukvårdsområde”. Varje stiftelse har egna bestämmelser och villkor för utbetalning av bidrag. Läs mer om stiftelserna i pdf:erna nedan (öppnas i nytt fönster):

Danderyds sjukhus.pdf
Karolinska Universitetssjukhuset.pdf
Norrtälje sjukhus.pdf
St Görans sjukhus.pdf
Stockholms läns landsting.pdf
Stockholms läns sjukvårdsområde.pdf
Södersjukhuset.pdf
Södertälje sjukhus.pdf

Så ansöker du om bidrag

Om du ska söka bidrag, kontakta först kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset för att få en ansökningsblankett och information om vilka uppgifter som skall redovisas i fondansökan. Det är också kuratorn/fondhandläggaren som tar emot fondansökan och ser till att den behandlas.
Läs mer

Andra stiftelser som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättningar kan du hitta uppgifter om på Handikappupplysningens webbplats.

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Habilitering-och-stod-i-Stockholms-lan/#section-3

Värmland

Namn

Stiftelser och fonder i Landstinget i Värmland

-Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder-

En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Ansökan
Ansökan görs till landstingets handikappkonsulent Ewa Gustafson som också
handlägger ansökan. Telefon 054-61 42 29 eller e-post ewa.gustafson@liv.se
Beslut om fördelning av fondmedel fattas av Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande på delegation av styrelsen.

FONDBOKEN

http://www.1177.se/Dokument/Varmland/Infomtrl/Fondboken%20uppdaterad%20130912.pdf?epslanguage=sv

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på landstingets hemsida www.liv.se och hos handikapp-
konsulent Ewa Gustafson. Det framgår av blanketten vilka uppgifter som ska
redovisas i ansökan. Har du frågor kontakta Ewa Gustafson, telefon 054-61 42 29,
e-post ewa.gustafson@liv.s

Ändamål

Landstinget förvaltar 82 stiftelser och fonder. En stiftelse är från början en donation
antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till till ett visst ändamål.

Vem kan söka bidrag?
Stiftelserna och fonderna är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka
eller personer med funktionsnedsättningar och som är bosatta i Värmland. Några av
stiftelserna avser personal och några avser verksamhet inom landstinget.

För flertalet stiftelser och fonder som delar ut bidrag till enskilda gäller att den sökande är behövande.
I detta sammanhang innebär behövande att den sökande bör ha låg
inkomst och inte kan ha större ekonomiska tillgångar.

Karlshamn

Namn

Herman och Carolina Schmidts Stiftelse

c/o Adress: Eva Ståhl Santesson
Adress: Auravägen 3
Postnummer: 216 18
Ort: Limhamn
Telefonnummer: 040-16 17 93

Län: Blekinge län
Säte: Karlshamn

Ändamål

Ändamål:
Den årliga räntan utdelas i belopp å 400 á 500 kronor som understöd till behövande, bildade kvinnor som är mantalsskrivna inom Karlshamns stad, har fyllt 45 år, är i verkligt behov av understödet och som inte från allmänna folkpensionen åtnjuta annat än s.k. avgiftspension eller vad som eventuellt framdeles kan motsvara sådan.

Obemedlade medlemmar av testators familj eller någon av dess grenar skall alltid äga företräde framför alla andra till erhållande av understöd.

Södermanland

bosatt inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner, studerar vid en gymnasieskola inom någon av kommunerna, eller har du vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun

Namn

-Stiftelsen Roland Ekroths Stipendiefond –

Ansökningsperiod: februari

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär med bestämmelser finns på din skolexpedition,
eller beställs per telefon 013 – 13 69 62 under februari vardagar kl 19 – 20

Roland Ekroths Stipendiefond
c/o Advokat Eva Högmo
Box 22253, 104 22 Stockholm

http://www.ekrothfonden.se/

Ändamål

För studerande vid gymnasieskolor i Södermanlands län

Är du bosatt inom Gnesta, Nyköpings eller Trosa kommuner, studerar vid en gymnasieskola inom någon av kommunerna, eller har du vuxit upp i Gryts socken, Gnesta kommun ?
Då kan du söka stipendium från Roland Ekroths Stipendiefond,
för ekonomiskt bidrag till dina studier vid gymnasiet

Hela Landet

Namn

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Adress: Krapperups Kyrkoväg 13
Postnummer: 263 76
Ort: Nyhamnsläge
Telefonnummer: 042-34 40 68

Län: Skåne län
Säte: Höganäs

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning. Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.
År: 2013
Tillgångar: 325.840.286 kr

Hela Landet

Namn

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restauranganställda

c/o Adress: SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM

Ändamål

Ändamål:
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.

Hela Landet

Namn

-Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse-

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59

Ändamål

Ändamål:
För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna
till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta.
Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen,
villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år.

Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös,
utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter,
bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.

Stockholm

Namn

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från -stiftelser som förvaltas av Stockholms stad-

Så ansöker du
Ansökningsperiod 2016 är januari–31 mars. Poststämpel senast 31 mars gäller.

Ansökningsperioden är alltid i början på året.

Ansökan skickas till:
Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, sociala stiftelser
105 35 Stockholm

Kontakta Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.
http://www.stockholm.se/stiftelser

Ändamål

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.
Du kan ansöka om bidrag om du:

är stadigvarande boende i Stockholms stad,
har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet,
är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för

behov som täcks av beviljat försörjningsstöd,
vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn.

Ansökan om ekonomiskt bidrag för behövande privatpersoner

Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
Beviljade bidrag betalas ut i december.
Bidrag från stiftelser är en gåva.
Ger inte förhandsbesked.
Beslutet går inte att överklaga.

Hela Landet

Namn

-Bertil Settergrens Testamentsstiftelse-

Adress: Nordea Stiftelseadm, G 273
Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-57942822
Fax: 08-57942830

Ändamål

Ändamål:
Att bereda lindring och hjälp åt behövande (handikappade), sjuka barn och ungdomar, att sålunda t.ex. utöva hjälp vid olycks- eller sjukdomsfall för undvikande av ekonomisk katastrof i en familj, som utan hjälp kan tvingas till hemmets upplösning, att över huvud taget bringa hjälp åt nyssnämnda behövande medmänniskor.

