Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelser

 Stipendier och bidrag finns att söka

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter eller sammanslutningar av alkoholskadade personer (ex. länkförening).

Sökande ska vara bosatt i och förening ska vara verksam i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden januari till april och utdelning sker en gång per år.

Särskild blankett krävs. Ladda ner blanketten direkt från vår hemsida här nedan, eller hämta den i kommunhusets information eller beställ den på tfn 0521-72 13 14 alt. 72 14 64.

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april.

Ladda ner ansökningsblankett.PDF (pdf, 94 kB)


 

Ellen och Knut Petrés stiftelse

 Målgruppen för stiftelsen är behövande barn, kvinnor och pauvres honteux (fattiga som sett bättre dagar).

Du som söker ska vara bosatt i Vänersborgs kommun.

Ansökan kan ske under perioden maj till september och utdelning sker en gång per år.

Ansökningsblankett finns att hämta i kommunhusets information, Sundsgatan 29, Vänersborg eller kan laddas ner här.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 97.9 kB)

Vill du veta mer kan du ringa Anne Elfving tel; 0521-72 13 14,
72 14 64. Vill du e-posta är adressen  anne.elfving@vanersborg.se

Välkommen med din ansökan senast 30 september.

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Stiftelsen A. G. Sohlbergs och Maria Sohlbergs fond för pauvres honteux

Pauvres honteux i Helsingborg

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Anna Ahrenbergs stiftelse

Box 1138 Claes Westerberg
436 23 ASKIM
031-280923

Stiftelsens ändamål är att genom utgivande av hyresbidrag lämna understöd åt kvinnor över 50 år, vilka är i behov därav, för att erhålla en med hänsyn till ålder och hälsotillstånd lämplig boendestandard. Vid utdelning av hyresbidrag skall företräde ges till släktingar till Anna Ahrenberg och till släktingar till hennes man Henrik Ahrenberg under förutsättning att de i övrigt uppfyller villkoren för att komma i åtnjutande av bidrag. Vidare äger de företräde som varit bosatta i mer än 20 år i det område som motsvarar det som var Göteborgs stad år 1932.

 

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/anna-ahrenbergs-stiftelse/

Vinn en trädgårdskalender

Vinn din egen Trädgårdskalender!

trädgårdskalender

I södra Sverige har det redan börjat knoppas i rabatterna och många av oss har en härlig trädgårdssäsong framför oss. Nu kan du vinna en trädgårdskalender med tips av författaren Stella Westerlund här på Grannliv!

Trädgårdskalendern från bokförlaget Ordalaget ligger just nu på topplistorna över mest sålda trädgårdsböckerna. För varje månad finns en sida med tips och en med recept. Det finns också utrymme att göra anteckningar år för år med vad man gjort i trädgården. Bakom boken står Stella Westerlund, Annika Åberg och illustratören Ingrid af Sandeberg. Ingrid var arbetskamrat med Annika, som kom med idén till kalendern och gjorde lay-outen, berättar författaren Stella Westerlund.
– Ingrid och jag är sommargrannar i Burs på Gotland där vi båda har våra trädgårdar. Ingrid har också i detaljerade akvareller målat av 250 äppelsorter i boken ”Svenska Äpplen”. Det var jätteroligt att se Ingrids fina bilder växa fram!

Stella Westerlund

Varje månad får man tips på vad som kan göras i trädgården, växthuset eller i krukorna inomhus samt läckra recept som tar tillvara det som just då finns i trädgården eller naturen.
– Det roligaste var att vi var tre trädgårds-entusiaster som gjorde den tillsammans. Vi hade olika odlingserfarenheter och kunde samla dom till något som vi tyckte behövdes. Grundidén är att det är bra att skriva ner vad man gör i sin trädgård och kunna gå tillbaka till sina anteckningar. Därför är kalendern för flera år.

