Fonder & Stipendier del 8

Hela Landet ?

Eller endast Göteborg?

Namn

-Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond-

OBS! Detta skall bifogas ansökan:

FÖRENINGAR/ORGANISATIONER

1.Organisationer skall bifoga registreringsbevis. (Beställs hos Skatteverket)

2.Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog)

ENSKILDA

1.Personbevis. Beställ på www.skatteverket.se eller på telefon 0771-567 567. Beställ ”Familjebevis”
detta innebär att alla familjemedlemmar kommer med i samma personbevis.

2.Intyg som stärker ett eventuellt funktionshinder (Läkarintyg eller utlåtande från kurator/psykolog)

3.Kopia på den senaste inkomstdeklarationen, även för sammanboende och barn om det finns.

Endast komplett ansökan behandlas. Ni ansvarar själva för att ni bifogar de korrekta uppgifter som nämns ovan.
OBS! Organisation får inte vara offentlig verksamhet.
Kompletteringar godtas inte.
För att få besked om Er fondansökan och om bifogade ansökningshandlingar önskas åter, så måste
ett frankerat svarskuvert i storlek A4 skickas med din ansökan.
I annat fall makuleras bifogade ansökningshandlingar.

Beviljat bidrag (kvitton) skall redovisas senast 2 månader efter utbetalningsdatum.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond
Box 2038
42202 Hisings Backa

Ansökningsperiod
våren 2016
MELLAN DEN 15 JANUARI – DEN 15 APRIL

Ändamål

Stiftelsens ändamål:
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.
I det senare fallet bör enligt ansökningen medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet.

Östergötland

Namn

Stöd från stiftelser i Östergötland

Sammanfattning

Region Östergötland har hand om ett antal stiftelser som riktar sig till personer i behov av ekonomiskt stöd. Stiftelserna har bildats när privatpersoner eller föreningar har skänkt en summa pengar eller egendom till ett visst ändamål.

För de flesta stiftelserna gäller att den sökande ska bo eller vårdas i Östergötland.

Du kan inte få bidrag till tandvård, resekostnader eller vaccinationer.

Så här ansöker du om bidrag
• Skriv ett brev om varför du söker pengar från Region Östergötlands stiftelser.
Du behöver inte ange en specifik stiftelse.

• Skicka gärna med kopior på högkostnadskort för vård och kvitton för vård och läkemedel eller andra utgifter som du önskar hjälp med. Du kan också skicka läkarintyg, intyg från kurator eller journal som visar var du, eller den ansökan gäller, har fått vård.

• Om ansökan är för psykiatrisk vård är det bra att skicka med intyg, fakturakopia eller journal som visar att du har varit inlagd vid psykiatrisk enhet.

• Skicka underlag som visar familjens ekonomiska situation, till exempel kopior på självdeklaration eller utdrag från Försäkringskassan.

• Ange ditt bankkontonummer och vilken bank du har, så kan pengar betalas ut omgående om ansökan beviljas.

• Kom ihåg namn, adress och telefonnummer.

• Du som söker medel ur Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar: skicka med ett personbevis från Skatteverket. Det ska vara barnets personbevis med alla relationer och adresser.

Skicka ansökningshandlingarna till:
Region Östergötlands stiftelseförvaltning
581 91 Linköping
Det kan ta några veckor innan vi hör av oss om din ansökan.

Ändamål

Om stiftelserna
Här kan du läsa om några av stiftelserna som Region Östergötland har hand om.
A och F Adolfssons stiftelse för hörselskadade barn
För hörselskadade barn i Östergötlands län.

Stiftelser till förmån för äldre patienter
För patienter i geriatrisk verksamhet. Patienter kan söka bidrag för vårdkostnader, vissa hjälpmedel och rekreation. Personal kan ansöka om bidrag för att åstadkomma trevnad, glädje och förströelse för patienterna.

-Alma och Salomon Alborgs stiftelse-
För patienter som bor i Kisa, har fått vård vid Vårdcentralen Kisa och behöver hjälp med sina kostnader för sjukhusvård.

-Berta Viktoria Carlssons stiftelse för vård av behövande barn-
För patienter under 16 år som behandlas eller under det senaste året har behandlats inom lungmedicinsk slutenvård i Region Östergötland.

-Föreningen Mjölkdroppens barnstiftelse-
För mödrar i Norrköpings kommun som behöver stöd för att ge sina barn bättre förhållanden.

-Gret-Lis och Ruben Engrens stiftelse-
För äldre patienter som vårdas inom sjukvården eller äldreomsorgen i Åtvidaberg.

-Henrik Westmans stiftelse för ensamstående föräldrar-
För ensamstående föräldrar eller vårdnadshavare.

-N. Anderssons stiftelse för synskadade-
För synskadade med omfattande behov av vård eller hjälpmedel.

-Provinsialläkarbostadsstiftelsen-
För patienter från Kisa, Västra Eneby, Horn, Hycklinge, Tidersrum, Oppeby, Hägerstad, Kättilstad, Tjärstad och Ulrika.

-Stiftelsen för medicinsk vård av barn-
För vårdnadshavare till behövande barn under 18 år som bor i Norrköping, Valdemarsvik, Finspång eller Söderköping.