Göteborgs Bank, som förvaltare av donationen äger disponera medlen även genom utbetalning till ideell sammanslutning, som verkar för ungdoms vård och uppfostran, exempelvis scoutrörelsen.

Vilket ändamål bidragen än avse, får de hellre vara färre och större, för att verkligen göra nytta, än många på mindre belopp. Intet hindrar att belopp flera år tilldelas samma person. Däremot får bidrag icke ersätta en dittillsvarande eller kommande tilldelning av allmänna medel.

Göteborg

Ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan

Namn

-Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond-

ANSÖKAN

I ansökan beskrivs skälet till ansökan, dvs. en motivering. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

För- och efternamn
Hemadress
Telefonnummer
E-postadress
Tiosiffrigt personnummer
Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2016

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Hovåsskolan (märk kuvertet med ”Till ansvarig för Janneman Schmidts fond”)
Askims kyrkväg 10-12
436 51 HOVÅS

Telefon: 031-366 34 10, 366 34 00, 366 34 01

Ändamål

ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt.

Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden.
Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek.
Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun.

Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun.
Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6.

I ansökan beskrivs skälet till ansökan, dvs. en motivering. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

Eskilstuna kommun

Namn

-Rekreationsstiftelsen-

Ansökan tas emot under året och utdelning sker så länge det finns pengar i stiftelsen.

Frågor om fonderna och ansökningsblankett kan fås via telefon 710 11 43.

Ändamål

Rekreationsstiftelsen vänder sig till fysiskt och psykiskt sjuka personer inom Eskilstuna kommun och pengarna ska
användas t.ex. till konvalescentvård, rekreationsresa, miljöbyte, redskap och hjälpmedel.

Hela Landet

Namn

-Anna-Stina och Irma Bergströms stiftelse-

c/o Adress: Redovisarna
Adress: Skinnarviksringen 2
Postnummer: 117 27
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-6586800

Ändamål

Ändamål:
Sedan eventuella kostnader för fondens förvaltning frånräknats, skall återstoden av avkastningen användas för att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren.

Skulle under ett räkenskapsår inte hela avkastning förbrukas, skall återstoden läggas till fondens kapital eller om så skulle finnas lämpligare, efter Stiftelsens särskilda beslut, lämnas till angelägna uppgifter inom djursjukvården.

Malmö

Kyrkobokförda i någon av Fosie, S:t Pauli, S:t Johannes, Möllevångens, Limhamns eller Slottsstadens församlingar i Malmö.

Namn

-Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande-

Stiftelsenamn: Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande
Organisationsnummer: 846002-0566
c/o Adress: Handelsbanken
Adress: Kapitalplacering
Postnummer: 205 40
Ort: MALMÖ
Telefonnummer: 040-24 50 00

Ändamål

Berndt Jönssons stiftelse för understöd åt behövande

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer,
företrädesvis i åldern 55 till 67 år, som äro kyrkobokförda i någon av Fosie, S:t Pauli, S:t Johannes, Möllevångens, Limhamns eller Slottsstadens församlingar i Malmö.

Stockholm

Bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Namn

-Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse-

Artillerigatan 51 nb

114 40 STOCKHOLM

08-662 98 33

Ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen,
att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering,
samt att utbetala bidrag till ensamma ogifta damer, däri inbegripna även ensamma änkor och frånskilda,
eller äldre äkta makar, som är i behov av understöd samt bosatta inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm eller på annat sätt knutna till denna församling.

Sedan nu angivna ändamål tillgodosetts äger stiftelsen använda återstoden av den årliga avkastningen till att utge stipendier till kvinnor för att genomgå högre utbildning.

Agunnaryd

Namn

-Agunnarydsstiftelsen-

c/o Adress: Bengt Nilsson
Adress: Lammakulla Östergård
Postnummer: 341 77
Ort: Agunnaryd
Telefonnummer: 070-626 30 64

Kontaktperson: Bengt Nilsson

Ändamål

Ändamål:
Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds nuvarande församling (år 2011).

Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Ändamålet uppfylls genom att Stiftelsen ska stötta genomförandet av projekt, aktiviteter eller investeringar inom ramen för nedanstående verksamhetsområden i Agunnaryd. Stiftelsen ska verka för att bevara och skapa:- Service och kommunikation- Trygghet och krishantering- Arbetstillfällen- Tillsammans i Agunnaryd, för en attraktiv bygd i gemenskap.

Sökande som själv kan uppvisa engagemang för ändamålet, i form av (för ändamålet) betydande eget kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering bör särskilt gynnas. Även ungdomars framåtanda och engagemang i bygdens utveckling bör uppmuntras. Ändamål som är strategiskt viktiga eller på annat sätt gör skillnad för bygdens utveckling bör prioriteras.

Stiftelsen ska inte ge bidrag till religiösa eller partipolitiska organisationer.

År: 2014
Tillgångar: 60.166.478 kr

Örebro

Namn

-Adolf Lindgrens Stiftelse för mindre jordbrukare m.fl.-

Adress: Olaigatan 17 B
Postnummer: 703 61
Ort: ÖREBRO
Telefonnummer: 019-6118644
Fax: 019-6111967

Ändamål

Ändamål:
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd:
1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län,
varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning
av grundsatsen hjälp till självhjälp understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;

2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.
År: 2014
Tillgångar: 70.349.605 kr

Hela Landet

folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

Namn

-Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Sista ansökningsdag:

– Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Anvisningar och Ansökan för Åldersstigna/sjuka
http://www.stiftelseansokan.se/Files/berthelsens_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.
att ansöka

Sundsvall

Enskilda personer folkbokförda i Sundsvalls Gustav Adolfs församling

Namn

-Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne-

Ansökan:

Skriftlig ansökan till diakonen.
Bifoga lämpliga bilagor som styrker ansökan

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne

Sundsvalls Gustav Adolf församling

box 222

85 104 Sundsvall

tel 060-5310100

Camilla Sellberg

eller

Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
802405-9290

Ändamål

Ändamål:

Stödja Svenska Kyrkans strävan inom Sundsvalls Gustav Adolf församling att via diakonissa eller annan personal med likartad livstidsinställning och utbildning lämna bistånd till och omvårdnad åt innevånare i Sundsvalls Gustaf Adolf församling.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Sundsvalls Gustav Adolfs församling

Hela Landet

Namn

-J Aug. Bergmans Donationsstiftelse-

C/O Danske Bank Stiftelsetjänst Box 11144
404 23
GÖTEBORG
031-360 99 90

Vård Fostra Undervisning Utbildning

Fondens syfte är att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning utbildning hjälpverksamhet bland behövande eller understödja kyrkor även som sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för ändamål av här angivna art.

