Sundbyberg konfirmation

Agneta Düstes stiftelse

Stiftelsenamn: Agneta Düstes stiftelse
Organisationsnummer: 802480-6609
c/o Adress: Svenska kyrkan Sundbyberg
Adress: Box 1170
Postnummer: 172 24
Ort: Sundbyberg
Telefonnummer: 08-635 33 50
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Sundbyberg
Ändamål:

Av den årliga räntan skall till gosse eller flicka, känd för hedrande uppförande, vid konfirmation utdelas Kr 5 000:- till studier eller resebidrag eller för annat lämpligt ändamål.

Beloppet, Kr 5 000:-, får också delas upp i mindre delar att delas ut på ovan angivna sätt.

Fonden får växa till obegränsad storlek och Sundbybergs församling har full frihet att minska eller öka utdelningen. skulle avkastningen av fonden inte räcka till för ovanstående ändamål, får av fondens kapital 10 % per år användas.