-Stiftelsen Johan Gustaf Westmans barnbördshus-
För mödrar från i första hand Domkyrkoförsamlingen och S:t Lars församling i Linköping, som fött barn på Universitetssjukhuset i Linköping och som behöver ekonomisk hjälp med kläder och andra förnödenheter.

-Stiftelsen Socialstyrelsens samfond för patienter vid Birgittas sjukhus i Vadstena-
För patienter som vårdas inom Region Östergötlands psykiatriska slutenvård.

-Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk vård-
För patienter som vårdas på Universitetssjukhuset i Linköping med tillhörande primärvård.

-Västra sjukvårdsstiftelsen för medicinsk vård-
För patienter som bor i Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner.

Nyköpings kommun

Namn

Nyköpings kommun

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

Ändamål

-Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande-
Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59

Ansökningsblankett
http://nykoping.se/Global/Dokument/Blanketter/Stiftelser%20och%20fonder/Fondmedel%20-%20Hj%C3%A4lp%20%C3%A5t%20beh%C3%B6vande.pdf

-Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn-
Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

Hjälp åt behövande barn, i första hand:

för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
för studier och/eller för studieresa
för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet
Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59

Ansökningsblankett
http://nykoping.se/Global/Dokument/Blanketter/Stiftelser%20och%20fonder/Fondmedel%20-%20Hj%C3%A4lp%20%C3%A5t%20beh%C3%B6vande%20barn.pdf

-Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka-
Vem kan ansöka: Personer med långvarig sjukdom och svag ekonomi som har behov av vårdboende eller hjälp i det egna boendet.

Stiftelsen vänder sig i första hand till hem för vård och boende för personer med långvarig sjukdom. Medel kan även ges till personer med kroniskt sjukdomstillstånd som har eget boende. Bidrag till kostnader för hjälp i hemmet.
Bidrag till utrustning och annan hjälp som underlättar den enskildes sjukdomssituation.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59

Ansökningsblankett
http://nykoping.se/Global/Dokument/Blanketter/Stiftelser%20och%20fonder/Fondmedel%20-%20Makarna%20J%C3%B6rgensens%20stiftelse%20f%C3%B6r%20hem%20f%C3%B6r%20fattiga%20obotligt%20sjuka.pdf

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

Gävle kommun

Namn

Ansökan - privatperson
Sista ansökningsdatum för privatpersoner är 18 april 2016. Här hittar du bland annat den blankett som behövs för att söka bidrag från Stiftelsen Adolf Grapes Minne.

Ansökan - Privatperson
För att ansöka om bidrag laddar du ner ansökningsblanketten(pdf) nedan, skriver ut den från din dator, fyller i den och skickar den med post till:

Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdatum för bidrag 2016 är
18 april.

http://www.grapesminne.se/ansokan-privat.php

Tillsammans med ansökningsblanketten skickar du även in:

Aktuellt läkarintyg, sjukintyg eller liknande information om din sjukdom.
Kopia av senaste inkomstdeklaration, uppgifter om din förmögenhet (deklaration och uppgifter lämnas även för make, sambo och – om ansökan gäller barn – föräldrar).

http://www.grapesminne.se/files/grapesminne_ansokan2.pdf

Ändamål

Stiftelsen utdelar bidrag till:
Personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o.dyl.

Humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – som på grund av nedsatt hälsa, ålderdom, ensamhet eller annan anledning behöver särskilt stöd.

Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med skattemedel.

Mönsterås

Namn

-Stiftelsen Ernst och Bertha Johanssons understödsfond-

Organisationsnummer: 832800-4786
c/o Adress: Mönsterås kommun
Adress: Box 54
Postnummer: 383 22
Ort: MÖNSTERÅS
Telefonnummer: 0499-17130
Fax: 0499-13695

Kontaktperson: Ulf Eriksson

Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Kalmar län
Säte: Mönsterås

Ändamål

Ändamål: Främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta inom Ålems och Åby kommuner med i huvudsak lika fördelning kommunerna emellan.

Göteborg

Nylöse församling

Namn

-Robertssonska/Larssonska stiftelsen-
Organisationsnummer: 857202-9562
c/o Adress: Nylöse församling
Adress: Måns Bryntessonsgatan 25
Postnummer: 415 03
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 031-7318050
Fax: 031-218875

Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg

Ändamål

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp åt föräldralösa eller eljest fattiga välartade barns hjälp och vård från Nylöse församling, Göteborg.

Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Namn

-Änggårdsstiftelsen-

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningsblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare.

Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:

Ansökan enskild person

Ansökan bidrag ängård enskild person.pdf
file:///C:/Users/andrea/Downloads/Ans%C3%B6kan%20bidrag%20%C3%A4ng%C3%A5rd%20enskild%20person%20(1).pdf

Änggårdsstiftelsen
SEB Stiftelsegruppen
405 04 Göteborg
Tfn: 076-10 40 487
Epost:info@anggardsstiftelsen.se

Ändamål

Stiftelsens uppgift är att underlätta för fysiskt funktionsnedsatta människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Dessutom arbetar stiftelsen aktivt med främjande av forskning och utveckling.

Bidrag lämnas främst till funktionsnedsatta enskilda personer med rörelsehinder och deras organisationer inom ett geografiskt område som idag motsvarar Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Ingatorps kommun

(Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen)

Namn

-Laurentius och Anna Tinnerstedts stiftelse för barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning-

c/o Adress: Lena Ivarsson
Adress: Valbacksvägen 24
Postnummer: 570 31
Ort: INGATORP
Telefonnummer: 0381-21422

E-post: anderssonsoren3@gmail.com

Kontaktperson: Sören Andersson
Stiftelsetyp: Annan stiftelse

Län: Jönköpings län
Säte: Eksjö

Ändamål

Ändamål: Att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning.