Ändamål

Vård Fostra Undervisning Utbildning

Fondens syfte är att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning utbildning hjälpverksamhet
bland behövande eller understödja kyrkor även som sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen,
huvudsakligen verka för ändamål av här angivna art.

Göteborg eller Bohuslän

Namn

-Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond-

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

Lotta Vesterlund
Regionhabiliteringen
Box 21062
418 04 GÖTEBORG

info@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Telefonförfrågningar: 031-343 76 15

http://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se/

Ändamål

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionshinder.Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

Bidrag till barn/ungdom

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionshinder som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.Till barn och ungdomar ges antingen helt eller halvt bidrag (5 000 kr respektive 2500 kr) till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Bidrag kan också sökas av grupper av barn som faller inom stiftelsens ändamål.

Blankett "Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom/funktionshinder"

Blankett "Ansökan om bidrag till grupper"

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond-

Ansökan med bilagor lämnas i ett exemplar och sänds till:
Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
c/o Nordea Stiftelseadministration
G 273,
105 71 STOCKHOLM

senast 2013-02-15.

http://www.gu.se/digitalAssets/1424/1424955_13007gadelius.pdf

Ändamål

Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande öppen psykiatrisk vård och anslag för
psykiatrisk forskning.

Ansökan för hjälpbehövande skall göras genom personligt brev. Ekonomisk redogörelse inkl kopia av självdeklaration ska lämnas.
Observera att motiverande intyg från ansvarig specialist i psykiatri eller intyg från ansvarig kurator/psykolog, vidimerat av ansvarig specialist måste bifogas.
Vidare anges kontonummer samt till vem medlen skall utbetalas.
Bidrag kan ej erhållas två år i följd.

Hela Landet

Namn

-Timmermansorden-

För att söka medel fyll i och skicka in följande ansökningsblankett för våren senast 15 februari och för hösten senast 15 september.

https://www.timmermansorden.se/AllmantOmTO.html

Vid frågor ber vi Er vänligen kontakta
Ordförande Johan Stenberg
E-mail: johanstenbergiandebol@hotmail.com

Mobile: +46 (0)70 539 48 18

Timmermansorden

Eriksbergsgatan 17

114 30 Stockholm.

Telefon 08-611 29 11, kansli@timmermansorden.se

Ändamål

Behövande

Helsingborg

Äldre behövande. Sökanden skall ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.
Behövande tidigare anställda vid Krapperups och Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods.

Namn

-Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen-

Ansökningar till stiftelsen

Sökande rekommenderas att ej vänta med att skicka in ansökan till sista ansökningsdagen då portalen kan drabbas av överbelastning.
Humanitära bidrag

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonserats i Helsingborgs Dagblad i slutet av januari. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars.

Blanketter till ovannämnda ansökningar kan beställs från godskontoret på
telefon 042-34 40 68.
Finns även för nedladdning till er dator nedan.

www.krapperup.se

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Krapperups Kyrkoväg 13

263 76 Nyhamnsläge

Ändamål

Äldre behövande. Sökanden skall ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer.

Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.

Behövande tidigare anställda vid Krapperups och Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods.

Sökanden skall ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat. Ansökan skall inges på särskild blankett som tillhandahålles av stiftelsen.

Barn och ungdom till och med 25 års ålder. Sökanden skall vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling 10 år eller mer.

e

Malmöhus

Namn

-Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond-

Utdelning ske en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 januari.
Mer information

Skane.se/habilitering

Ändamål

Syfte

Främja rekreation för i f.d. Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.
Vem kan söka?

Enskilda personer och vårdinrättningar i f d Malmöhus län, ej föreningar. ”Hjälplösa handikappade människor”, enligt stiftelseurkund. Således krävs en avsevärd funktionsnedsättning.
Utdelning

Hela Landet

Behövande äldre i Västernorrland och på Gotland

Namn

-Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (behövande äldre i Västernorrland och på Gotland)-

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till äldre verkligt behövande inom Västernorrlands och Gotlands län, varvid personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning äger företräde.
att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Behövande i Västernorrlands län. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

– Behövande på Gotlands län. Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Behövande på Gotland
http://www.stiftelseansokan.se/Files/ljungbergs_behovande_gotland_ansokan.pdf

Behövande i Västernorrland

http://www.stiftelseansokan.se/Files/ljungbergs_behovande_vasternorrland_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till äldre verkligt behövande inom Västernorrlands och Gotlands län, varvid personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning äger företräde.
att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Behövande i Västernorrlands län. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

– Behövande på Gotlands län. Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Behövande på Gotland

Behövande i Västernorrland

Hela Landet

Namn

- Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne-
-Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne-
-Stiftelsen Karl Jeppssons Minne-
-Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne-
-Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne-

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här.
http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidrag

Ansökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen:

Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm.

Ändamål

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här.http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidragAnsökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm.

Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.
Observera

Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas i per post. Mail eller fax är inte godkänt.
Att det är viktigt att läsa igenom informationsbladet som tillhör ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
Att när det gäller kategorin ”behövande” måste den sökande styrka sin ekonomiska situation.
Regelmässigt lämnas ej medel för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
Att originalhandlingar i form av skattepapper, läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.

Ändamål 1-3, sociala ändamål

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

Malmöhus län

Namn

-Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond-

Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Till Ansökan

http://www.stiftelseansokan.se/Files/henrikssons_ansokan.pdf

Ändamål

Musikdirektör Börje Henrikssons och Yvonne Henrikssons donationsfond har till ändamål att främja rekreation för bosatta i f.d.Malmöhus län eller för psykiskt eller fysiskt handikappade människor som vårdas på inrättning där.

