Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

Fond för behövande sjuka och handikappade

Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

Adress: Nordea Stiftelseadm, G 273
Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-57942822
Fax: 08-57942830

Ändamål:
Att bereda lindring och hjälp åt behövande (handikappade), sjuka barn och ungdomar, att sålunda t.ex. utöva hjälp vid olycks- eller sjukdomsfall för undvikande av ekonomisk katastrof i en familj, som utan hjälp kan tvingas till hemmets upplösning, att över huvud taget bringa hjälp åt nyssnämnda behövande medmänniskor.

Göteborgs Bank, som förvaltare av donationen äger disponera medlen även genom utbetalning till ideell sammanslutning, som verkar för ungdoms vård och uppfostran, exempelvis scoutrörelsen.

Vilket ändamål bidragen än avse, får de hellre vara färre och större, för att verkligen göra nytta, än många på mindre belopp. Intet hindrar att belopp flera år tilldelas samma person. Däremot får bidrag icke ersätta en dittillsvarande eller kommande tilldelning av allmänna medel.
År: 2014
Tillgångar: 17.887.311 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter ur stiftelsen.
Testamentets huvudsakliga syfte är att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård, att de därigenom få hjälp till självhjälp.

Ansökningshandlingar kan rekvireras från
Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation,
c/o Aino Larsson Landeryds Hälghult 102 31494 Landeryd
Via E-post:  Skriv av E-post adressen  eller kan hämtas här
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda innan angivna datum 

OBS! Endast ansökan på blankett mottages.

http://henoch.se/

ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Ansökningsblankett.pdf (download) 412.65 KiB

 

Ladda ner blanketten på länken ovan

och spara den på hårddisken

fyll i blanketten på datorn.

OBS! det går inte att spara data som anges i den
men skriv ut den ifyllda blanketten för att få en pappers kopia

och skriv sen under blanketten.

 

Blanketten skickas med post till:

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation
c/o Bo Lindblad Box 4 314 21 Hyltebruk

OBS! Endast ansökan på blankett mottages

 

Välkommen med Er ansökan

 Datum för 2016:

senast

senast

senast

senast

2016-02-12

2016-05-13

2016-08-11

2016-11-11

 

www.henoch.se

 

för att öppna och skriva ansökningsblanketten skal Adobe reader vare installerad på datorn

http://get.adobe.com/se/reader/

 

OBS!

 

Enbart Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter

Imorgon börjar Semlogram igen

Imorgon, tisdag, kan du ge bort en gratis Semla till en Facebookvän!

Bildresultat för semla

Gå till Semlogram.se!                                                Bildresultat för semla

Testade förra året och det funkade!

Semlorna släpps kl. 09.00 varje dag och bor man i storstad får man vara snabb för det finns ett begränsat antal.   Bildresultat för semla
Man får ge bort en semla per dag och ta emot en semla totalt.

Bildresultat för semla

Semlogram pågår till den 2 februari.

Bildresultat för semlaBildresultat för semlaBildresultat för semla

 

Bildresultat för semla   Bildresultat för semlaBildresultat för semla

Varit elev vid Askims skolor? och är mellan 16-25 år

-Stiftelsen Skolgossen Janneman Schmidts fond-

ÄNDAMÅL

 

Fondens ändamål är att av dess avkastning bereda studiehjälp i form av stipendier åt behövande och skötsamma ungdomar i åldern 16-25 år med markerat intresse för vidare utbildning. Dessa ungdomar ska tidigare ha varit elever vid Askims skolor (Hovåsskolan, Trollängsskolan, Sisjöskolan, Askimsskolan och Hultskolan) och fortsätter sin studiegång efter den obligatoriska skolan i gymnasieskolan eller bedriver akademiska studier eller studier i annan yrkesutbildningsanstalt.

Hinder skall icke möta för en och samma stipendiat att flera gånger erhålla stipendium ur fonden. Vid behovsprövning tages hänsyn till under samma läsår erhållet annat stipendiums storlek. Sedan Askims kommun den 1 januari 1974 inkorporerats med Göteborgs kommun skall stipendier ur fonden vara förbehållna tidigare elever vid skolor i f.d. Askims kommun. Vidare skall vad ovan stadgats om skolstyrelsen i Askims kommun avse skolstyrelsen i Göteborgs kommun. Det åligger den senare att utse en av de rektorer som tjänstgör i f.d. Askims kommun att utföra de uppgifter som omnämns i § 6.

 

ANSÖKAN

 

I ansökan beskrivs skälet till ansökan, dvs. en motivering. Ansökan ska dessutom innehålla följande information:

  • För- och efternamn
  • Hemadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Tiosiffrigt personnummer
  • Aktuell skola, läsår och klassbeteckning eller klassbeteckningar
  • Sista ansökningsdatum: 31 mars 2016

 

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER
Hovåsskolan (märk kuvertet med "Till ansvarig för Janneman Schmidts fond")
Askims kyrkväg 10-12
436 51  HOVÅS

Telefon: 031-366 34 10, 366 34 00, 366 34 01

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Inspiration att träna för småbarnsföräldrar :)

SIEMPRE SE PUEDE !!!NO HAY EXCUSAS !!!

Posted by Fundación ALCO on den 3 januari 2016

Nelly & Edvin Tjärnelius stiftelse

Nelly & Edvin Tjärnelius stiftelse
Stenshuvudsgatan 14
Birger Signäs
216 17 LIMHAMN
040-16 37 30

Stiftelsens ändamål är att verka till förmån för, mindre bemedlade, föräldralösa barn i en ålder mellan 10 – 20 år, folkbokförda i Malmö.

Hambergska Stiftelsen

  Hambergska Stiftelsen
De som kan söka är:
Ekonomiskt bidrag kan utgå till barn under 18 år, såväl till enskilda som till barn/ungdomsverksamhet.
 

Hambergska Stiftelsen har bildats i enlighet med fröken Ulla Hambergs testamente av år 1917.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till social omvårdnad av barn och
ungdomar boende i Stockholm

Ansökningsperiod:
1 januari - 15 april, skriftligt besked lämnas i juni
1 augusti - 15 november, skriftligt besked lämnas i december

Ladda ner mer information och ansökan (pdf, nytt fönster)

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/a_spara_och_placera_hambergska_ansokan/$file/hambergskastiftelsen_.pdf