(Erhållande av anslag gäller endast till förmån för personer och föreningar inom Ingatorps kommuns gamla gränsområde, Bellö socken undantagen)

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Ann och T.E. Björlings Understödsfond för Sverige-

Organisationsnummer: 819000-6174 c/o
Adress: SEB Enskilda Banken
Adress: Institutioner och Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-763 50 00
Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Gnesta

Ändamål

Stiftelsens ändamål är, att ur deras nettoinkomst utbetalas en del åt en eller flera i knappa omständigheter varande bildade äldre personer s.k. pauvres honteux, företrädesvis sådana som haft sin inkomst på affärsmannabanan, under envars livstid som understöd såvida understödet till följd av understödstagarens förändrade förmögenhetsförhållanden eller andra skäl prövas böra indragas.

Andra delen av nettoinkomsten tilldelas en eller flera personer, som avlagt studentexamen eller innehava annan högskoleutbildning och vilka utan eget förvållande förlorat sin anställning och till följd därav varit utan inkomst under minst tre månader och råkat i ekonomiskt betryck, och åtnjutes understödet så länge detta betryck fortgår.

Ovan nämnda understöd tilldelas företrädesvis personer med svenska språket som modersmål samt familjeförsörjare framom andra.

Stockholm

Namn

-Hilda Kumlins Understöds Stiftelse-
Organisationsnummer: 802007-8385 c/o
Adress: Nordea Investment Management AB, stiftelsetjänst H 103
Adress: Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 010-1569177
Fax: 08-57942830
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

Ändamål

Fondens avkastning skall användas att årligen den 28 november utdela ett antal pensioner om minst ettusen (1.000:-) kronor till i huvudstaden bosatta, fattiga, bildade fruntimmer (pauvres honteux), som icke äro berättiga till fattigvård.

Malmö

S:t Petri församling i Malmö

Namn

-Elvira och Nils Gardhis understödsstiftelse-

Organisationsnummer: 846501-4317 c/o
Adress: Svenska Kyrkan Malmö
Adress: Box 346
Postnummer: 201 23
Ort: Malmö
Telefonnummer: 040-35 90 43
Fax: 040-35 90 44
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall utdelas bland ålderstigna behövande personer som äro boende i S:t Petri församling i Malmö stad och vilka personer under sin krafts dagar ärligt och hederligt arbetat för sitt uppehälle.

Stockholm

Namn

-De Sceniska Artisternas Understödsstiftelse-

c/o Adress: Svenska Teaterförbundet
Adress: Box 12710
Postnummer: 112 94
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-4411300
Fax: 08-5639507
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm

Ändamål

De sceniska artisternas understödsfond är en av redan insamlade och hädanefter inflytande medel bestående, för behövande sceniska artister avsedd understödskassa.

Av stiftelsens avkastning på dess kapital skall minst 80% utdelas till destinatärerna (de man vill gynna).

Minst 10% av stiftelsens avkastning på dess kapital skall årligen läggas till kapitalet.

För att komma i åtnjutande av understöd från denna fond, erfordras:att minst tio år hava utövat verksamhet som scenisk artist, regissör, sufflör eller maskinmästare vid någon eller några av huvudstadens eller landsortens fasta eller ambulatoriska teatrar, att ha fyllt femtio levnadsår.

Understöd kan även lämnas åt i föregående § 4 omnämnd person, som genom långvarig sjukdom hindrats från utövande av sin konst, eller som genom olyckshändelse blivit, utan eget förvållande, för längre eller kortare tid eller för alltid otjänstbar, även om i föregående paragraf stipulerade tjänste- eller levnadsår icke blivit uppnådda.

Boxholms kommun

Namn

-Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm-

Organisationsnummer: 823000-3769 c/o Adress:
Adress: Svärdsvik Solängen
Postnummer: 590 14
Ort: Boxholm
Telefonnummer: 0142-30026
Registreringsmyndighet: Östergötlands län
Län: Östergötlands län
Säte: Boxholm

Ändamål

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, ge bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta.

Bidragsberättigade skall i första hand vara personer som varit anställda vid gamla Boxholms AB samt deras familjemedlemmar.

Som förut anställda vid Boxholms AB räknas personer enligt bilagda förteckning jämte de som på annat sätt visar sig ha varit anställda vid bolaget.

Bidragsberättigade skall i andra hand vara personer stadigvarande bosatta i Boxholms kommun samt deras familjemedlemmar.

När bidrag utgår i form av studiestipendier krävs inte att läroanstalten ligger inom Boxholms kommun.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen August Ringnér-

•Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.

Du MÅSTE bifoga dessa handlingar

•Personbevis
•Betyg eller intyg från din grundläggande yrkesutbildning.
•Intyg från din arbetsgivare om du jobbar eller har jobbat inom ditt yrke.

(Du behöver inte ha yrkeserfarenhet från branschen för att kunna söka stipendium).

•Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen,
praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.

•Antagningsbesked eller välkomstbrev.

Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer styrelsen inte att behandla din ansökan.
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett

Du ska INTE bifoga följande handlingar
•Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
•Kostnadsberäkning eller budget.
•Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning

Tänk på

•Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.

Använd endast i undantagsfall bilagor.

•Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.

•Underteckna ansökan!

Vad händer med ansökan?

När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit

beviljad stipendium eller fått avslag.

Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen,

praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet du får efter styrelsens beslut.

Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av stipendiet.

OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.

Skicka in ansökan

Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till:

Stiftelsen August Ringnér
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
august_ringners@telia.com

Sista ansökningsdag är 30 april 2016

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/d0faff12-e94e-4ce0-8012-16cd465dc1a3/August+Ringn%C3%A9r+2016.pdf?MOD=AJPERES

Ändamål

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildning,

t.ex. hantverkare och konsthantverkare som vill vidareutbilda sig i sitt yrke.

Stipendiet gäller för studier, praktik eller arbete, främst i utlandet men även i Sverige.

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?

•Du måste ha genomfört en grundutbildning inom din yrkesutbildning

•Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.

•Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 –31 maj 2017

•Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan
som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.

Norra Sverige

Namn

-Axelfonden-

Viktiga datum
Ansökningar behandlas två-tre gånger per år.

Ansökan inkommen senast 30/4 behandlas under maj månad.
Ansökan inkommen senast 1/8 behandlas under augusti månad.

ANSÖK HÄR
http://www.axelfonden.se/ansoek/

Ändamål

Axelfonden är KFUM Umeås insamlingsstiftelse för att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden.

Stiftelsen är bildad av KFUM Umeå med stöd av Swedbank och syftar till att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden genom att ge ekonomiskt bistånd så att behövande barn har möjlighet att delta i aktiviteter de annars inte har möjlighet att delta i.

Vem som får bidrag och till vad
Bistånd ges till kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning, träningskläder, instrument eller liknande. Biståndet beviljas i första hand när ideella organisationer står som arrangörer. Stiftelsen stödjer barn under 18 år och bistånd ges i första hand till barn i norra Sverige.

Du kan ansöka om bidrag från Axelfonden till alla olika typer av fritidsaktiviteter men ansökningar beviljas i första hand till aktiviteter som arrangeras av ideella organisationer.

Bidrag ges i form av kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning. Vem eller vilka som får bidrag bestäms tre gånger per år. Bidrag ges till barn under 18 år och i första hand till barn i norra Sverige.

Göteborg

Namn

-Clasefonden-

Ansökningsblankett- Clase fonden
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/cf7e8350-4a77-467a-9a0d-d91059f71129/Ans%C3%B6kan+om+pension+fr%C3%A5n+stiftelsen+Clase+Fonden.pdf?MOD=AJPERES

Sista ansökningsdagen 15 april.

Ansökan, personbevis och slutskattsedel skickas till Clase fonden:

Clase fonden
c/o Erne Ahlman
Siriusgatan 76 läg. 1502
41522 Göteborg

Ändamål

Ändamål att utdela pension till ogifta, barnlösa och mindre bemedlade kvinnor över 60 år, som genom arbete försörjt sig själva och sedan fem år tillbaka är mantalsskrivna i Göteborg.

Södermanlands län

Namn

-Medicinalrådet L C Tingstadii stiftelse-

Organisationsnummer: 819000-1373 c/o
Adress: Länsstyrelsen
Adress: Postnummer: 611 86
Ort: NYKÖPING
Telefonnummer: 0155-26 40 00
Fax: 0155-26 71 25
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Nyköping

Ändamål

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran, även som att utöva hjälpverksamhet bland behövande, allt inom Södermanlands län.

Gislaved

Namn

-Anders Svenssons donationsfond-

Senast 15 april måste vi fått in din ansökan.

Viktigt att skicka med i sin ansökan
Använd gärna Ansökningsblanketten som du hittar i högerspalt. Den skriver du ut, fyller i och skickar tillsammans med följande:

Personbevis från Skatteverket med födelseort, Gislaveds gamla kommun
Intyg med studieresultat från skolan
Nykterhetsintyg från trovärdig person (ej kompisar eller föräldrar)
Vill du ha eventuella pengar insatta direkt på ditt konto, glöm inte att uppge det i ansökan. Stipendieansökan för hela kalenderåret 2015 skall vara inkommen senast den 15 april 2016.

Observera att ansökan som kommer in efter den 15 april 2016 innebär avslag.

Ansökan skickas till:
"Anders Svenssons donationsfond"
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

KONTAKTA OSS

Marita Rybeck
Telefon: 0371 - 811 57

Blanketten fylls i direkt på skärmen. Skriv sedan ut den, skriv under den, och skicka in tillsammans med bilagorna.

http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/stipendiumfonderochutmarkelser/anderssvenssonsdonationsfond.1667.html

Ändamål

Gislaveds kommun har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke.

Stipendiet kan sökas av framåtsträvande, välartade, helnyktra ungdomar vilka är födda och hemmahörande inom Gislaveds gamla kommun (det vill säga inom de kommungränser som gällde före 1974). Stipendierna är avsedda för utbildning inom olika skolor, yrken med mera.

Med framåtsträvande och välartad menas en seriös strävan att uppfylla vissa mål i livet.
Med helnykterhet menas att vederbörande inte får förtära drycker med volymprocent överstigande 1,8%.
Studierna ska vara påbörjade innan 35 års ålder.
Studierna ska bedrivas på mer än halv tid.
Stipendiet kan endast sökas i fem år.
Stipendiet kan inte sökas för studier i Gislaved.
Stipendiaten ska redovisa studieresultatet.