Stiftelsen lämnar bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.
att ansöka

Nyköping

Sökande ska bo i Nyköpings tätort. Till Nyköpings tätort räknas bostadsområdena Brandkärr, Oxbacken, Harg, Oppeby, Hemgårdsområdet, Arnö, Stenkulla, Rosenkälla, Brandholmen, Bryngelstorp samt Nyköpings stadskärna (Öster resp. Väster).

Namn

-G.A. Lilljas Stiftelse-
om stiftelsen

Ansökan skickas in mellan den 1 Juni och den 15 oktober. För tidigt eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Till ansökan G. A. Liljas stiftelse

http://www.stiftelseansokan.se/Files/liljas_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsens ändamål är i huvudsak att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt främja vård av ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

Sökande ska bo i Nyköpings tätort. Till Nyköpings tätort räknas bostadsområdena Brandkärr, Oxbacken, Harg, Oppeby, Hemgårdsområdet, Arnö, Stenkulla, Rosenkälla, Brandholmen, Bryngelstorp samt Nyköpings stadskärna (Öster resp. Väster).

Max inkomst ensamstående 15.000kr/mån utan barn. Sammanboende/barnfamilj 15.000kr + 3.700kr/person (make/maka och/el per barn).
att ansöka

Hela Landet

Namn

-Lektorn fil. dr. Alf Wennings donationsfond för hjälp åt personer behäftade med lepra och andra svåra tropiska sjukdomar-

Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
Box 1096
22104 LUND
046-35 87 00

Ändamål

Stiftelsens ändamål är hjälp åt personer behäftade med lepra och andra svåra tropiska sjukdomar.

Jämtlands läns landsting

Namn

-STIFTELSEN EMMA CECILIA JONSSONS FOND-

Ansökan:

Under hösten, Annonseras i lokalpress, skriftlig ansökan

STIFTELSEN EMMA CECILIA JONSSONS FOND

CENTRALFÖRVALTNING
BOX 602
832 01 FRÖSÖN
tel: 063-147500

Ändamål

Ändamål:

Tillgången i fonden eller avkastningen därav skall efter landstingets bestämmande användas till bidrag åt astmasjuka inom länet.

Vem kan söka:

Patienter inom Jämtlands läns landsting

Hela Landet

Namn

-Stipendier från Neptuni Orden-

Stipendiet ges terminsvis som ett engångsbelopp. Tilldelning och belopp är behovsprövat.
Ansökan tillsammans med personbevis, studieintyg samt övriga bilagor skall vara Neptuni Ordens kansli tillhanda senast:
28 februari för vårterminen och
30 september för höstterminen

Ansökningsblankett kan skrivas ut här i pdf-format >>
eller begäras från Neptuni Ordens kansli:
Neptuni Orden
Skeppsbron 10
111 30 Stockholm
Tel: 08-20 15 34
e-post: neptuniorden@telia.com

http://www.neptuniorden.se/

Ändamål

Allmänt studiestipendium
Sjömän under utbildning, samt studeranden vars fader har eller har haft sin yrkesutövning till sjöss,
har möjlighet att söka ett studiestipendium från Neptuni Orden.

Hela Landet

Namn

-Kurt Belfrages Minnesfond-

Fonden delar årligen ut 10 – 15 stipendier i storleksordningen 5 000 – 20 000 kronor vardera.

Ändamålen har varit kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.
Fonden är inte öppen för ansökningar med andra syften.
Stipendieansökan måste vara inlämnad senast den 1 februari det år för vilket ansökan söks. Ansökningsblankett.

Vilka som tilldelats stipendier publiceras på denna hemsida under senare delen av april månad.
För intresserade: ladda ner den som en word fil

Ytterligare upplysningar lämnas av ordföranden: Lena Hokfelt, tel. 0702-340319.

Övriga styrelsen:

Henrik Appelqvist, 0703-258 800, henrik.appelqvist@telisa.com

Gunila Walfridsson, 070-471 3858, gunila.w@telia.com

Sören Flink, 08-659 5913, s.flink.se@gmail.com

Adress:

Kurt Belfrages Minnesfond

c/o Gunila Walfridsson

Alsnögatan 42

161 41 Stockholm

http://new.rotary.se/om-rotary/fonder-stiftelser/kurt-belfrages-minnesfond.aspx

Ändamål

Att stödja ungdomars personliga utveckling samt att verka för förståelse mellan människor i olika länder är hjärtefrågor för rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages minnesfond. Kurt Belfrage, som givit namn till fonden, var eldsjälen och organisatören av den svenska Rotaryrörelsen under dess första kvartssekel.

Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar – upp till 25 års ålder – tillfälle till studier och kontakter i Norden och Baltikum. Stipendier kan sökas för såväl projektarbete som personlig förkovran.

Fonden delar årligen ut 10 – 15 stipendier i storleksordningen 5 000 – 20 000 kronor vardera.

Ändamålen har varit kompletterande studier eller praktik inom såväl konstnärliga, hantverksmässiga som teoretiska områden.
Fonden är inte öppen för ansökningar med andra syften.
Stipendieansökan måste vara inlämnad senast den 1 februari det år för vilket ansökan söks. Ansökningsblankett.

Hela Landet

Namn

-Stiftelse FRED MED JORDEN-

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://fredmedjorden.se/files/ansoknbl_fmj.pdf

stipendium@fredmedjorden.se

Sista ansökningsdag 15 januari

Flory Gates Stiftelse Stipendiefonden FRED MED JORDEN

Aringsåsvägen 78

342 32 Alvesta

Ändamål

Stiftelse FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt driva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation-

Ansökan om stipendium eller bidrag ska fyllas i på särskild blankett nedan

Om du inte har tillgång till skrivare kan du få en blankett hemskickad. Vänd dig då till Svenska Röda Korsets Infoservice på telefon 0771-19 95 00 eller e-post info@redcross.se.
Blanketten måste vara komplett ifylld för att behandlas av stiftelsens stipendiestyrelse. Det betyder att blankettens alla fält måste vara ifyllda och efterfrågade dokument bifogade av den sökande.
Sökande som tilldelas stipendium ska till stipendiestyrelsen rapportera hur stipendiet använts.

