Engströmska stiftelsen

Engströmska stiftelsen
Danska vägen 42
226 39 LUND
046-13 17 35

Stiftelsens ändamål är att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård och utbildning av behövande, sjuka eller lytta i första hand inom handikappområdena dyslexi och psykiska sjukdomar.

Carl August Lindaus Stiftelse

Carl August Lindaus Stiftelse
Ormängsgatan 47 a
Snell
165 56 HÄSSELBY
08-898951
§ 1 Stiftelsens namn är Carl August Lindaus stiftelse för barns fostran inom Hässelby villastads köpings område.

§ 2 Stiftelsen har till ändamål att genom premier, stipendier och anslag bidraga till välartade barns uppmuntran, undervisning, utbildning och fostran.

§ 3 Såsom villkor för bidrag ur stiftelsen skall gälla, att den sökande är välartad, har uppnått en ålder av minst 11 år och högst 17 år, tillhör någon av de tre högsta klasserna i Hässelby folkskola eller har genomgått dessa, att sökanden själv, endera föräldrarna eller målsman, är och varit mantalsskriven inom köpingens område i minst 5 år.

Regeringen har i beslut den 17 december 1992 medgivit att de bestämmelser i stiftelsens stadgar som avser Hässelby villastads köpings område ändras till att avse Hässelby församlings område.

Stiftelsen Albert Ekmans donationsfond

Stiftelsen Albert Ekmans donationsfond
Box 57
Sigtunastiftelsen
193 22 SIGTUNA
08-592 58 900
Fondens avkastning skall användas för att inom ramen för Sigtunastiftelsens eller dess folkhögskolas verksamhet främja fostran eller utbildning av ungdom från Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.

Melinska stiftelsen

Melinska stiftelsen
Box 165
Åtvids församling
597 24 Åtvidaberg
0120-29930

Lämnande av bidrag till uppfostran och utbildning i praktiska yrken åt behövande barn och ungdom, företrädesvis flickor från Grebo församling.

Anna Johansson Visborgs Stiftelse, hyra stuga

Hyra stuga

Läs igenom hela denna sida och se till att ha dokument såsom slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning) från Skatteverket och ev andra dokument inskannade/fotograferade innan du börjar fylla i intresseanmälan. Max 3 MB gäller per bifogad fil. 

OBS! Ansökningsformuläret stödjer ej Internet Explorer version 7 och tidigare pga av säkerhetsskäl. Uppdatera din Explorer alt installera en annan webläsare såsom Firefox eller Chrome.

Korttidsbokningarna fördelas from 1 mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har lika stor chans att få önskad period/stuga. 

Säsongen börjar första april och slutar sista september.

Slutskattsedel

Ansökan fyller du i på vår hemsida via en dator med internetuppkoppling, en surfplatta eller en smartphone. 

Har du ej tillgång till något av detta kan du gratis boka datortid på ett bibliotek.

Slutskattsedeln kan du skanna via en skrivare eller fotografera med en digitalkamera, mobiltelefon eller surfplatta för att sen bifoga bilden i din ansökan. 

Har du ej tillgång till något av ovanstående kan du kopiera din slutskattsedel på ett bibliotek och skicka den per post.

När du skickat in din ansökan kommer du inom ett vecka att få ett bekräftelsemail att ansökan är mottagen. 

OBS! Kontakta oss om du ej fått något mail inom en vecka. 

Korttid 2017 - Du vill hyra stuga/rum en eller flera veckor kommande säsong. Ange ev önskemål om stugnummer och storlek i fritextfältet.

Ansökan korttid Ansökan öppen

Säsong 2017 - Du har hyrt säsongsstuga/rum innevarande säsong och vill fortsätta hyra säsong kommande säsong.

Ansökan säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Ny säsong 2017 - Du är intresserad av att hyra stuga/rum hela kommande säsong, april-september. 

Ansökan ny säsong    Ansökan öppen oktober-november 2016. 

