Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Hans Backne
Ståthållaregatan 3G
392 46 Kalmar
070-377 72 82

Understöd åt åldersstigna fattiga i Kalmar boende personer, företrädesvis Pauvres honteux.

Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen för syskonen Sigrid och Sigurd Råbergs fond

Organisationsnummer: 835001-0958
c/o Adress: K-a stf o Aspö förs kyrkl samf
Adress: Amiralitetstorget 27
Postnummer: 371 31
Ort: KARLSKRONA
Telefonnummer: 0455-33 47 00
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Blekinge län
Säte: Karlskrona
Ändamål:

Fondens kapital skall varje år tillföras tio procent av upplupen ränta.

Den disponibla delen av fondens avkastning skall användas till att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller för att utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Fondmedlen skall avse sådana behov, som icke tillgodoses genom sedvanliga anslag.

Följande prioritering iakttages:

a) understödjande av församlingens diakonis verksamhet och i ömmande fall även beträffande hjälpbehövande utanför församlingens egentliga verksamhetsområde

b) främjande av retreatverksamhet genom subventionering av uppkommande kostnader för deltagare där så kan anses behövligt.

År: 2014
Tillgångar: 5.280.759 kr

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Krapperups Kyrkoväg 13
263 76 Nyhamnsläge
042-34 40 68

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning.

Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro födda eller bosatta i nuvarande Brunnby församling samt till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, som i minst 25 år varit bosatta i nuvarande Brunnby församling.

Dylika bidrag kan även lämnas till personer, som varit anställda eller arrendatorer vid Krapperups eller Bjergårds fideikomiss eller stiftelsen eller till anställdas och arrendatorers hustrur, änkor och barn ävensom till barn och ungdom och behövande ålderstigna, sjuka och lytta tillhörande ätten Gyllenstierna.

Bidrag till medlemmar av ätten Gyllenstierna får endast lämnas i mindre omfattning.

Understöd för vetenskaplig forskning bör främst lämnas till forskare, som härstammar från nuvarande Brunnby församling eller för forskning inom församlingen, häri inbegripet arkeologisk forskning.

Förmögenhet:  325,840,286 kr

Per Erikssons stiftelse

Behövande Örebro län

Stiftelsenamn:

Per Erikssons stiftelse

Organisationsnummer: 975000-4286
c/o Adress: SEB
Adress: Private Banking, Stiftelser
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-763 72 28
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Örebro län
Säte: Örebro
Ändamål:

Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller pensionstagaren sedan minst fem år bosatt inom den del av Västmanland, som tillhör Örebro län.

I andra hand understöd för studieändamål till personer som själva - eller där någon av föräldrarna - sedan minst fem år är bosatta inom den del av Västmanland som tillhör Örebro län.

Företrädesrätt till erhållande av understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållanden tillkomma personer inom det geografiska område som motsvaras av f d Nora bergsförsamling och Vikers församling.

År: 2014
Tillgångar: 202.095.237 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 299 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ny adress!

Ny adress!

Per och Helen Dreijers stiftelse för särskilda ändamål
Box 6050
181 06 Lidingö

 

 
P O H Dreijers Stift. för Allmännyttiga Ändamål
 
 
ÄNDAMÅL: Att genom utdelande av understöd eller bidrag
1 - Främja vård och uppfostran av barn
2 - Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning
3 - Utöva hjälpverksamhet bland behövande
4 - Främja vetenskaplig forskning
5 - Främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål.
 
VEM KAN SÖKA: Enskilda och juridiska personer i Sverige.
 
ANSÖKAN: När som helst under året.
Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor. Stiftelsen kan enbart kontaktas och ansökas via post.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Carl August Söderlunds Stiftelse

Stiftelsenamn:

Carl August Söderlunds Stiftelse

Organisationsnummer: 802405-3806
c/o Adress:  
Adress: Box 4015
Postnummer: 102 61
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7436800
Fax: 08-6439625
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Den disponibla avkastningen skall huvudsakligen användas till hjälp och understöd åt behövande handikappade och behövande lungsjuka varvid vid lika kvalifikationer Katarinabor eller andra Stockholmsbor bör äga företräde framför sökande från andra landsändar.

Av den årliga avkastningen skall ett belopp om minst 5000 kr användas till stöd åt behövande församlingsbor.

År: 2013
Tillgångar: 8.296.642 kr

Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond

Stiftelsenamn:

Stiftelsen John och Kerstin Berglunds understödsfond

Organisationsnummer: 802000-3086
c/o Adress: Stockholms läns Landsting
Adress: Box 22550
Postnummer: 104 22
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7374344
Fax: 08-7374373
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål:

Av disponibel avkastning skall hälften användas till understöd åt behövande medicine studerande och underläkare vid Karolinska Sjukhuset samt den andra hälften till understöd åt behövande nervklena personer, som blivit hårt prövade i livet, och som icke äro i behov av sjukhusvård.

 

År: 2012
Tillgångar: 13.852.525 kr

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Signhild Ekmans fond för Pauvres Honteux

Organisationsnummer: 857202-7582
c/o Adress: SEB
Adress: Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 40504
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-622516
Fax: 031-158845
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson: SEB Stiftelsetjänst
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att genom utdelande av understöd främja vården av behövande ålderstigna kvinnor i Göteborg tillhörande s.k. pauvres honteux.
År: 2015
Tillgångar: 31.643.292 kr