Med hemmahörande avses den som vid tidpunkten för stipendiernas sökande är bosatt eller mantalsskriven i Gislaveds gamla kommun. Om den studerande på grund av sina studier är mantalsskriven på annan ort än Gislaved men fortfarande har fast anknytning till Gislaveds gamla kommun, kan stipendier sökas. Med fast anknytning menas att föräldrar, mor- och farföräldrar eller egna barn finns boende i Gislaved. Den studerande får inte ha bildat egen familj, med barn, på studieorten.

Studierna skall avse yrkesutbildning och utbildningen får ske inom eller utom Sverige och avse såväl teoretiska som praktiska studier.

Ödåkra

Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende. I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun

Namn

-Waldemar och Gerda Henckels Stiftelse-

att ansöka
Ansökningsblanketten skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 april respektive den 31 oktober.

Till Ansökan
http://www.stiftelseansokan.se/Files/henckels_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, boende inom Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende.

I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun komma ifråga för bidrag.

Västerås

Namn

Västerås stads donationsfonder

Västerås stad förvaltar donationsfonderna

sista ansökningsdag på våren är 15 april.
sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så här gör du

Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökan
http://www.vasteras.se/download/18.4d6ccd1c14f4c4c0beb1ae8/1441348389569/Bidrag+fr%C3%A5n+Donationsstiftelser%2C+ans%C3%B6kan+om.doc

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Servicepartner
721 87 Västerås
Telefonnummer: 021-39 13 82

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html

Ändamål

Västerås stads donationsfonder för behövande

Hela Landet

Namn

-Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield-

Stiftelsen står under kontroll av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, organisationsnummer 802477-7495. Stiftelsen är innehavare av 90-konto, reglerat av Svensk Insamlinskontroll. Revisor är Thomas Nilsson, auktoriserad revisor hos EY i Göteborg.

Sök bidrag

Ansökan görs skriftligen genom att fylla i nedan bifogade ansökningsblanketter. Styrelsen kommer besluta om donationer till individer, verksamheter och/eller aktiviteter i enlighet med stiftelsens stadgar och syfte.

Beslut fattas vid våra kvartalsvisa styrelsemöten
Kommande möten 2016 är:
24/2, 18/5

Ansökningar skickas till:

Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
c/o Elisabeth Whitefield
Prinsgatan 3
413 05 Göteborg
Det går också bra att skicka ansökan per e-post till: info@gustavwhitefield.com.

Vi följer PUL i hanterandet av ansökningshandlingar.

Ansökningsblanketter:
http://www.gustavwhitefield.com/wp-content/uploads/2014/05/Ans%C3%B6kan-till-GW-fr%C3%A5n-privatperson.pdf

Ändamål

En stiftelse som ska ge glädje åt barn med funktionshinder

Grundtankar & syfte

”Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield skall samla in medel från privatpersoner och företag och dela ut donationer till utvalda individer, verksamheter och/eller aktiviteter med syfte att främja funktionshindrade personers utveckling, deltagande i kulturella aktiviteter, stärkande av dessa personers självkänsla samt att hjälpa dem att nå sin fulla potential i Gustav Whitefields anda.

Denna anda innebär att skänka glädje, vilja, mod och kärlek till personer som behöver det.”

Detta är stiftelsens förordnande och berättar vad våra grundtankar är.

Det övergripande målet med stiftelsen är att stödja och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vi vill verka för att öka förståelsen för att funktionshindrade har samma intresse och utbyte av att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som alla andra har. Vi vill också verka för en mer positiv syn på individens potential, något Gustav var så duktig på att lära oss.

Malmö

Namn

-Stiftelsen Suellska donationen-

Utdelning med högst 1/3 basbelopp.
Korrekt ifylld ansökningsblankett (som finns på malmo.se - Blanketter och tjänster - Ansökan om bidrag vuxna)
kopia på senaste slutskattesedel och hyresavi krävs.

Ansökningstid senast 15 april. Utdelning i maj respektive november.

http://malmo.se/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-racker/Donationer/Aldre-behovande.html

Ändamål

Utdelas till änkor och äldre ogifta döttrar efter avlidna handlande, civila tjänstemän eller hantverkare.

Kalmar Län

Namn

-Rickard Eklunds Stiftelse-

att ansöka
Sista ansökningsdag 15 april och 15 november.

Till Ansökan
http://www.stiftelseansokan.se/Files/eklunds_ansokan.pdf

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att ge bidrag till behövande sjuka och handikappade, företrädesvis reumatiker, bosatta i Kalmar län att användas för vård och rehabilitering eller liknande ändamål.

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Fonden för psykiatrisk rehabilitering-

Alf Bondesson
Vårdcentralen Angered
42465 ANGERED
031-3325329
http://www.goteborg.se/stiftelser

VEM KAN SÖKA:
Enskilda personer i Sverige.

ANSÖKAN:
När som helst under året.
Skriftlig ansökan.
För mer information se stiftelsens hemsida.
UTDELNING: Normalt inom 14 dagar från uppvisat kvitto/faktura.
Vårdcentralen Angered
42465 ANGERED
031-3325329
http://www.goteborg.se/stiftelser

ÄNDAMÅL:
Att främja rehabilitering av psykiskt sjuka eller försvagade personer samt öka förutsättningarna vid Arbetsrehabcentrum att vidareutveckla psykiatrisk rehabilitering.