Karta över området

Kriterier 

Kvinnor ur låglönegrupper
Ensamstående kvinnor med eller utan barn
Kvinnor utan egen förmögenhet

Ovanstående kriterier måste uppfyllas. 

Arbetarkvinnor främjas.

Registrerad näringsidkare tillåts ej hyra. 
(Personer med eget företag och/eller företagsengagemang i styrelse eller motsvarande kan ej kvalificera sig som hyresgäst.)

Ekonomiskt behövande

Inkomstgräns
För att kvalificera sig för att få hyra stuga får hushållets taxerade årsinkomst ej överstiga 4 PBB (prisbasbelopp). 
Tillägg med 1 PBB får göras per hemmavarande barn, dock ska dessa personers inkomst och förmögenhet beaktas.

Förmögenhet: 1 PBB per hushåll kan accepteras.

Förmögenhets tillgångar avser nettotillgångar. Privatbostad ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden.
Inför säsongen 2017 gäller 2015 års PBB 44 500:- (Skickas ansökan in efter att slutskattsedel för 2016 skickats ut används den vid bedömningen.)

Bedömning sker på taxerad inkomst och PBB från samma år.

Det innebär att den taxerade årsinkomsten ska understiga 178 000:- (1 barn = 222 500:-, 2 barn = 267 000:- osv)

Slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) bifogas i ansökningsformuläret.

Bifoga slutskattsedel (Besked Beslut om årlig beskattning).

Socialt eller medicinskt behövande

Den sökande bedöms utefter sociala eller medicinska behov och skäl samt stiftelsens prioriteringsgrunder varvid bruttoinkomsten inte kommer vägas in. Personer som inte uppfyller kriterierna för ekonomiskt behövande kan ingå i våra kvotgrupper för socialt eller medicinskt behövande. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och utvidgad bedömning av den sökandes behov göras av styrelsen. 

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

Bifoga slutskattsedel (Beslut om årlig beskattning) + ev läkarintyg för medicinskt behövande.

Övriga - max 10%

Den sökande faller antingen utanför de två första grunderna men anses kunna beredas semestervistelse av andra särskilda skäl. Destinatärerna har en tillfälligt hög inkomst pga exempelvis avgångsvederlag. Inga ytterligare desinatärer som sökt/beviljats enligt de två första grunderna återstår. Dvs stiftelsens syfte 100% uppfyllt.  

Destinatärerna erbjuds semesterboende till oreducerat pris dvs fullt pris. 

I denna bedömningsgrund kommer en särskild och ev utvidgad bedömning av de sökandes behov göras av styrelsen i de fall detta krävs. 

Ovanstående kriterier (socialt- eller medicinskt behövande och övriga) kan i någon del att komma justeras. 

Hyra stuga korttid (en eller flera veckor, månader)

Att hyra stuga korttid innebär att hyresgästen tecknar ett kontrakt på en eller flera veckor.
För att få hyra stuga måste kriterierna uppfyllas.
Intresseanmälan måste skickas in varje år. Formuläret för intresseanmälan finns tillgänglig from oktober.

Korttidsstugorna börjar fördelas bland de som skickat in intresseanmälan senast sista februari. De intresseanmälningar som inkommer efter sista februari bokas in i mån av plats vartefter de inkommer.
Vid korttidshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda ca tre veckor innan hyresperiodens start. Förfallodag framgår på faktura. Det går bra att delbetala hyran fram till förfallodagen. 

Bokningsavgiften på 500:- betalas in efter kontraktsskrivning enligt förfallodatum på faktura och är en delbetalning av det totala hyresbeloppet. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Vid ombokning efter kontraktsskrivning tas en ombokningsavgift på 350:- ut. 
El ingår vid korttidshyra.
Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse. Utflyttning sker under söndagen sista veckan i hyresperioden. 

