Tips när du letar fonder och stipendier

  1. Tips när du letar!
    När du är inne på en av sidorna "Fonder & Stipendier" del 1 - del 9
  2. Tryck på Ctrl knappen på tangentbordet längst ned till vänster och F-knappen (find/hitta)
  3. så kommer det fram en liten sökruta längst ned till vänster på skärmen
  4. där du kan skriva in ditt sök ord, t ex stiftelsens namn, ort, ändamål, sjukdom, studier etc...

tips

Jultomtarna i Skövde

Jultomtarna i Skövde

Sällskapet Jultomtarna stiftades på påskdagen år 1877. Några herrar vid namn Oskar Sjöberg, F.W. Zenzén, Bernt Lindblom, Per Andersson och Fr. Wahlström hade samlats för att umgås när Zenzén förslog att de alla skulle ansluta sig till en förening i Göteborg kallad Jultomtarne, som han själv var medlem i sedan en tid tillbaka. Man kom då fram till att behovet av det nog fanns behov av jultomtar även i Skövde och på Sjöbergs förslag startades så Sällskapet Jultomtarne i Sköfde.

Stadgarna fastslog att målet för verksamheten skulle vara ”att företrädelsevis med kläder understödja fattiga, i främsta rummet inom samhället boende barn, vilka utmärkt sig för flit och goda seder”.

De barn som utvalts fick komma på julfest med sina föräldrar hos sällskapet. Barnen tilldelades klädesplagg och kanske en psalmbok eller en katekes, innan julmat och julgransplundring vidtog. Det första året räckte de insamlade medlen till två flickor och två pojkar, men verksamheten växte sig snart större tack vare gåvor från privatpersoner, föreningar, företag och kyrkor – precis som det fungerar i dag.

1932 fick verksamheten en rejäl skjuts när Theodor Egnell genom sitt testamente skänkte föreningen hela 46000 kronor, vilket motsvarar en bra bit över en miljon i dagens penningvärde.

1955 ändade traditionen med julfester och så småningom fick barnen själva prova ut kläder i butiker, för att sedan kunna hämta ut dem inslagna och klara inför julhelgen.

När staden växte och blev till storkommun utökades sällskapets upptagningsområde och idag sker julklappsutdelningen i form av presentkort i stadens butiker.

Jultomtarna idag

Trots att vi lever i ett rikt land finns det fortfarande barn och ungdomar som lever under knappa förhållanden, så Jultomtarna behövs lika mycket idag som när sällskapet bildades. Inför julen 2014 siktar vi på att bidra med i genomsnitt 1800 kr vardera till runt 300 behövande barn.

Verksamheten bedrivs i stiftelseform helt utan vinstintressen. De enda kostnader vi har är den årliga annonseringen av ansökningsuppgifter – allt annat, som insamlingsannonser, hemsida, lokaler och så vidare står våra sponsorer för. Styrelsen arbetar helt ideellt och svarar själva för alla kostnader som transporter, fikabröd och så vidare – allt för att se till att insamlade medel och avkastningen på stiftelsens kapital ska kunna gå oavkortat till barnen som behöver vår hjälp.

Vill du hjälpa oss hjälpa så är vårt plusgironummer 44 32 65-4

Vill du ansöka om bidrag, ansök här.

 

Sällskapet Jultomtarna
c/o Lennart Andersson
Rådmansgatan 18 A
541 45 Skövde.

 

Våra sponsorer

Tack till alla som hjälper oss hjälpa – men särskilt till våra huvudsponsorer:

Kyrkans hus och Nordea för lokaler

Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter för annonsutrymme

Morot Kommunikation & Design för hemsida och webbhotell

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby

Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby
Södervärnsgatan 30
c/o Rolf Engström
621 46 VISBY
0498-21 64 25
rta.engstrom@tele2.se

Stiftelsens ändamål är att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till barns och ungdoms fostran och vård samt att genom bidrag och stipendier hjälpa behövande ungdomar till fortsatta studier och yrkesutbildning.

Dessa ändamål skall stiftelsen söka förverkliga dels genom att lämna individuella bidrag till därav förtjänta ungdomar, dels även genom att lämna anslag till sådana föreningar och institutioner, vilka inom länet syssla med barnverksamhet av nämnt slag.