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset, Ekonomienheten,

Box 17563, 118 91 Stockholm
Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari, 1 maj respektive 15 oktober för att kunna tas upp till behandling vid stiftelsens stipendiestyrelses ordinarie sammanträden. Besked om utdelning eller avslag meddelas samtliga sökande cirka 10 veckor efter respektive sista ansökningsdag.
Har du frågor?

Om du har frågor så kontakta Malin Bessner, Svenska Röda Korset, på telefon 08-452 48 81 eller e-post malin.bessner@redcross.se

http://www.redcross.se/kontakt/institutioner-och-samarbetspartners/stiftelsen-dagmar-och-axel-bildts-donationsfond/

Ändamål

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige verksamma legitimerade sjuksköterskor samt studerande som genomgår sjuksköterskeutbildning och som på grund av hälsoskäl är i behov av tillfällig vila och rekreation för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.
Avgränsningar

Stipendiet är avsett för vila och rekreation och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller ges för aktiviteter som i dagens samhälle bekostas av stat, kommun eller landsting, såsom till exempel läkarvård, tandvård och olika rehabiliteringsåtgärder.

Stipendiet kan inte heller användas till annan person än den sökande.

Stiftelsens stipendiestyrelse har gått tillbaka till det ursprungliga ändamålet med stiftelsen. Det innebär att det inte är möjligt för sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) att erhålla stipendium.

Skaraborgs län

Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

/

Namn

-Hedvig och Victor Renströms stiftelse-

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:
Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stiftelsens sekreterare är: Mats Nilsson
Stiftelsens telefonnummer är: 0500-41 59 05. När kontoret är obemannat, tala in ett meddelande så blir Ni kontaktade.
Ange att ärendet gäller Renströms stiftelse.

Det går även att ställa förfrågningar mm till stiftelsens e-postadress: info@renstromsstiftelse.se

http://renstromsstiftelse.se/

-Stiftelsen Carl och Anna Lundins minne-

Karlstads kommun
651 84 KARLSTAD

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:

Främja vård av och lämna bidrag till behövande äldre och/eller sjuka personer (företrädesvis personer under 50 år) bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Hämta ansökningsblankett (pdf-format)

Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandes sjukdom, ekonomisk situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till.
Se mer information på ansökningsblanketten.

Observera att till ansökan skall bifogas handlingar angående sökandes ekonomiska situation.
Se mer information på ansökningsblanketten

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Wilhelm Josephsons Stipendiefond-

S-E Banken Stiftelseförvaltning
106 40 STOCKHOLM
08-7637151

Ändamålet är att främja ungdoms utbildning på det sätt, att årligen utdela ett eller flera stipendier till studerande vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendium får dock tilldelas högst tre studerande vid varje utdelningstillfälle. Samma stipendiat må tilldelas stipendium vid flera tillfällen.

Ändamål

Ändamålet är att främja ungdoms utbildning på det sätt, att årligen utdela ett eller flera stipendier till studerande vid Handelshögskolan i Stockholm.

Stipendium får dock tilldelas högst tre studerande vid varje utdelningstillfälle. Samma stipendiat må tilldelas stipendium vid flera tillfällen.

Hela Landet

Namn

-HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE-

Ansökan
Ansökningstiden utgår varje år den 1 februari.
Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär skall i komplett skick med de bilagor den sökande vill åberopa vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari kl. 16.00. Senare inkomna handlingar beaktas inte. Infaller den 1 februari på en lördag eller söndag godtas ansökningar inkomna senast påföljande måndag kl. 16.00.
Ansökan skall avse ett år i sänder.
Ansökningsblanketter kan laddas ner från denna hemsida eller tillhandahålls av sekretariatet.
Ansökan skall uppta

personbevis
den tidsperiod ansökan avser
det belopp som söks samt – viktigt – eget bankkonto (ej utländska bankkonton)
ansökningsändamålet
kostnaden för ändamålets genomförande med en tydlig specificering
hur denna kostnad som helhet skall täckas
redogörelse för sökandens utbildningsbakgrund, ev. tidigare produktion, ekonomiska förhållanden
där så krävs, intyg högst ett år gammalt (se punkt 3, andra och fjärde stycket)
en statusrapport i sådana fall då sökanden erhållit bidrag för föregående år.

Om sökande önskar lämna referenser skall dessa inges skriftligen. Stiftelsen godkänner inte muntliga referenser.

Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev.
Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom.
Kontakt
Stiftelsens sekretariat:

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm

Besöksadress: Brahegatan 30

Telefon: 08 – 650 94 17, kl 09.00-12.00, 13.00-15.00

http://haxsonj.se/www/?page_id=84

Ändamål

Bidrag kan sökas av

enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,

Gymnasiestudier och studier på likvärdig nivå

För utbildning och studier lämnas bidrag endast till enskilda personer för studier vid svenska läroanstalter.
I ansökan skall skolans namn, årskurs, program eller den form av studier som ansökan avser, ovillkorligen anges.
Ansökan om bidrag för gymnasiestudier och liknande skall avse kommande läsår.

Hela Landet

För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs eller Värmlands
län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid:
Bergsskolan i Filipstad
Luleå tekniska universitet
Materialdesignprogrammet (fd Materialteknik) vid
Kungliga Tekniska högskolan resp Högskolan Dalarna.

Namn

Löwensköldska fonden
Posted on 22 december, 2015
vetenskaptapet
Kungsträdgårdsgatan 10
08-679 17 00
office@jernkontoret.se
Box 1721, 111 87 Stockholm
08-611 20 89
www.jernkontoret.se

Beviljningstillfälle en gång per år, vid Jernkontorets fullmäktiges möte i mars.
Ansökan ska vara Jernkontoret tillhanda senast 31 januari
Signerad ansökningsblankett och studieintyg
skickas per post till:
Stiftelsen Löwensköldska fonden
c/o
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm
Ytterligare information:
Håkan Öjerbring
tel: 08-679 1719

Ändamål

Jernkontoret administrerar och förvaltar stipendiestiftelser för vilka Jernkontorets fullmäktige beslutar om utdelning.
Avkastningen av stiftelsekapitalet delas årligen ut i form av stipendier.
Ansökan får ej ske retroaktivt. Avslag kan ej överklagas.

