Fonder & Stipendier del 4

Hela Landet

Namn

-STIFTELSEN SAHLGRENSRINGENS STIPENDIEFOND-

-INGEGERD ERIKSSONS FOND-
Stipendium utdelas enligt ovan med inriktning på patientnära vård

http://sahlgrensringen.se/stipendier.htm

Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till sjuksköterskor för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning. Bidrag kan ges till vårdutvecklingsprojekt, målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser.

Göteborg & Lerum

Namn

-Stiftelsen Fruntimmersföreningen för den inre missionen (FRIM)-

ANSÖKAN

Ansökningstid

Ansökningstiden är 1-15 september varje år.

Om stiftelsen

Historik

Välkommen till Stiftelsen Frim vars verksamhet med omhändertagande av barn började redan år 1850.

DONATORER
Jonas Kjellberg skänkte år 1864 lägenheten Kullen i Lerums socken till FRIM, vars verksamhet överflyttades dit.

Bland övriga donatorer kan nämnas: Ernst Wendt, Henrik Ahrenberg, A L Fought med fru och Erik Wijk med fru.

Förmögenhet

Stiftelesens förmögenhet uppgick till 3 768 252 kronor den 30 juni 2014.

Utdelade bidrag

Stiftelsen delar ut bidrag en gång om året. Under verksamhetsåret 2013-2014 delade stiftelsen ut 132 000 kronor till 61 barn och ungdomar.

http://stiftelsenfrim.se/

Ändamål

”Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta donerade medel samt genom utdelning av stiftelsens avkastning bereda tillfälligt stöd för vård och fostran åt behövande personer, högst 20 år gamla, bosatta i Göteborgs eller Lerums kommuner.”

Helsingborg

Namn

-Stiftelsen Ruth och Axel Rydins fond för pauvres honteux-

Box 1273 Swedbank AB, Ulf Karlström
251 12 HELSINGBORG
0708 -18 83 53

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna,, minst 65 år, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux.

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till fondkapitalet.

Ej bruttoinkomst över 160 000 kr!

Understöden böra i allmänhet icke bestämmas till mindre belopp än 300 kronor och böra om möjligt utbetalas kvartalsvis i förskott.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Hildegard o Ebba Balkenhausens donationsfond för pauvres honteux-

Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna),

kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till fyra änkor och ogifta kvinnor i Malmö med företräde för de senare.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Ida och Albin Nykiörcks donation-

Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till äldre behövande pauvres honteux i Malmö.

Lund

Namn

-Louise Löwens stiftelse för pauvres honteux i Lunds stad-

Box 1096 Lunds Pastorat, Kyrkoförvaltningen
221 04 LUND
046-35 87 00

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att avkastningen utdelas såsom julgåvor till pauvres honteux i Lunds stad.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Otto och Henriette Rydbergs minnesfond-

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till äldre behövande s k pauvres honteux i Malmö.

Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri församling och kommunstyrelsens ordförande.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Beda och Gustav Rydells minnesfond-

Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 oktober. Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till medellösa och sjuka i Malmö.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Westrellska fonden-

Utdelningsnämnd är kanslidirektören i Malmö stad, kyrkoherden i S:t Petri församling och kommunstyrelsens ordförande.

Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster – Ansökan om bidrag vuxna), kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 1 oktober.
Utdelning vid jultid.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html
Ullabritt Hjorth
E-post: Ullabritt.Hjort@malmo.se
Tel: 040-341132

Ändamål

Utdelas till s.k. pauvres honteux.

Hela Landet

Namn

-Allan och Brita Lindquists stiftelse för vård och stöd till psykiskt sjuka -

Järnvägsgatan 8
24330 HÖÖR

Tel 0413-575030
E-post info@ingemarlindh.se

VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige

ANSÖKAN: När som helst under året, senast 15 november. Skriftlig ansökan. UTDELNING: Under november/december.

Ändamål

ÄNDAMÅL: Skall vara att, utan begränsning till viss familj, eller vissa familjer eller bestämda personer, främja vård, omsorg samt habilitering och rehabilitering av behövande psykiskt sjuka människor, såväl avseende barn som vuxna. Stiftelsen skall vidare främja vetenskaplig forskning avseende vård, omsorg, habilitering och rehabilitering av psykiskt sjuka.

