Bostadsbidrag

Beräkna om du ev kan få bostadsbidrag! Klicka här!

Vilka kan få bostadsbidrag

1. Om du som är 18-28 år och har låga inkomster kan du få bostadsbidrag. (OBS! ej som inneboende, du måste stå på kontraktet)

Du kan som mest få 1300 kronor per månad i bostadsbidrag.

 

•Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per månad.

 

•Du kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per månad.

 

•Du får inte bidrag för mer än 60 kvadrat meter.

 

•Du kan inte få bidrag om dina inkomster är högre än 86 720 kronor per år. Makar och sambor kan inte få bidrag om de tillsammans har inkomster som är högre än 103 720 kronor per år

 

 

2. Om du är förälder (oavsett ålder) och har låga inkomster kan du ha rätt till bostadsbidrag. (Också som inneboende, även inneboende hos föräldrar)

Bostadsbidrag barnfamilj

 

Högsta bidragsgrundande bostadskostnad

Om du har                                                                  är den högsta bidragsgrundande  bostadskostnaden per månad

ett barn                                                                        5 300 kronor

två barn                                                                       5 900 kronor

tre barn                                                                       6 600 kronor

 

Största bostadsyta som ger rätt till bidrag

Om du har                                                                 kan du få bidrag för en bostads­yta på (antal kvadratmeter)

ett barn                                                                        80

två barn                                                                      100

tre barn                                                                      120

fyra barn                                                                    140

fem eller flera barn                                                160

Blankett hyrd bostad ungdom/barnfamilj

Blankett egen fastighet/bostadsrätt ungdom/barnfamilj


Vilka kan få bostadstillägg

  1. Om du har ålderspension eller änkepension
  2. Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning, OBS! Ej aktivitetsstöd!

 

Har du aktivitetsersättning och är upp till 29 år gäller följande regler (oavsett om du stämplar/har aktivitetsersättning eller jobbar) enligt FK:

¤Du kan som mest få 1 100 kronor per månad i bostadsbidrag.

¤Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per månad.

¤Du kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per månad.

¤Du får inte bidrag för mer än 60 kvadratmeter.

¤Du kan inte få bidrag om dina inkomster är högre än 77 000 kronor per år. Makar och sambos kan inte få bidrag om de tillsammans har inkomster som är högre än 94 000 kronor per år.

Har du däremot sjukersättning (sjukpension) när du fyllt 30, så får du bostadstillägg och då kan du få upp till 93% (på en hyra upp till 4500:-). Om du t ex har sjukersättning och tjänar under 100.000, får du 93%.

  • Som mest kan du få 93 procent av bostadskostnaden upp till 5  000 kronor.

  • Det motsvarar 4  650 kronor per månad om du är ensamstående 2 325 kronor per månad om du är gift eller sambo

Blankett hyrd bostad

Blankett egen fastighet/bostadsrätt


Ålderspension och änkepension söker via Pensionsmyndigheten

Räkna ut ditt bostadstillägg! Klicka här!


 

bostadsbidragBOSTADSBIDRAG FÖR INNEBOENDE

Du kan inte få bostadsbidrag som inneboende, inte heller om ni delar bostad och du betalar halva hyran! Det är endast den som står på kontraktet som kan söka bostadsbidrag!

Finns ett undantag! när du har barn är du berättigad att söka bostadsbidrag fastän du endast är inneboende, det gäller också om du bor hemma hos dina föräldrar.