Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond

Ändamål:

Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök.

"Stiftelsen har beslutat att själv aktivt söka sina bidragsmottagare inom ett program för ett fåtal stora organisationer. De kommer därför generellt inte att bevilja ansökningar om bidrag som de själva inte tagit initiativ till."

 

Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond
Box 24229
104 51 Stockholm
070-6464976

 

Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Habilitering & Hjälpmedels startsida

Geografisk begränsning
Före detta Kristianstads län
 
Ålder
Till och med 26 års ålder
 
Målgrupp
Svårt sjuka eller handikappade barn och ungdomar
 
Ändamål
Fondens avkastning skall i första hand användas till hjälp (fritidshjälpmedel eller hjälpmedel) samt till stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall bekostas av allmänna medel.
 
Ansökan
Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdatum varje år är 1 mars respektive 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdatum.
Ansökningsblankett, pdfformat. (öppnas i nytt fönster).
 
Administrativa regler
Ansökan om bidrag skall åtföljas av ett yttrande från kurator inom regionens organisation eller från teamchef/ verksamhetschef inom habiliteringsorganisationen.
 
Den sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla bidrag från fonden under en tvåårsperiod.
 
Ansökan handläggs av
Habilitering & Hjälpmedel
291 89  Kristianstad

Telefon: 044-309 41 21
Fax: 044-309 41 10
E-post: habhjalp@skane.se