Göteborg

Bor i Göteborg med omnejd

Namn

-Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond-

Sista datum för ansökan är 15 mars och 15 oktober.
Ansökningsblankett och ytterligare information får du av Eva på kansliet, tel 031-711 38 04
eller via e-post: kontakten.gbg@neuroforbundet.se
eller hämta HÄR (PDF-dokument, 109 kB)

-Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond-
Södra Larmgatan 1 NHR-Göteborg
411 16 GÖTEBORG
031-7113804

http://neuroforbundet.se/pagefiles/4474/hilda_henriksson_blankett.pdf

Ändamål

Ur denna fond kan företrädesvis du med MS eller CP, söka, som bor i Göteborg med omnejd. Men även du som har en annan neurologisk sjukdom/skada kan söka bidrag ur fonden.

Du skall vara ekonomiskt behövande, uppgift om inkomst måste bifogas ansökan.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att även verka för ungdomens fostran, vård och utbildning. Bidrag skall i första hand lämnas till i Göteborg bosatta personer, som lider av multipel skleros eller cerebral pares.

Nyköpings tätort

Sökande ska bo i Nyköpings tätort. Till Nyköpings tätort räknas bostadsområdena Brandkärr, Oxbacken, Harg, Oppeby, Hemgårdsområdet, Arnö, Stenkulla, Rosenkälla, Brandholmen, Bryngelstorp samt Nyköpings stadskärna (Öster resp. Väster).

Namn

-G.A. Lilljas Stiftelse-

Inkomst får max vara 20.000 kr/mån för ensamstående eller 30.000 kr/mån för sammanboende.
att ansöka

Ansökan skickas in mellan den 1 Juni och den 15 oktober. För tidigt eller för sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Till ansökan G. A. Liljas stiftelse
http://www.stiftelseansokan.se/Files/liljas_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsens ändamål är i huvudsak att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt främja vård av ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

Göteborg

Namn

-Stiftelsen Haralds minne-

Ansökningstider:
senast 1 februari, 1 maj, 1 september eller 1 november
(endast en ansökan/person och år).

Beviljade får besked cirka en månad efter aktuell sista ansökningsdag genom att bidraget sätts in på angivet konto
eller via utbetalningsavi.

Stiftelsen Haralds Minne
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/85a9d189-bd30-4fa2-8b04-afd686e38742/Haralds+Minne+2015.pdf?MOD=AJPERES

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till vård av kvinnor med fysisk sjukdom, folkbokförda i Göteborgs kommun.
I första hand personer med tuberkulös sjukdom
I andra hand kvinnor med annan lungsjukdom
I tredje hand kvinnor med fysiskt handikapp eller annan fysisk långvarig sjukdom
Sökandes inkomst före skatt får inte överstiga 178000:-/år

Söderköping med omnejd

Tillhöra någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Namn

-Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins-, född Hagberg, donationsfond-

För att komma i åtnjutande av stipendier från stiftelsen fordras att bidragstagaren tillhör någondera av församlingarna S:t Laurentii, Drothem, Skönberga i Söderköpings förutvarande stad, Mogata socken eller Gusums och Ringarums församlingar i Ringarums förutvarande kommun.

Bidrag lämnas, så långt stiftelsens medel det medgiver, till utbildning efter måttet av envars begåvning och fallenhet. Sådan utbildning kan omfattas av studier vid folkhögskola, gymnasium, universitet, högskola, yrkesskola, hushållsskola, fortfar till dess utbildningen avslutas, dock att i händelse under tiden egendom genom arv eller annorsledes tillfaller bidragstagaren, eller bidragstagaren genom vanart eller dylikt icke anses värdig, det må ankomma på särskild prövning, huruvida understödet må utgå.

En tiondel av stiftelsen nettoavkastning läggs årligen till kapitalet.
Ansökan

Ansökan om fondmedel ur Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfond
https://etjanster.soderkoping.se/FileStorageArea/Blanketter/42/Hagbergska.pdf

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att med bidrag från sin avkastning lämna stipendier till behövande ungdom – varvid kvinnlig ungdom skall äga företräde – för fortsatt utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång.

Bohuslän

Namn

-Max Albin Dahlgrens stipendiefond-

Ansökan kan skickas in två gånger om året: senast 15 oktober och 15 mars.
Ansökningsblankett

Blankett finns att hämta på Swedbank i Uddevalla.

http://www.uddevalla.se/download/18.78aaae12dc67cc1c080004377/1338982496111/ANS%C3%96KAN%2BOM%2BSTIPENDIUM.pdf

Gör så här: Fyll i blanketten, skriv ut den, skriv under och skicka in den.
Adress

Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond
Box 381
451 18 Uddevalla

Ändamål

För utbildning efter gymnasiet.

