Carl Robert Prytz Donationsfond, räntefria lån till dig som driver jord- och skogsbruk!

 

Till dig som driver jord- eller skogsbruk inom fd Göteborgs och Bohuslän, Hallands och Örebro län, lämnar stiftelsen Carl Robert Prytz donation räntefria lån!

  • Förvärv av jordbruksfastighet och inventarier
  • Förstärkning av jordbruk genom kompletteringsköp, ny eller ombyggnader, grundförbättringar m.m.

ÖREBRO LÄN

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz´donationsfond
Hushållningssällskapet
Box 271
701 45 ÖREBRO

Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad.
Lån utbetalas tidigast när ändamålet för lånet är uppfyllt.
Förvärv av fastighet skall vara klart före beslut.
Ansökan får lämnas inom ett år från kontraktsdatum.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond orebro@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 019-6032720


HALLANDS LÄN

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz´donationsfond
Hushållningssällskapet
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga


För ytterligare information kontakta C R Prytz fond halland@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, Tel: 035-465 21 Mob: 0703-630792 Fax: 035-46529


fd Göteborgs och Bohuslän

http://www.prytzfond.se/

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet Väst
Box 17
462 21 Vänersborg

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond bohus@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 0521-72 55 13