VEM KAN SÖKA:
Enskilda personer i Sverige.

ANSÖKAN:
När som helst under året.
Skriftlig ansökan.
För mer information se stiftelsens hemsida.
UTDELNING: Normalt inom 14 dagar från uppvisat kvitto/faktura.

Ändamål

Att främja rehabilitering av psykiskt sjuka eller försvagade personer samt öka förutsättningarna vid Arbetsrehabcentrum att vidareutveckla psykiatrisk rehabilitering.

Falkenberg

Namn

-Stiftelsen Falkenbergs Sjukfond-

Organisationsnummer: 849000-3830
Adress: Falkenbergs Kommun
Adress: Nygatan 34
Postnummer: 311 80
Ort: Falkenberg
Telefonnummer: 0346-886091
E-post: david.sjolinder@falkenberg.se
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Hallands län
Säte: Falkenberg

Avkastningen får icke användas för ändamål, som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täckes av medel från allmän sjukkassa.

Vid disposition av samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning, som finnes lämplig.

Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

Ändamål

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av socialnämnden för bidrag under eller efter sjukhusvård till patienter eller deras familjer, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för eftervård, som av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta, samt till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.

Sandvikens kommun

Namn

-Stiftelsen Albert & Anna Göranssons Minne-

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är varje år 31 mars och 30 september.
Personliga bidrag kan sökas löpande under året.

Ansökan sänds till:
Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne,
c/o Sandvik AB
811 81 Sandviken
Tel 026-23 57 60

http://www.goranssonska.com/pages.asp?PageID=5146

- See more at: https://www.pankpraktikan.se/pank-praktikans-blogg/page/9/#sthash.PwaCUSM8.dpuf

Ändamål

Stiftelsen grundades av Fröken Ester Göransson 1943, till minnet av sina föräldrar ingenjören Carl Albert Göransson och hans hustru Anna Maria Göransson, född Eneström.

Stiftelsen inriktar sig på att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre, sjukpensionärer och funktionshindrade boende i Sandvikens kommun. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Estersgården och Anna & Albertgården och har personal anställd för social samvaro i den äldres hem.
Stiftelsen anordnar även rekreationsresor i egen regi under sommaren. Stiftelsen främjar även vård av barn och lämnar understöd för undervisning eller utbildning åt behövande.

Vilka kan söka bidrag?

Sjuk- och ålderspensionärer i Sandvikens kommun.
Pensionärsföreningar i Sandvikens kommun.
Barn och ungdomar i Sandvikens kommun.
Exempel på vad man kan söka:

Storstädning
Glasögon
Tandvård
Personliga bidrag
Rekreationsresor
Sjuk- och avlastningsavgifter
Fotvård
Hårvård
mm
Bidragen är behovsprövade.

Essunga kommun

Namn

Essunga kommuns fonder

http://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspx

Ändamål

Stiftelser och fonder som Essunga kommun förvaltar

För ett flertal av fonderna lämnas ingen ansökan, utan respektive nämnd utser mottagare enligt fondens bestämmelser. För vidare upplysningar hänvisas till respektive nämnd/förvaltning.

Invånare i Essunga kommun kan söka pengar ur -Syskonen Johanssons stiftelse- enligt stiftelsens kriterier, se nedan. Medel ur övriga stiftelser beslutas av respektive nämnd.

-Anna-Britta Svenssons stiftelse-
Fond till nytta och trevnad för pensionärer på äldreboendet Furubacken i Essunga. Förvaltare av fonden är socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

-Carl A Svenssons stiftelse-
Stöd till behövande barn och äldre som inte erhåller stöd från individ- och familjeomsorgen. Beslut om utdelning från fonden tas av socialnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

-Skolsamfonden-
Medel ur kan ges för:

Belöning/uppmuntran åt elever som visat god kamratanda eller flit
Teater/musik
Stipendium för fortsatt utbildning
Lägerskola
Idrottsutbyte, musikresa
Fritidsaktivitet
Beslut om utdelning från fonden tas av utbildningsnämnden.

Kontaktperson: Pia Jacobsson, 0512-570 15

-Syskonen Johanssons stiftelse-
Stiftelsenhttp://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspxs syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada samt hjärt- och kärlsjukdomar. Medel söks i slutet av året och kan sökas av invånare i Essunga och Vara kommuner. Annonsering sker i EssInfo (Essunga kommun) respektive Axet (Vara kommun). En gemensam styrelse för kommunerna behandlar ansökningarna och utser bidragsmottagare.

Kontaktperson/ordförande: Bengt-Göran Henningsson, 0512-523 63

http://www.essunga.se/Om-kommunen/Stiftelserfonder.aspx

Hela Landet

Namn

-STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND-
ANSÖKNINGSTID
Ansökan om erhållande av bidrag skall, på särskilt formulär som bifogas nedan senast den 15 april/15 oktober insändas till:

Stiftelsen juvelerare Otto Säfströms minnesfond
Private Banking
Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm
Formulär och informationsblad kan även erhållas genom att skicka in ett frankerat svarsbrev till ovan nämnda adress.