Hyra stuga säsongsvis

Att hyra stuga säsongsvis innebär att hyresgästen hyr en stuga från april-september. Om hyresgästen även inför nästa säsong uppfyller kriterierna har denna hyresgäst förtur till den tidigare hyrda säsongsstugan. 
Intresseanmälan måste skickas in varje år senast sista november. Blanketten för intresseanmälan finns tillgänglig from september.
Vid säsongshyra ska hyresbeloppet vara Stiftelsen tillhanda senast den sista februari. Delbetalning uppdelad på 3 månader tillåts vid förfrågan.
Säsongshyresgäster betalar elabonnemang och elförbrukning.Nycklar till stugorna hämtas mellan kl 13-14 första måndagen i hyresperioden eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast sista november året innan säsong för de som hyrt säsongsvis tidigare säsong och de som vill börja hyra säsongvis kommande säsong.

Korttidsstugor fördelas i mars vilket innebär att alla ansökningar som inkommit senast sista februari har störst chans att få önskad stuga/period. Ansökningar som inkommer from mars bokas in vartefter de inkommer. 

Uthyrning sker endast till personer som uppfyller Stiftelsens kriterier och Skatteverkets inkomstgränser eller ingår i våra övriga bedömningsgrupper.

Hyresobjekt

Stugor
Liten stuga = ca 15-20 kvm
Stor stuga = ca 25 kvm
Små stugor är utrustade med två sovplatser och stora stugor är utrustade med tre sovplatser.

Rum

Stiftelsen hyr ut rum säsongsvis i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. 
Rummen är små och utrustade med byrå, stol, säng och eventuellt extrasäng. Gemensamt kök och toalett.
Lilla och Stora Kungshamn är reserverat för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor. Rumsuthyrningen kräver att minst 9 rum ska vara uthyrda.
Finns det lediga rum hyrs dessa ut inom korttidsuthyrningen. Minst 4 veckors period måste bokas.

Uthyrningssäsong
Uthyrningssäsongen är under april-september.
Stugorna har sommarvatten under maj-september om vädret så tillåter.
Under april då sommarvattnet ej är på finns två toaletter och dusch tillgängliga. Övriga har endast sommarvatten.

Hyresnivåer gällande ekonomisk behövande 2016 (övriga gruppers hyresnivå inom parentes)

Nedanstående hyresnivåer är från 2016. Inför säsongen 2017 kan hyran komma att justeras. 

Liten stuga
1 v 1500:- efterföljande veckor 750:-/v
(1 v 4500:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Stor stuga

1 v  2500:- efterföljande veckor 1000:-/v
(1 v 6000:- efterföljande veckor 3000:-/v)
Rum (pga att det är ett kollektivboende är minimihyrestiden 4 veckor)

4 v 3750:- efterföljande veckor 750:-/v
(4 v 11250:- efterföljande veckor 2250:-/v)
Rumsuthyrning sker i fastigheterna Lilla och Stora Kungshamn. Detta är ett boende endast för kvinnor och barn. Män får gärna komma på besök men inte sova över. Skulle det vara så att du som hyresgäst träffar en man mellan kontraktsskrivning och inflyttning så går det bra att byta till stuga i den mån det finns lediga stugor.

Säsongshyra gällande ekonomiskt behövande (övriga gruppers hyra inom parentens)

Säsongsstuga liten - 7500:- (25 000:-) 
Säsongsstuga stor - 11 000:- (35 000:-) 
Säsongsrum - 7500:- (25 000:-) 

Avgifter

Bokningsavgift
Bokningavgift på 500:- tas ut som en delbetalning av den totala hyran och faktureras med 10 dagars betalningsvillkor efter kontraktsskrivning. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. 

Senast 30 dagar innan inflyttning ska avbokning ske. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen hela hyresbeloppet.

Ombokningsavgift
Ombokningsavgift på 350:- tas ut vid ombokning efter det att kontrakt skrivits och faktura skickats ut. 

