Oskar, Mathilda och Gottfrid Mattsons Stiftelse

Ändamål:

1) Stiftelsen kan ge stipendier till ungdomar för studier inom alla ämnesområden på eftergymnasial nivå

2) Främja välgörande och sociala ändamål, som vård av behövande ålderstigna eller sjuka människor.

Vem kan söka:

1) Ungdomar som studerar i Stockholms stad upp till 30 år

2) Äldre och sjuka inom Gustav Vasa och Adolf Fredriks församlingar

Ansökan senast 31 januari

Egenhändigt utformad ansökan

När det gäller studiestipendier så bifoga antagningsbevis

Oscar, Matilda o Gottfrid Matsson Minnesfond

För mer info. kontakta 08-411 67 07

co@ruben.com

Anders Sandrews Stiftelse, Teater, dans, film och musik

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas.

 

Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Ansökningsblankett kan laddas ner här.

http://www.sandrewsstiftelse.se/images/diplom_300x600px.png

 

Gålöstiftelsens studiestipendium

GÅLÖSTIPENDIER utdelas läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertäljes kommuner)

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn6w5GW1nkS-_Crc7UnkRvQnZKX-HvuKxBHfKUr17TFIFa4KfHGKDfWfpE

 

Sista ansökningsdag för Gålöstiftelsens studiestipendium är den 1 februari 2015.

  • Förutsättningen för att kunna söka stipendium på gymnasienivå är att man studerar på nationellt program.
  • Stipendium kan tidigast sökas av Dig som går i åk 8 för heltidsstudier i Sverige eller utomlands fr.o.m. åk 9 i grundskolan till dess Du avlägger en akademisk grundexamen, dock längst till och med det läsår, under vilket Du fyller 26 år.

Stipendiesumman ligger för närvarande mellan 4 000 och 10 000 kronor.

För mer information: Tryck här!