Gula Änglarna

Gula Änglarna!

– en ideell organisation som stödjer människor som lever i hemlöshet och andra svåra situationer.

 

Bli medlem!

Du kan stödja deras arbete, med människor som lever i hemlöshet och andra situationer, genom att bli medlem hos Gula Änglarna. Det kostar 200:- per år och betalas till vårt bankgirokonto 594-3972. Det är viktigt att du skriver namn och adress/ betalningsreferns.

Endast 3 % av bidragen går till administrationskostnader.

Vad gör Gula Änglarna?

Vi på Gula Änglarna försöker genom råd och stöd att hjälpa människor som lever i hemlöshet och andra utsatta situationer. Hjälpen ges efter behov. Det kan vara att få nya tänder, glasögon och matkuponger med mera. Vi ställer givetvis krav på dem vi hjälper.

Vår verksamhet:

Kontoret på Östermalmsgatan

Varje vardag mellan kl.9-10 tar vi emot besök på vår kontor. Arbetet är varierande och styrs av den hjälpsökandes behov.

Centralen

Varje måndagskväll finns vi på Centralen och Sergels torg. Vi bjuder på varm choklad med smörgås och visar medmänsklighet.

Samarbete med organisationer

Ny Gemenskap
Vi har ett nära samarbete med organisationen Ny Gemenskap.
Mer info kommer inom kort.

Convictus
Vi har ett nära samarbete med organisationen Convictus. På deras dagverksamhet – Bryggan på Östermalm - arbetar sex volontärer från Gula Änglarna. Där erbjuds hemlösa att ta en dusch, sova en stund eller äta en måltid. Convictus verkar för missbrukare, hemlösa och för hälsa.

Ge en gåva

Vill du stödja oss ekonomiskt kan du sätta in pengar på vårt bankgirokonto 5497- 0850 eller Swish 123 149 39 80

Alla bidrag – oavsett belopp – är välkomna och behövs för att Gula Änglarna ska kunna driva sin verksamhet.

Endast 3 % av bidragen går till administrationskostnader.

 

Bli medlem

Du kan också stödja oss genom att bli medlem hos Gula Änglarna. Det kostar 200:- per år och betalas till vårt bankgirokonto 594-3972. Det är viktigt att du skriver namn och adress/ betalningsreferns.

 

 

Sponsor 

Som företagare kan du bli en av Gula Änglarnas sponsor genom företagsmedlemskap som kostar 5000 kr per år. Du binder dig inte för mer än ett år i taget. Som sponsor har du möjlighet att ha ditt företags logotype på Gula Änglarnas hemsida. 

Två biljetter till vår höstkonsert ingår också i vårt sponsorpaket.

Är du intresserad av att bli en av våra sponsorer eller har frågor om detta, var vänlig kontakta Ethel Dahlman(info@gulaanglarna.se).

 

Foto: Claire Lindberg

Kontakta oss

 
 

Vår besöksadress är:

Östermalmsgatan 69, (Frälsningsarmén Templet)

Kontoret är öppet vardagar 9.00-10.00

Tel: 070-3403857 
E-post: info@gulaanglarna.se

Postadress:
Gula Änglarna
Box 24249
104 51 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 802412-9630

 

Verner och Ella Hellströms stiftelse

Stiftelsenamn:

Verner och Ella Hellströms stiftelse

Organisationsnummer: 802478-3550
c/o Adress: Claes-Olof Olsson
Adress: Enehagsgatan 166
Postnummer: 441 57
Ort: Alingsås
Telefonnummer: 0322-18774
Fax:  
E-post: olsson.co@gmail.com
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Alingsås
Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att dela ut medel till äldre i Alingsås kommun som har det ekonomiskt svårt. Stiftelsen skall årligen dela ut så stor del av avkastningen av kapitalet så att stiftelsen uppfyller kraven på en utdelande allmännyttig stiftelse.

Bertha och Otto Hills stiftelse

Stiftelsenamn: Bertha och Otto Hills stiftelse
Organisationsnummer: 843000-5606
c/o Adress: SEB Private Banking
Adress: Stiftelser & Företag
Postnummer: 205 20
Ort: MALMÖ
Telefonnummer: 040-667 60 00
Fax: 040-97 30 45
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är bidrag till kostnaderna för rekreation åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta köpmän samt kontors- och butiksanställda personer inom sydvästra Sverige samt deras familjer under semester eller eljest under fritid..

