Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 
Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildningar. Stipendiet kan fås för studier, praktik eller arbete både i utlandet och inom Sverige.

 

Ansökningsblankett 2017

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 
Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildningar.
Stipendiet kan fås för studier, praktik eller arbete både i utlandet och inom Sverige.

 

Ansökningsblankett 2017

 
 
Regler för att söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond:
• Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
• Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2018.
• Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan som anordnas eller
bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
• Stipendiat blir återbetalningsskyldig om utbildningen inte genomförs eller om den personliga
redogörelsen inte blir godkänd.
• Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 

Du MÅSTE bifoga dessa handlingar:

 
• Personbevis
• Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen, praktik - eller
arbetsplatsen du söker stipendium för.
• Antagningsbesked eller välkomstbrev. Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan,
måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer inte din ansökan att behandlas.
 
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett.
Du ska INTE bifoga följande handlingar:
• Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
• Kostnadsberäkning eller budget.
• Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning.
Tänk på:
• Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.
Använd endast i undantagsfall bilagor.
• Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.
• Underteckna ansökan!
 

Vad händer med ansökan?

 
När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit beviljad ett stipendium eller fått avslag.
Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet som du får efter styrelsens beslut.
Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av stipendiet.
OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 

Skicka in ansökan

 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till,
Adress: Stiftelser, Ansökan August Ringnérs Stipendiefond 2017 405 38 Göteborg.
Sista ansökningsdag är 30 april 2017.
Vid eventuella frågor kontakta sekreteraren i första hand på:
august_ringners@telia.com
Sekreterare
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
 

2017+Ansökningsblankett+August+Ringners+Stipendiefond

 

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Gösta och John Darlins fond samt Osbypannas Resestipendiefond

Gösta och John Darlins fond samt Osbypannas Resestipendiefond

Ansökan till denna fond sker löpande. Huvudsyftet med denna fond är att kunna göra yrkespraktik utomlands i samband med en eftergymnasial utbildning. Det kan vara exempelvis universitetsstudier eller yrkeshögskolestudier.

Att tänka på när du söker:

 • Bifoga ett personligt brev som beskriver vad du tänker göra och hur det knyter an till din framtida yrkesbana.
 • Bifoga ett utdrag ur befolkningsregistret.
 • Bifoga en kalkyl över vilka kostnader du räknar med för din utlandsvistelse.
 • Uppge även kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig.
 • Kontouppgifter och bank
 • Din ansökan ska vara skriftlig och var undertecknad, du sänder den till oss på följande adress:

  Osby kommun
  Utbildning och arbete
  283 80 Osby

Ansökan görs.

Använd blanketten för detta som finns till höger på denna sida. Fyll i den fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor, detta då vi inte kommer att behandla ofullständiga ansökningar.

 

http://www.osby.se/Global/Blanketter/Utbildning%20och%20arbete/Stipendieans%C3%B6kan%20Darlin.pdf

Lärling på Kosters Trädgårdar i permakulturutbildning

Arbeta, praktisera

eller bli lärling

 Vill du arbeta i restaurangen eller bageriet

Då tar du kontakt med Kosters Trädgårdars Kooperativ:

Kök Claudia Poli 076-007 56 96

Bak Ida Ekqvist 073-152 17 37

Allt annat - Erik 073-032 35 23

 

Vill du praktisera hos oss (minst 4 veckor)

Kan du läsa mer här och kontakta Helena 070-256 34 01

 

Vill du gå lärlingsskap i trädgården

Från och med 2016 kan vi på Kosters Trädgårdar med stor glädje erbjuda en permakulturutbildning i form av lärlingskap. Här kan du läsa mer. Här ansöker du om lärlingsplats.

 

For WWOOFers

please apply through the Swedish WWOOF site here.

http://kosterstradgardar.se/kt2/arbete%20%26%20praktik.html

kosters