Umeå

Namn

-Syskonen Hildegard, Henning och Rickard Wikströms stiftelse-

Om syskonen Wikström
Familjen Wikström från Backen bestod av tre syskon. Två pojkar, Henning och Rickard, och en flicka, Hildegard. Alla tre barnen bodde hela livet kvar i hemmet och skaffade sig inga egna familjer.

Hildegard Wikström arbetade som hushållslärare. Hon var den sista som fanns kvar i livet av syskonen. Hildegard skrev i sitt testamente att efter sin egen bortgång skulle de medel som fanns kvar efter bouppteckningen utgöra grunden för en stiftelse med syfte att dela ut stipendier till studenter. Den nya stiftelsens stadgar antogs 2 september 1952 och stiftelsen registrerades 4 oktober 1952 under Länsstyrelsens tillsyn.

Hildegard Wikström ville att stipendierna skulle delas ut ”till stöd för välartade och begåvade barn som erhåller utbildning inom handel, hantverk och husligt arbete”. Från början kunde bara ungdomar födda och bosatta inom Hildegards egen hemförsamling Umeå landskommun, det vill säga nuvarande Teg, Tavelsjö och Umeå lands församlingar.

Under 70- och 80-talet ändrade kyrkan sina församlingsgränser och styrelsen ansökte 4 januari 1989 om att få ändra gränsdragningen för stipendiaters födelse och bostadsort.

Sedan den 1989 gäller att sökande skall vara född och bosatt i någon av de församlingar som ingår i Umeå pastorat (Tavelsjö, Teg, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Umeå stad och Ålidhem) eller i Sävar-Holmön, Holmsund och Hörnefors.
Stipendier ur syskonen Wikströms stiftelse
Ungdomar 16-19 år, födda och bosatta i Umeå och som går en praktisk gymnasielinje inom handel, hantverk eller husligt arbete kan ansöka om Syskonen Wikströms stipendier.
Stipendier ur Syskonen Wikströms stiftelse utdelas till ungdomar 16-19 som erhåller utbildning inom handel, hantverk eller husligt arbete på gymnasienivå.

Stipendier utdelas i första hand till ungdomar som är födda och bosatta inom församlingarna Tavelsjö, Teg eller Umeå lands församlingar, och i andra hand till ungdomar som är födda och bosatta inom övriga delar av Umeå kommun.

Stipendiet kan sökas två gånger per år:
– senast den sista fredagen i april för utdelning på vårterminen
– senast den sista fredagen i oktober för utdelning på höstterminen

Stipendiet kan sökas max tre gånger. Förstagångsansökningar får förtur vid utdelning.
Ansökan

– Ansökan görs på särskild ansökningsblankett
– Bifoga personbevis med uppgift om födelsehemort
– Bifoga senaste betyg eller intyg på antagning till gymnasieutbildning

Ansökan skickas till
Wikströms stiftelse
Umeå Pastorat
Box 525
901 10 Umeå

Frågor?
Kontakta Anneli Brage på telefon 090-200 26 34 eller
umea.pastorat@svenskakyrkan.se

Ändamål

Avkastningen skall i första hand delas ut till barn födda och bosatta inom f d Umeå landskommun och i andra hand till barn födda och bosatta inom Umeå kommun.

Uppsala

Namn

-Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse-

Stipendieansökan

Ladda ner en ansökningsblankett som ligger i PDF-format genom att KLICKA HÄR!
http://arvidgustafssonsstiftelse.org/wp-content/uploads/2014/10/AkeClason_stipendieAnsokan.pdf

Du kan delvis fylla i ansökan vid datorn och skriva ut för att fylla i personbevis och intyg. Du kan även skriva ut ansökan och fylla i den för hand.

Skicka den sedan till:

Styrelsen för
Inspektor Arvid Gustafssons stiftelse
c/o Åke Clason
Bruksgårdarna 29
743 50 VATTHOLMA

Observera att ansökningar som saknar personbevis kommer inte att behandlas. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december 2015

För ytterligare information, eller om du vill ha ansökningshandlingarna skickade till dig via post, kontakta Åke Clason på telefon 070 – 662 76 07, eller via e-post: ake.clason@telia.com

Ändamål

Inspektor Arvid Gustafssons Stiftelse utdelar stipendier till ungdomar med anknytning till Uppsala län, vilka genomgår naturbruksskolor eller högre skolor för utbildning till lantbrukare eller företagsledare inom lantbruksnäringen. Stipendier kan utdelas högst tre gånger till samma person. Med anknytning till länet menas, att man är född och uppvuxen i länet eller att man bott i länet under en stor del av sin levnad.

