Ida Sohlbergs studiefond för pojkar

Skolverkets logotyp

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar en eller båda föräldrarna eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand. Skolverket måste ha ansökan senast den 28 februari 2015.

För att söka stipendium måste du…

  • vara pojke och gå i svensk skola,
  • vara duktig i skolan,
  • och din vårdnadshavare ha dålig ekonomi,
  • kunna visa att du är en bra kamrat och att du är trevlig mot andra.

Se vidare här ⇒