AM-stiftelsen

Om AM-stiftelsen

AM-stiftelsen har sitt säte i Uppsala och drivs av en styrelse som arbetar
helt ideellt.

Stiftelsen bildades 2002 i syfte att ge fler cancerdrabbade barn och ungdomar möjlighet till rehabilitering och eftervård efter sin sjukdom. Det finns även möjlighet att söka bidrag för aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden, exempelvis en resa eller liknande.

Alla bidrag som delas ut från stiftelsen är inkomstprövade. Detta är dels ett krav från myndigheterna för så kallade allmännyttiga stiftelser, men är även ett sätt för oss i styrelsen att se till att pengarna hamnar där de allra bäst behövs och gör nytta. Att få den hjälp och träning som behövs under och efter en svår sjukdom ska inte vara en ekonomisk fråga, utan en möjlighet för alla.

Verksamhet

Stiftelsen delar löpande under året ut bidrag till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Bidrag lämnas dels till rehabilitering, dels till aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden.

Utöver personbundna bidrag gör vi även vid behov inköp som filmer, bärbara datorer och liknande till aktuella vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Söka bidrag

Stiftelsen kan lämna bidrag för alla former av rehabilitering och/eller eftervård som faller in under dess ändamål och som av olika skäl inte betalas av t ex Landsting eller kommun.

Med rehabilitering och eftervård avser vi t ex vistelse på rehabiliteringscenter, läger, eller annan möjlighet för den sökande till träning och återhämtning. Då cancer kan drabba människor i så många olika former är det den sökande själv, tillsammans med behandlande läkare, som specificerar vad som är det bästa för den enskilda individen.

Att söka bidrag

Bidrag kan sökas från stiftelsen löpande under året. 

Ansökan ska göras på avsedd blankett och ska innehålla:

  • Personuppgifter
  • Syfte/ändamål för ansökan samt uppskattad kostnad
  • Läkarutlåtande för vårdbidrag till Försäkringskassan (max 6 månader gammalt)
  • Utdrag ur taxeringsregister avseende senaste deklaration för samtliga inkomsttagare inom familjen

Stiftelsens styrelse utvärderar varje enskild ansökan och avgör vilka ansökningar som kan vara aktuella för bidrag. Styrelsens beslut meddelas skriftligt och kan ej överklagas.

Ladda ner ansökningsblankett

Blanketten kan vid behov även erhållas via post från stiftelsen.

http://www.amstiftelsen.se

Melinska stiftelsen

Melinska stiftelsen
Box 165
Åtvids församling
597 24 Åtvidaberg
0120-29930

Lämnande av bidrag till uppfostran och utbildning i praktiska yrken åt behövande barn och ungdom, företrädesvis flickor från Grebo församling.

Dahlgrenska stiftelsen

Dahlgrenska stiftelsen
Box 5011
200 71 MALMÖ
040-49 74 28
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja i Malmö bosatta rörelsehindrade eller på annat sätt handikappade och långvarigt sjuka personer, som av stiftelsens förvaltande organ befinnes vara i behov av dylikt stöd. Jämväl andra personer, som ej genom eget arbete kan få sin fulla bärgning och som är i behov av ekonomiskt stöd, kan ifrågakomma vid tilldelning av bidrag.

Det åligger direktionen att med medel ur den för utdelning disponibla årliga avkastningen allt fortfarande låta vårda och underhålla framlidne guldsmeden G Dahlgrens gravställe å nya allmänna begravningsplatsen i Malmö, skolande detta belopp utgå före alla bidrag och utgifter av annat slag.

Ansökningsblankett beställs direkt från stiftelsen på adress ovan och skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 dec årligen. Sökande skall vara:

1. Bosatt i Malmö minst 10 år.

2. Ha fyllt 50 år.

3. Handikapp eller långvarig sjukdom ger företräde.

4. Bidrag kan endast avse hjälp till hyran.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka

Den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, delas ut som bidrag till behövande och sjuka bosatta i Göteborgs Haga församling.

 

Göteborgs Haga församlings stiftelse för behövande och sjuka
Stiftelseadm GB 47
Nordea
405 09 GÖTEBORG
031-7716022