Umeå

Namn

Biståndsfonden Umeå kommun
Posted on 13 oktober, 2015

-Biståndsfonden Umeå kommun-

Box 3045 Umeå kommun, socialtjänsten
903 02 Umeå
090-161016

Vem kan söka:

Enskilda personer bosatta i kommunen. Pensionärer och barnfamiljer prioriteras av tradition inför julen.

Ansökan: Oktober-november. Skriftlig ansökan

Ändamål

Ska användas till punktvisa hjälpinsatser till personer eller familjer som pga fysiskt, psykiskt eller socialt handikapp hamnat i akuta hjälpbehovssituationer.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Malmö stads familjepensionskassas stipendiefond-

Ansökningstid 20 november – 31 december varje år. Endast personer anställda i Malmö stad kan söka.

http://malmo.se/Social—familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Barn-och-ungdom.html

Ändamål

Stipendier till anställda i Malmö stad (ej bolag), barn till anställda, avlidna eller pensionerade anställda samt änkor till anställda. Åldersgrupperna
16-19 år med heltidsstudier vid gymnasieskola eller liknande prioriteras.

Med befattningshavare menas anställd i Malmö stad med en arbetstid på lägst 67 timmar per månad. Korrekt ifylld blankett ”Ansökan Malmö stads familjepensionskassas stipendiefond” (som finns på malmo.se – Blanketter och tjänster samt på Komin) krävs. Intyg från skolan ska INTE bifogas ansökan. Intyg krävs från elever som går på icke kommunal skola eller skola utanför Malmö kommun. De som ska skicka in intyg får brev i början av maj. Stipendierna betalas ut med den anställdes lön i juni året efter ansöknings året.

Jönköping

Namn

-Social samfond Jönköping-

SOCIAL SAMFOND
Stiftelsen Söderborgska m fl

Senast andra fredagen i november inför julutdelningen

http://www.jonkoping.se/download/18.8de370614be10b3e131c1a1/1428414082982/Ans%C3%B6kan+Social+samfond.pdf

Ändamål

ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för att bistå åldringar, handikappade, långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov som stat, kommun, eller landsting inte skall tillgodose med utdebiterade medel.

Lund

Namn

-Sociala fonder Lund- utbetalning till jul-

Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Ansökningstid 1 september–30 november

https://service.lund.se/FileStorageArea/Blanketter/3/Ans%C3%B6kningsblankett_ht-15.pdf

Ändamål

Ansökan om fondmedel för sjuka och behövande ska göras på blankett som kan fås av fondadministratör eller skrivas ut från www.lund.se

Hela Landet

Namn

Namn

-Stiftelsen byggmästaren Eric Ritters fond-

Ansökan sker med egenhändigt utformad ansökan med redogörelse för bl.a. ekonomiska förhållanden.

1) Fasta utgifter per månad, framför allt skatt och bostadskostnad.

2) Inkomster per månad, storleken på socialbidrag, bidrag från annan juridisk eller fysisk person, andra bidrag, underhållsstöd, bidragsförskott, bostadsbidrag, barnbidrag, sjukbidrag, vårdbidrag eller pension.

Det bör också anges om och i vad mån föräldrar, som ej har vårdnaden, bidrager till barnets/barnens underhåll eller om någon (t ex sambo) deltager i kostnader för bostad och hushåll.

Ansökan skall vara ställd till stiftelsen och insändes till nedanstående postadress. Ansökan görs av vårdnadshavaren och ej av barnet/barnen. Ange barnets namn och personnummer. Ange samtliga barn under 18 år.

I motiveringen till ansökan bör sökanden redogöra för de omständigheter som föranlett ansökan och ange vad bidraget skall användas till.

Ange namn och adress för vårdnadshavaren

Ansökan hela åter

Skicka ansökan till:

-Stiftelsen Byggmästaren Eric Ritters fond-

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters fond
C/o Birgitta Freij
Snidaregatan 8a
29631 Åhus

Endast privatpersoner

Ansökningstid hela året

Ändamål

Föräldrar till behövande fattiga barn kan söka

Till räddning av behövande barn från fysiskt och moraliskt fördärv och att barnen får erhålla god uppfostran (gäller ej för funktionshindrade och sjuka)