Misskötsel ekonomiskt behövande (övriga grupper inom parentes)
Ej städat stugan vid avflyttning 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum 1000:- (3000:-)
Ej tömt stuga/rum - hyra lager/förvaring 1000:-/m (3000:-/m)

Ej återlämnat nyckel vid hyresperiodens utgång 1000:- (3000:-)
Ej återlämnat nyckel inom 1 månad efter hyresperiodens utgång 1500:- (4500:-) utöver ovanstående punkts avgift.
Rökt i stuga/rum 5000:- plus förlorad hyresintäkt (10 000:- plus förlorad hyresintäkt)
Skadegörelse - material och arbetskostnad för att återställa stuga/rum

Stugornas utrustning 

Alla stugor har kylskåp och minimum kokplattor (en del stugor har bänkspis eller vanlig golvspis).
Stugorna är utrustade med husgeråd såsom porslin, bestick, glas, kokkärl och köksredskap.
Madrasser, kuddar och täcken ingår i utrustningen vid korttidshyra. (Vid säsongshyra tar hyresgästen med sig täcke och kudde.)
Enkla utemöbler finns för frukost i det gröna.
Städmaterial – hink, mopp och sopborste med skyffel.
Det finns två sovplatser i de små stugorna och tre sovplatser i de stora stugorna. 
Möbleringen är enkel och inkluderar bord, stolar, sängar, byrå och gardiner.

Glöm ej att ta med dig sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.

Utrustning säsongsstugor/rum

Säsongsstugor/rum har en enkel basutrustning. Hyresgästen tar själv med sig täcke och kudde. Små stugor utrustas med max 1 säng + extrasäng och stor stuga 2 sängar + extrasäng, rum har endast en säng. Antal sängar beror på hur många hemmavarande barn under 20 år hyresgästen har.

Glöm ej att ta med dig täcke, kudde, sängkläder (påslakan, lakan, örngott), handduk, diskmedel, diskborste, disktrasa, soppåsar och övriga förbrukningsvaror som hör vardagen till.
Se bildgalleriet för bilder på stugorna alternativt besök våra album på Facebook.

Allmän information

Stugor och rum kan hyras från och med första april till och med sista september. 

Kommunalt dricksvatten finns i kran på husknuten eller på ett närbeläget träd. Maj till september om vädret så tillåter.
WC/dusch finns i fristående små hus på området. Bastu/WC/dusch finns bredvid expeditionen.
Sängkläder, handdukar och rengöringsmedel och trasor för städning medtas av hyresgästen. Kudde och täcken medtages av de som hyr säsongsvis.

Husdjur är välkomna men måste hållas kopplade inom stiftelsens ägor för allas trivsel.

Karta över området [PDF]

För att kunna öppna ovanstående PDF måste du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Använd följande länk för att ladda ner programmet gratis från Adobes hemsida.

Adobe Reader

Post och prenumeration på dagstidning
Vill du få din dagstidning under sommaren så använder du nedanstående adress vid eftersändning:
Poststopp 1
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

För annan post såsom brev och vykort används följande adress:
Visborgsklubben
Förnamn Efternamn
Skurusundsvägen 171
131 46 NACKA

Mataffärer
Mataffärer finns utefter busslinjen exempelvis: ICA Kvantum/Willys Sickla Köpkvarter, Willys Nacka Forum, Matöppet/ICA i Ektorp.
Ektorp är närmsta centrum och ligger ca 3 km från Visborgs Minne.

Båtar

Förtöjning av båtar är ej tillåtet inom stiftelsens vattenområdet inklusive kustlinje och badbrygga. Båtar kan stanna för av- och påstigning vid gamla ångbåtsbryggan mellan Gammelgården och Ekensdal.

Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne

Skurusundsvägen 161

131 46 NACKA

Telefon: 08-716 03 90

Mail: anneberg.nacka@gmail.com

Besök gärna stiftelsen på Facebook.

https://visborgsminne.se/#/hyra-stuga

 

Agnes C Westerlunds stipendium

Agnes C Westerlunds stipendium

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier till elever stödja utbildningen av svenska flickor till sjuksköterskor och lärare. Stipendierna utdelas efter ansökan och skall elever från Veberöds, Vombs och Silvåkra församlingar äga företräde till stipendium.