Löwensköldska fonden
För studerande från Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs eller Värmlands
län som bedriver studier med bergsvetenskaplig inriktning vid:
Bergsskolan i Filipstad
Luleå tekniska universitet
Materialdesignprogrammet (fd Materialteknik) vid
Kungliga Tekniska högskolan resp Högskolan Dalarna.

Hela Landet

Namn

-Martin och Birgit Östlingers Stiftelser för ungdomar med invandrarbakgrund-

http://www.ostlingerstiftelsen.com/svenska/index.htm

Ändamål

För ungdomar med invandrarbakgrund

Makarna Östlingers stiftelse har enligt stadgarna till uppgift att stödja undervisning och utveckling av det svenska språket bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund samt stimulera och uppmuntra till fortsatta studier för att underlätta en anpassning in i det svenska samhället.
Det sker genom att stiftelsen lämnar stipendier en gång per år till förtjänta personer och skolor, förskolor eller liknande efter ansökan. Urvalet sker av stiftelsens styrelse som har sitt säte i Katrineholm.

http://www.ostlingerstiftelsen.com/svenska/index.htm

Martin och Birgit Östlingers stiftelsefond för yrkesutbildning skapades 2001.
Ändamålet är att stödja och uppmuntra ungdomar med invandrarbakgrund till fortsatt bildning/utbildning efter gymnasiet. Det gäller i första hand ungdomar med fallenhet och intresse för yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården, för industri-, handels- och entreprenörsföretag samt "idéinvestering" i och förvaltning av företag. ( i Begreppet den allmänna hälso- och sjukvården ingår även skötsel och vård av djur i och utanför lantbruksyrket)

Växjö

Namn

-Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond-

Ansökan kan göras under hela året.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Ändamål

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Företräde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från förutvarande Växjö stad eller dess omnejd.

Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fondmedel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.

Skövde kommun

Personer bosatta inom Berg, Eggby, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem och Öglunda församlingar i Skövde kommun, vilka på grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Namn

-Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond-

Bidrag får lämnas till samma personer under flera år.

Stiftelsen Karin och Einar Bäckströms hjälpfond

c/o Lennart Lewerin, Övertorp

Sågarelyckan

54191 Skövde

Ändamål

Ändamål:

Att bedriva välgörande och social verksamhet genom att lämna penningbidrag.

Bidrag kan lämnas såväl till löpande utgifter som till vård- och utbildningskostnader samt till kostnader för anskaffande av bostad och erforderliga hjälpmedel.

Vem kan söka:

Personer bosatta inom Berg, Eggby, Norra Lundby, Norra Ving, Skärv, Varnhem och Öglunda församlingar i Skövde kommun, vilka på grund av sjukdom, ålder eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Katrineholm

Namn

Hantverksstiftelsen i Katrineholm

http://www.hantverkarna.se/sidor/hantverksstiftelsen-i-katrineholm/

Ändamål

Hantverksstiftelsen delar årligen ut stipendier till yrkesverksamma hantverkare med koppling till Katrineholm.

Stipendierna finns till för att uppmuntra och stödja utvecklingen inom hantverk och hantverksyrkena. Stipendierna har funnits i många år och gått till olika yrken; hårfrisörer, fotografer, kläddesigner och slöjdlärare.

Hur mycket pengar som läggs på stipendierna avgörs av hur bra det går för stiftelsen, vars mesta kapital är placerat i obligationer och aktier. År 2008 var summan 50 000 kronor. Vem eller vilka som erhåller årets stipendier avgörs på stiftelsens årsmöte i mars.

Stockholm

Folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

Namn

-Gålöstiftelsens studiestipendier-

Datum för att söka studiestipendium är 16 november till 1 februari.

Ansökan sker helt digitalt d v s att alla bilagor ska bifogas som filer vid registrering av ansökan. Ansökan behöver INTE skickas in med post.

Gålöstiftelsens studiestipendier

Årets ansökningsperiod börjar omkring den 16 november och sträcker sig i vanlig ordning till den 1 februari (2016). Att ansökningsperioden börjar något senare i år beror på att ansökan detta år kommer att ske helt digitalt d v s allt sker via vår hemsida och såväl ansökan som bilagor skall inskickas digitalt.
TILL ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE BILAGOR BIFOGAS

För grundskole- och gymnasieelever

Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
Bifoga bevittnad kopia av senast erhållna betyg – för elever på årskurs 1 på gymnasiet accepteras slutbetyg från årkurs 9
Bifoga en rekommendation – från mentor eller klassföreståndare avseende sökandes karaktär och lämplighet
Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

För studerande vid universitet eller högskola

Bifoga personbevis (ändamål studier), beställs hos skatteverket – (ej äldre än 3 månader)
Bifoga studieintyg (poängutdrag). (Om inga poäng är registrerade) bifoga kopia av avgångsbetyg från gymnasiet
Bifoga kopior av föräldrarnas besked om slutlig skatt 2015 (gäller inkomståret 2014 som deklareras 2015)

OBS! Dessa bilagor ovan skall i årets ansökan scannas in och bifogas ansökan som filer!

TILL ANSÖKAN
https://galostiftelsen.se/Studie/Hem

Ändamål

Stipendierna kan sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år.

Gålöstiftelsen delar ut stipendier läsårsvis (1/7 – 30/6) till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner).

För att kunna få stipendium måste man studera på heltid. Stipendierna kan tidigast sökas av elever i årskurs 7 och kan beviljas för studier från och med årskurs 8 i grundskolan till dess den sökande avlägger en akademisk grundexamen dock längst till och med det läsår då den sökande fyller 24 år. För sökande på gymnasienivå gäller studier på nationellt program. Gålöstipendier kan sökas för teoretiska eller praktiska studier i Sverige eller utomlands. Stipendiebeloppen påverkas inte av de högre kostnaderna för utlandsstudier.

