Anders Sandrews Stiftelse, Teater, dans, film och musik

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas.

 

Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Ansökningsblankett kan laddas ner här.

http://www.sandrewsstiftelse.se/images/diplom_300x600px.png

 

Batterierna håller längre i kyla

Batterier släpper hela tiden ifrån sig laddning, och ju kallare det är desto mindre laddning lämnar det ifrån sig, så förvaring av engångsbatterier i kyl ger en mycket låg självurladdning och fullgod kapacitet i årtal. Förvaringen måste dock ske i en plastpåse som håller tätt så att inte batterierna fuktskadas av kondens.

Tänk dock på att de måste värmas upp till rumstemperatur innan de används!

batterier i vattentat pase

Virkar fett

Gillar min nya virknål nr 15 som man kan virka trasmattor med!

Den rockar fett!

tummar upp

virknål nr 15

 

 

Lidbeckska Stiftelsen

http://www.lidbeckskastiftelsen.se/Img/header.png

Ansökan

Bidragsansökningar kan lämnas när som helst och ska vara skriftlig.

Ansökan skickas till:

Lidbeckska Stiftelsen
c/o Kjell Almlöf
Annelystgatan 16
531 41 Lidköping

...eller till:
ansokan@lidbeckskastiftelsen.se

Ansökan ska innehålla:

 • beskrivning av vad bidraget ska användas till
 • beräknade kostnader och sökt belopp
 • beskrivning av sökandens sociala situation
  • för enskild – graden av riskbeteende
  • för grupper – andelen ingående riskpersoner
 • adresser, telefon, ev mail, ev kontaktperson

Villkor

Vid bedömning av ansökan beaktas:

 • geografi (företrädesvis Lidköping o Skaraborgs län/region Väst)
 • ålder (max 21 år)
 • livssituation (viss grad av asocialitet eller uppenbart i riskzonen)

Prövningen avser alltid sökanden själv och inte dess omgivning. Bidrag ges ej till sådana verksamheter som enligt lag skall skattefinansieras eller till rent förebyggande åtgärder/verksamhet.

Faktorer som fattigdom, handikapp eller allmänt svåra levnadsförhållanden berättigar inte i sig till bidrag om sökanden i övrigt är skötsam.

 

lidbeckskastiftelse

Bondepraktikan Novembermånad

november

 

Oktober enligt Bondepraktikan – orginalillustration av Carl Larsson

Vill du veta hurudan vinteren vara må,

så skall du Allhelgona Dag i skogen gå,

Och därefter en bok uppleta,

Varpå du skall få veta,

Där må du dig en spån avskära,

 Är han torr, varm vinter vill dig nära, Men är samma spån våt och fuktig,

Då kommer en kall vinter duktig,

Ett vått eller torrt skall du ränna i så måtto,

Du skall ett glas fullt av vatten låta,

S:t Anders afton lät det ske,

Löper det över, du skall då ett vått år se,

Men skall det något torrt väder komma,

Där hava ock de gamla i stor akt,

När S:t Mårtens dag kommer på en fredag,

Där samma år skall fodret litet förslå,

Därföre men dess mer av fänaden slakta må,

Och därav både sjuda och steka,

Därmed kan man sedan leka.

Som kattor pläga med musen spela,

Därom vill jag nu mitt tal stilla.

/Den gamla svenska Bondepraktikan (bygger på 1600- och 1700-talets upplagor)

GB glass rabattkupong

Få en mobilkupong skickad via sms eller en rabattkupong skickad via e-post som ger dig 7 kr rabatt vid köp av en valfri Vår finaste gräddglass från GB Glace. SMS-kupongen gäller hos Coop, City Gross, Hemköp, Willys, PrisXtra och Matrebellerna t.o.m. 2014-12-31.

Bo på 10 kvm med en hyra på 2200 kr/mån

Den 30 oktober  invigde AF Bostäder sitt senaste byggprojekt, minilägenheterna BoKompakt med hyra på ca 2 200 kr/mån.

Skulle du kunna tänka dig att bo på 10 kvm?