Arbetet med boken tog ungefär ett år från att de startade projektet, berättar Stella. Hon själv är konstvetare och har tidigare skrivit böckerna ”Emma Lundbergs trädgårdskonst” och Gotländska trädgårdar”.  I sitt arbete på Riksförbundet Svensk Trädgård har hon skrivit artiklar om spännande trädgårdar och trädgårdsmänniskor landet runt. Ingrid af Sandeberg har tidigare illustrerat bland andra Vår kokbok och en rad böcker om äpplen.

 

trädgårdskalenderSå här tävlar du:

Det enda du behöver göra för att tävla är att skicka ett mail till grannliv@granngarden.se senast söndagen den 19 april där du bifogar din bästa trädgårdsbild (max 10MB storlek). Var noga att i ämnesraden skriva ”Trädgårdskalender” (utan citattecken) för att bidraget ska komma fram. Tre lyckliga vinnare får varsin Trädgårdskalender!

 

 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse

Logo Region Gotland

Bidrag från stiftelser

Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser. De stiftelser som finns inom socialnämndens ansvarsområde är följande:

  • Elsa Berglunds stiftelse
  • Gotlands kommuns sociala samstiftelse
  • S A Petterssons stiftelse
  • Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse

Stiftelserna är avsedda för människor vars ekonomi endast räcker till det absolut nödvändigaste. Utdelning får inte ske till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Ansökningsblanketter och anvisningar finns tillgängliga på den här sidan, via socialförvaltningen, telefon 0498-26 34 22,  eller via serviceförvaltningen, telefon 0498-26 91 13.
Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag ur Elsa Berglunds stiftelse kan i första hand sökas av inom Sjonhems församling folkbokförda och bosatta sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp. Bidrag kan även sökas av sjuka personer, vilka är i behov av ekonomisk hjälp och är folkkbokförda och bosatta i Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Sociala samstiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till behövande som är folkbokförda på Gotland.  Från och med 2009 delas bidrag ut vid ett tillfälle per år, i juni.

Årets bidrag betalades ut i juni.

S A Petterssons stiftelse
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas för att förbättra bostads- och boendestandarden för pensionärer folkbokförda och bosatta inom f.d. Lärbro kommun. Till Lärbro kommun hörde Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro socknar.

Årets bidrag betalades ut i juni.
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut till jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år.

Sista ansökningsdag är 24 oktober. Ansökningsblanketter och informationsblad kan hämtas på den här sidan. Ansökningsblankett skickas ut till alla som fick bidrag från stiftelsen förra året.

 

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

Mora kommuns fonder för sociala ändamål

FONDER som boende i Mora kommun kan ansöka om bidrag från är följande:

Stiftelsen Mora kommuns samfond för ekonomsikt bidrag till behövande barn
(sammanslagning av Döss Jon Jonssons donationsfond och Anders och Lisa Lunds gåva).
Bidrag till behövande barn inom Mora kommun.

Stiftelsen Henry och Holger Bäcks minnesfond
Avkastningen skall en gång årligen vid jultiden fördelas mellan två eller tre särskilt behövande blinda personer, hemmahörande i Mora kommun.

Mait Erlands stiftelse
Avkastningen skall utgå till vård och hjälp åt mindre bemedlade sjuka i Våmhus. Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

Lorichska stiftelsen
 Avkastningen skall användas till belöning av de som utmärkt sig för öm och trogen föräldravård även tjänstefolk som genom långvarig och trogen tjänst gjort sig förtjänta av belöning (gäller fd Venjans kommun).

Stiftelsen Harald Åbergs minnesfond
Avkastningen skall användas för bekostnad av åtgärder till gemensam trevnad för ålderdomshemmets pensionärer.

Ansökan om bidrag från ovanstående fonder sänds till:
Mora kommun
Socialnämnden
792 80 Mora

Upplysningar lämnas av Carina Böhlmark, tfn 0250-264 01.

http://www.mora.se/Kommun--politik/Fonder/

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Logotyp Ekerö kommun

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se