Ansökningsblankett
och instruktioner
För studerande
http://safstroms.se/Files/A7640.pdf
För äldre behövande
http://safstroms.se/Files/A7639.pdf

http://safstroms.se/Default.aspx

Ändamål

I första hand skall fondens avkastning årligen användas till att lämna understöd åt behövande gamla eller genom sjukdom till arbetet oförmögna personer som arbetat som guldsmeder, varvid företräde skall lämnas den, som varit anställd hos Aktiebolaget Bernhard Hertz.

I andra hand får avkastningen jämväl användas till att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsyrket.

INFORMATION UTBILDNINGSSTIPENDIUM
Stipendium för utbildning eller vidareutbildning inom guldsmedsyrket.

Stiftelsen understödjer grundutbildning för 3-årselever inom guldsmedsyrket vid de två yrkesgymnasierna: Dackeskolan i Mjölby och Ållebergsgymnasiet i Falköping.

Understöd ges även till elever som vidareutbildar sig vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg eller vid Lärcenter Falbygden i Falköping.

Efter avslutad gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning kan lärlingsbidrag sökas vid anställning i guldsmedsverkstad fram till dess gesällprov gjorts.

Stipendium kan även sökas utav lärlingar såsom gesäller till utländska guldsmedsskolor som t ex mästarskolorna i Tyska Pforzheim, Schwäbisch-Gmuend och Muenster, specialkurser inom design och formgivning i Florens, Italien eller någon av design- och formskolorna i England.

Stipendium kan även sökas till avslutningsprover såsom gesäll- och mästarprov inom guldsmide, dock finansieras ej material.

För gesällprov kan stiftelsen ge stipendium och medalj i brons, silver och guld vid uppnådda betyg av 3,5, 4,0 och 4,5.

Betyg 3,5 för gesällprov 10.000 kr.
Betyg 4,0 för gesällprov 20.000 kr.
Betyg 4,5 för gesällprov 30.000 kr.
Är det flera som uppnår samma betyg för gesällprovet delas beloppet lika.

För godkänt mästarprov kan stiftelsen ge stipendium på 50 000 kr och medalj i guld.

Även till specialkurser i emaljering, ciselering, granulation, gravyr och ädelstensfattning eller inom liknande områden kan bidrag sökas hos stiftelsen. Dessa kurser finns t ex hos Guldsmedshögskolan i Köpenhamn och Dackeskolan i Mjölby (Nogussra).

Stiftelsen skall av stipendiaterna erhålla ett intyg på avslutad kurs samt om så finnes erhålla kopior utav erhållna betyg, för att på så sätt kunna följa upp varje givet stipendium.

Gävle Kommun

Namn

Samfonden – Gävle Kommun

Ändamål

Socialtjänsten för boende inom Gävle gamla stad:
1:a Samfonden – Gävle Kommun
Söks av: Privatpersoner
Ändamål: Ensamstående kvinnor
Ansökningstid 1 - 31 mars.
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 - 17 80 00

2 :a Samfonden – Gävle Kommun
Söks av : Privatpersoner och Organisationer
Ändamål : Fyiskt och Psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar
Ansökningstid: 1 - 31 mars
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 17 80 00

Bohuslän

Namn

-Max Albin Dahlgrens Stiftelse och Stiftelsen Max Albin Dahlgrens Stipendiefond-

Box 381
451 18 UDDEVALLA

(Insändes innan 15 mars eller 15 oktober)

ANSÖKAN Tryck här!

http://www.uddevalla.se/stodomsorg/ekonomisocialbidrag/donationsfonder/maxalbindahlgrensstipendiefond.4.6a00179f107ff6bb13280008217.html

Ändamål

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
(för teoretisk eller praktisk utbildning)

För att Din ansökan skall kunna behandlas är det mycket viktigt att Du observerar
följande:

1. Du skall vara under 25 år vid ansökningsårets början.
2. Du skall studera på heltid.
3. Du skall ha stark anknytning till landskapet Bohuslän,

d v s Du skall vara / ha varit skriven här under lång tid. Detta skall styrkas med intyg från Skatteverket. Av intyget skall framgå VAR OCH NÄR Du varit skriven på olika orter, d.v.s din födelseort samt din folkbokföringshistorik skall klart framgå.

Du bör ta personlig kontakt med Skatteverket och se till att detta tydligt framgår genom manuell komplettering eller bilagor.

Det personbevis du själv kan hämta ned från Skatteverkets hemsida märkt”Stiftelse” är ofta INTE tillräckligt! (Observera att landskapet Bohuslän inte är detsamma som f d Göteborgs och Bohus län. Den södra gränsen för landskapet går på Hisingen, vilket innebär att resten av Göteborg inte tillhör Bohuslän).

4. Aktuellt studieintyg skall bifogas- Studieintyget skall vara daterat den termin Du
söker för, samt vara undertecknat av lärare, institutionssekreterare eller motsvarande.
Intyget skall inte vara en meritförteckning eller studiedokumentation, utan det skall
klart framgå att Du studerar.

5. Samtliga uppgifter på ansökningsblanketten skall vara ifyllda. Uppgifter om
tillgångar och skulder avser året före ansökningsåret. Var noga med att ange korrekt och fullständig ekonomistatus. Bristfälliga, utelämnade eller uppenbarligen felaktiga uppgifter kan leda till att din ansökan inte tas upp till behandling.