Agnes C Westerlunds stipendium

Stipendiet är riktat till kvinnliga studenter som genomför grundutbildning för sjuksköterskor eller lärare och som företrädesvis bor i Veberöds församling.

Ansökan ska styrkas med intyg från skola samt med personbevis.

Skickas till Veberöds församling, Box 43, 247 25 Veberöd.

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne

Stiftelsen Lena Tamara Brestners Minne
Institutioner & Stiftelser ST S3
SEB Wealth Management
106 40 STOCKHOLM
08-7635000

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning inom det franska språket. Ändamålet skall tillgodoses främst genom utgivande av resestipendier för studier vid franskt universitet till:

I a) studerande vid svenskt universitet, som uppnått 40 poäng eller motsvarande i franska språket

b) legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i franska språket För sökande inom denna grupp skall ett dokumenterat aktivt idrottsutövande räknas som merit. Stipendier får endast beviljas sökanden som ej uppnått 30 års ålder.

II studerande med avgångsexamen från en skola som undervisar enligt International Baccalaureate-prommet i Östeuropa med väl dokumenterade kunskaper i franska.

Vid fullföljd av ändamålet skall en jämn fördelning mellan grupp I och II eftersträvas.Stipendier till personer inom grupp II skall utgivas under en tid av tjugo (20) år efter stiftelsens bildande. Stipendier skall härefter enbart utges till personer som uppfyller kraven enlig I a) och I b) med valfri fördelning sinsemellan.

John Hedins Stiftelse


Välkommen till John Hedins Stiftelse

Stiftelsen delar ut medel till
- Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

- Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Lidköpings kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

- Enskilda personer, folkbokförda i Lidköpings kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.


Kontakt

Björn Broberg
Stiftelsens sekreterare
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
tel 0501-169 39  mobil 070-689 15 35
e-post bjorn@broberg.org

 http://johnhedinsstiftelse.nu

John Hedins Stiftelse för Lidköping

 

Ansökningar

Här finns ansökningsblanketter som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader.

Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun

Studerande

Hälso och sjukvård

Blanketter för ansökan kan tillhandahållas på stiftelsens hemsida www.johnhedinsstiftelse.nu och i receptionen i Lidköpings kommuns stadshus.

Ansökan skall för att vara giltig:
– göras på 2016-års blankett
– vara undertecknad av sökande samt
– ha inkommit senast måndag 17 oktober 2016 till:

John Hedins Stiftelse för Lidköping
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad

Stiftelsens styrelse kommer att besluta om utdelning i början på december 2015.


John Hedins Stiftelse för Mariestad

 

Ansökningar

Här finns ansökningsblanketter som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader.

Föreningar och organisationer i Mariestads kommun

Studerande

Hälso och sjukvård

Blanketter för ansökan kan tillhandahållas på stiftelsens hemsida www.johnhedinsstiftelse.nu och på Stadsbiblioteket i Mariestad.

Ansökan skall för att vara giltig:
– göras på 2016-års blankett
– vara undertecknad av sökande samt
– ha inkommit senast måndagen 17 oktober 2016 till:

John Hedins Stiftelse för Mariestad
c/o Björn Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad

Stiftelsens styrelse kommer att besluta om utdelning i början på december 2016.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för vård och utbildning för behövande homosexuella

Kjell-Gunnars Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja homosexuella ungdomars vård, fostran och utbildning samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta homosexuella män och kvinnor.

 

Kjell-Gunnars Stiftelse
Gröna gatan 31
Åke Flood
414 54 GÖTEBORG
031-163125

Stiftelsen Lars Fredricsson

Stiftelsen Lars Fredricsson

   
 

De som kan ansöka är:
Talangfulla unga människor som visat intresse för entreprenörskap. Stipendier till utbildning som gagnar deras drivkraft att utveckla idéer. Företrädesvis ska unga människor som saknar ekonomisk möjlighet att på egen hand bekosta sin utbildning premieras.

Ansökningsperiod:
1 augusti- 30 september

Ansök här