Stipendier för utlandsstudier under sommarlovet kan komma i fråga endast om det finns särskilda skäl, t ex att studierna är ett led i en planerad eller pågående yrkesutbildning. Stiftelsen prioriterar regelmässigt helårsstudier.

Stipendierna är behovsprövade. Prövningen görs med utgångspunkt från den sökandes och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i samtliga fall, d v s även då den sökande flyttat hemifrån och anser sig ha sin ekonomi skild från föräldrarna. Det gäller även om föräldrarna lever åtskilda. En bestämd förutsättning för stipendium är således att båda föräldrarnas inkomstförhållanden redovisas enligt anvisningar på blanketten.

För närvarande dras gränsen för föräldrainkomsten (beskattningsbar förvärvsinkomst) för sammanboende föräldrar vid 450.000 kronor och för särboende föräldrar vid 500.000 kronor. Stipendiesumman är för närvarande mellan 5.000 – 10.000 kronor för ett läsår, beroende på studienivå.
Ansökan skall ske på Gålöstiftelsens ansökningsblankett som avser läsåret 2016/2017.

Stockholm

Namn

-Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne-

Stiftelsen Axel och Sigrid Tolléns Minne

Svenska Frimurare Orden

Blasieholmsgatan 6

111 48 Stockholm

Tel: 08-4633704

info@frimurarorden.se

https://www.frimurarorden.se/

Ändamål

Ändamål: Hyresbidrag och understöd även i annan form

Behövande boende i Stockholm. Får inte tjäna mer än 150 000 kronor om året.
Blankett finns att hämta hos Frimurarlogen på Blasieholmen, eller ring dit på 08-4633744 .

Årjängs kommun

Namn

-Stiftelsen Årjängs kommuns samfond-

Box 906 Årjängs kommun
672 29 ÅRJÄNG
0573-14100

E-post: kommun@arjang.se
Telefon till växel: 0573-141 00
Fax: 0573-127 40
Boxadress: Box 906
Besöksadress: Storgatan 66
Postadress: 672 29 ÅRJÄNG

Ändamål

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för behövande inom kommunen.
Samfondens avkastning skall i första hand användas för att vårda grav enligt de bestämmelser som gäller för Anna-Lisa och Augusta Bryntessons donationsfond, dock högst med ett belopp som motsvarar Anna-Lisa och Augusta Bryntessons donationsfonds andel av samfondens totala avkastning.

Personer som är släktingar till Aron Ekelund skall ha företräde till samfondens avkastning enligt bestämmelserna för Aron Ekelunds donationsfond, dock högst med så stort belopp som motsvarar Aron Ekelunds donationfonds andel av samfondens totala avkastning.

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid utdelning av den disponibla avkastningen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

Göteborg

Namn

-SIXTEN OCH ASTRID ALMEROTS MINNESFOND-

Fondblankett
http://www.goteborgslakaresallskap.se/pdf/GLS_Fondblankett_0512.pdf

http://www.goteborgslakaresallskap.se/cont/almerotsfonden.htm

Fonden tillkom genom Astrid Almerots testamente den 29 maj 1984.
Stiftelsens tillgångar förvaltas av Skandinaviska Banken i Göteborg och har en styrelse med företrädare för S-E Banken Göteborg, Kyrkorådet i Lundby församling och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Ändamål

Fondens avkastning är avsedd för personer som bor i Göteborg och är mellan 50-70 år som drabbats av hjärnblödning, hjärtinfarkt eller astma och som till följd därav efter långvarig sjukhus- och/eller sjukhemsvård blivit handikappade.

Hela Landet

Namn

-Odd Fellow Orden-

http://oddfellow.se/hitta

Adress

Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 Stockholm
Telefon

08-534 804 30
E-post

info@oddfellow.se

Maila för blankett

Ändamål

Behövande

Skåne

Namn

-Miljövårdsfonden-

Summa

Max 500 000 kronor per projekt
Utdelning

En gång/år
Mer information

Region Skånes miljövårdsfond
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/region-skanes-miljovardsfond/

Skåne fond
http://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/bidrag-priser-och-stipendier/?highlight=stiftelsen+herrevadskloster#3402

Ändamål

Stötta projekt som vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne, och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.
Vem kan söka?

Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Göteborg

Namn

-Willinska Stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor-

ANSÖKAN

Ansökan till Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor kan skickas in när som helst under året. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år.

Alla som lämnat in fullständig ansökan får besked efter respektive sammanträde. Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte. Beslutet kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag inför sammanträdet i februari är 19 januari.

Sista ansökningsdag inför sammanträdet i april är 30 mars.

Sista ansökningsdag inför sammanträdet i september är 17 augusti.

Sista ansökningsdag inför sammanträdet i december är 9 november.

Att tänka på!

Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter.
Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser.
Det är viktigt att anknytningen till Göteborg under uppväxtåren framgår tydligt.
En ofullständig ansökan behandlas ej.

http://www.willinskastiftelsen.se/

Willinska Stiftelsen & Göteborgs Arbetsstugor

c/o SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04 GÖTEBORG

Telefon med telefonsvarare: 031 – 40 12 74

Mailadress: info@willinskastiftelsen.se

Ändamål

Studerande

Ansökan görs endast via Webbansökan, se länk nedan.

För studier i Sverige med möjlighet till CSN-stöd ges inget bidrag.

Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Skolklasser, institutioner, föreningar, skolor, projekt etc.

Arkelstorp

Oppmanna och Vånga församlingar

Namn

-Torsten Jönssons stiftelse för behövande barn-

Oppmanna och Vånga församlingar

Torsten Jönssons stiftelse

Oppmanna Kyrkväg 18

290 37 Arkelstorp

tel 044-97001

Ändamål

Ur fonden skall föräldrar med minderåriga barn kunna söka bidrag för barnens kostnader

Endast för bosatta i Församlingarna

Västernorrlands län

Namn

-Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond-
Box 89 Swedbank
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK
0660-79503

Ändamål

Att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall där behovet ej kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet. Om det gagnar den sjuke kan även bidrag ges till anhöriga för ovan angivna ändamål.