6. Underteckna Din ansökan och skicka den i fullt frankerat kuvert.

7. Skicka in ansökan i rätt tid – senast 15 mars alternativt 15 oktober.

8. Bifoga samtliga begärda intyg - även vid förnyad ansökan.

9. Du kan endast erhålla stipendium en gång per kalenderår.

10. Använd denna blankett som ett omslag till bifogade kopior. Blanketten får inte
kopieras!

Hela Landet

Namn

-Stiftelsen Emma och Erik Granes minne-

Skriftlig ansökan sker på särskild blankett tidigast 1 januari och absolut senast 31 mars varje år.

Utbetalning sker årligen under juni-juli.

Blankett rekvireras från advokatbyrån genom insändande av frankerat och adresserat svarskuvert.

Kuvertet skall märkas ”blankettbeställning”.

Blanketten kan även hämtas direkt på advokatbyråns hemsida: www.lindhe.se
Stiftelsen Emma och Erik Granes minne
Lindhés Advokatbyrå
Riddargatan 35-37
114 57 Stockholm

Tel: 08-791 23 84 el. 723 15 00

Ändamål

Att utdela understöd, anslag och stipendier till främjande av barns och ungdomars vård, fostran eller utbildning.

Ansökan kan göras av alla. Dock finns en övre åldersgräns på 35 år vad gäller ansökan avseende utbildning .

Hela Landet

Norrköping

Namn

-Richard Nord och Selma Tolléns minne-

Ansökningsdatum: 1 april och 1 september

Observera att sista ansökningsdagar är 1/4 samt 1/9 och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Richard Nord och Selma Tolléns minne
http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/stiftelser-stipendier/sok/2012/richardnord/PHX-Tollen-df30-df44.pdf

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Ändamål

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer
Ändamål: Stiftelsen delar ut medel till ensamstående behövande och sjuka personer i Norrköping som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar och som inte får stöd från socialtjänsten.

Uppsala

Namn

-Stiftelsen Grevinnan Monica Wachtmeisters Stipendiefond-

Stiftelsen Grevinnan Monica Wachtmeisters Stipendiefond
Kragh
Henrikbergsvägen 19
13 667 Vendelsö
tel 08-777 2930

Ändamål

Beredande av bostad eller bostadshjälp åt studerande vid universitetet i Uppsala, främst sådana som tillhöra eller tillhört den teologiska fakulteten.

Stipendium må jämväl förnyss nämnt eller annat ändamål tilldelas studerande vid Fjellstedska skolan i Uppsala.

Stockholm

Namn

-Gålöstiftelsen-

Kontakta Gålöstiftelsens kansli om ni avser att söka bidrag!

Ansökningar kan skickas in 2 gånger per år - 1 mars till 1 april samt 1 september till 1 oktober.

Ansökan skall ske på särskild blankett som beställs från Gålöstiftelsens kansli.

Gålöstiftelsen

Postadress:
Box 7444
103 91 Stockholm
08-651 41 63
Besöksadress:
Norrlandsgatan 12
111 43 Stockholm

info@galostiftelsen.se

Ändamål

Rekreationsstöd till funktionsnedsatta
Bidrag ges endast till barn och ungdom som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Bidrag kan ges till rekreationsresor, lägervistelse mm. Bidrag kan även ges till gruppresor, t ex för handikappklasser. I de fallen kan bidraget omfatta även lärares resekostnader.

Föreningar som med sin verksamhet vänder sig till funktionshindrade ungdomar kan i vissa fall få bidrag. Bidrag ges endast i undantagsfall till hjälpmedel ex rullstolar.

Tyringe

Namn

-Anders och Kari Indebetous Stiftelse-

Organisationsnummer: 846002-0608
c/o Adress: SEB Wealth Management
Adress: Institutioner & Stiftelser ST S3
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000 Fax:
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län

Ändamål

Avkastningen av kapitalet skall överlämnas till styrelsen för Tyringe Badanstalt & Sanatorium A.B. i Tyringe samt efter styrelsens gottfinnande användas till understöd åt behövande ålderstigna, företrädesvis pauvres honteux, som äro i behov av vård och vårdas eller erhålla vård å Tyringe Badanstalt & Sanatorium A.B.

Hela Landet

Namn

-Anna och Ingri-Maj Schedins Blindvårdsstiftelse-

Organisationsnummer: 857203-6732
c/o Adress: Danske Bank, Stiftelsetjänst
Adress: Box 110 55 Postnummer: 404 22
Ort: Göteborg
Telefonnummer: 0752-484121

Webbsida:
www.deblindasvanner.se
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg

Ändamål

Främja blinda barns och blind ungdoms vård och fostran eller för att främja vård av blinda behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Hela Landet

Namn

-Bertha och Jan Langlets Stiftelse-

Organisationsnummer: 802014-1878
c/o Adress:
Adress: Box 2867
Postnummer: 187 28
Ort: TÄBY
Telefonnummer: 08-320600
Fax: 08-320280

Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län

Ändamål

Att främja djurmedicinsk undervisning och forskning samt att vid behov kunna lämna hjälp åt hjälpbehövande djur.

Bidrag skall även kunna lämnas till enskilda personer samt organisationer som gör synnerliga insatser för hjälpbehövande djur i enlighet med stiftelsens intentioner och stadgar.