Hela Landet

Namn

-Fru Sophie Whitlocks stiftelse-

Fru Sophie Whitlocks stiftelse

c/o Stockholm Stadsmission

Box 2266

103 17 Stockholm

tel 08-7878600

info@stadsmissionen.se

http://www.stadsmissionen.se/

Ändamål

Ändamål: Är att lämna ekonomisk hjälp till äldre kvinnor, som är i behov därav, för att bereda dem möjlighet till rekreation eller särskild omvårdnad.

Vem kan söka: Enskilda kvinnor. Finns ingen geografisk begränsning.

Ansökan: Alla kan söka löpande under året. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Svar till de som erhåller bidrag.

Bjärnum

Norra Åkarps församling

Namn

-Stiftelsen syskonen Evert och Anna Nilssons donation-

Kontakta församlingen för mer information

Norra Åkarp-Vanskiva kyrkliga samfällighet

Box 4

280 20 Bjärnum

tel 0451-20014

Ändamål

Ändamål: till hjärt- och kärlsjuka personer i Norra Åkarps församling

Skåne

Nordvästra Skåne

Bosatta inom Ängelholms gamla sjukvårdsområde, Ängelholm, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Båstads kommuner.

Namn

-Familjen P Thulins stiftelse-

Ansökan: När som helst under året på särskild blankett. Intyg av läkare/diakon krävs.

Ansökningarna handläggs under juli-augusti

Ansökningsblankett kan revideras från stiftelsen

Familjen P Thulins stiftelse

BOX 1006
262 21 Ängelholm
Skåne län

0431-12740

Ändamål

Familjen P Thulins stiftelse för vård av behövande och sjuka i nordvästra Skåne

Ändamål: Främja vård av behövande sjuka, ålderstigna eller lytta, bosatta inom Ängelholms gamla sjukvårdsområde, Ängelholm, Klippan, Perstorp, Örkelljunga och Båstads kommuner.

Hela Landet

Namn

-Bångska Donationsstiftelsen-

Bångska Donationsstiftelsen

Gunnar Norberg
0852012934

Box 122

149 22 NYNÄSHAMN

Ändamål

Ändamål:
Att lämna bidrag till den som önskar skaffa sig ett eget hem (bostadslägenhet)

Hela Landet

Namn

-Stipendier att söka för konstnärer-

Svensk Form förvaltar fyra större stipendiefonder:

-Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond-
Till person som gått ut Konstfack.

-Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond-
Till person med konstindustriell inriktning.

-Johan Anderssons fond-
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk.

-Axel Larssons Minnesfond-
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Stipendier 2016
Information om från vilken fond, samt vilken summa, utlyses på denna plats i början av december varje år. Dessförinnan är det inte möjligt att söka eller beställa blankett. Vi har inte möjlighet att returnera ansökningar som ändå skickas in.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av Anita Christiansen, anita.christiansen@svenskform.se eller telefon: 08-463 31 37.

http://svenskform.se/stipendier/

Ändamål

Svensk Form förvaltar fyra större stipendiefonder:

-Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond-
Till person som gått ut Konstfack.

-Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond-
Till person med konstindustriell inriktning.

-Johan Anderssons fond-
Till yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk.

-Axel Larssons Minnesfond-
Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Axel Lennart Larssons Bidragsfond-

SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Ändamål

Fondens ändamål skall vara att utdela stipendier för beredande av utbildning vid någon av lantbrukets utbildningsanstalter åt unga, mindre bemedlade män eller kvinnor, vilka ämna ägna sig åt praktiskt jordbruk eller skötseln av ett lanthem.

Uppsala

Namn

-Stiftelsen till understöd för Pauvres Honteux i Uppsala-

Box 15135
750 15 UPPSALA
073-9806500

Swedbanken

Anders Larsson

753 80 Uppsala

tel: 018-173555

Ändamål

Ändamål: Att i mån av tillgångarna understödja sådana inom Uppsala boende ståndspersoner, särdeles av kvinnokönet, som tryckta av fattigdom i förening med sjuklighet eller ålderdomsbräckligheter likväl icke finna för sig tillständigt att genom allmosors begärande av den allmänna fattigvården förskaffa sig ett behövligt underhåll.

Hela Landet

Namn

-Ekonomiskt stöd från Brukstjänstemannafonden-

Ansökan kan skickas in när som helst under året. Du kan hämta ansökningsblanketten här.

För ansökan och ytterligare upplysningar kontakta:
Dominique Ballin, Jernkontoret
telefon 08-679 17 02
e-post: dominique.ballin@jernkontoret.se

Postadress:
Brukstjänstemannafonden
Dominique Ballin
c/o Jernkontoret
Box 1721, 111 87 Stockholm.

Dokument
Ansökningsblankett Brukstjänstemannafonden
http://www.unionen.se/filer/blankett/ansokningsblankett-brukstjanstemannafonden

Ändamål

Brukstjänstemannafonden är en stiftelse med Unionen och Jernkontoret som huvudmän. Syftet med fonden är att ge understöd åt tjänstemän vid bruksindustrier.

Understöd kan även lämnas till tjänstemäns familjer. Det ges vid behov som uppstått på grund av ålder, sjukdom eller liknande.

Med bruksindustrier menas järn- och stålverk, gruvor, pappers- och trämassefabriker, sågverk och enskilda skogsförvaltningar, cementfabriker, kalk- och glasbruk samt hithörande förvaltningar lydande annan industri.

Hela Landet

Namn

-Snuffefonden-

Ska hjälpa så att dels ingen katt skall behöva avlivas för att deras matte/husse inte har råd att betala vård som faktiskt skulle kunna bota eller åtminstone stabilisera kattens sjukdom/skada, dels visa för omvärlden att katter är värda att satsa på – deras liv är värdefulla och skall värnas!

Ju fler som hjälper till, desto mer kan Snuffefonden bistå! Och kom ihåg att ingen gåva är för liten! Din gåva är välkommen! ♥

Insamling till fonden pågår hela tiden, för att hjälpa den som av ekonomiska skäl annars skulle tvingas ge upp kampen för en katt som faktiskt skulle gå att rädda livet på. Räck ut tassen!

Konto: Swedbank 8270-1, 4661 923-5

http://snuffefonden.se/stod-snuffefonden/

Ändamål

Hjälpa katt i nöd